10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları

1. Edebiyatla tarih arasında nasıl bir ilişki vardır? Kısaca açıklayınız. (10P)

2. Verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (10X2=20P)

(Kelimeler: destan, hamse, Şemsettin Sami, sagu, sığır, Ahmet Mithat Efendi, Ömer Seyfettin, sav, Sami Paşazade Sezai, mesnevi, Forsa, yuğ, Küçük Şeyler, koşuk, Letaif-i Rivayat, cenkname, aruz, Dede Korkut Hikayeleri)

İslamiyet’ten önce düzenlenen av törenlerine ……….……; cenaze törenlerine ise ………………..adı verilirdi.

-İslamiyet öncesi Türk edebiyatında ölen kişinin ardından söylenen şiirlere …………..……; aşk, doğa sevgisi ve kahramanlık şiirlerine ………….………..; söylenen atasözlerine ise ………………. adı verilir.

Bir şairin beş mesneviden oluşan eserlerine ……………………. adı verilir.

Türk edebiyatında yazılan ilk hikaye kitabı ………………………………. tarafından yazılan ………………………………… adlı eserdir. Batı tekniğine uygun olarak yazılan ilk hikaye kitabı ise …………………………………….. tarafından yazılan …………………………….. adlı eserdir.

3. Aşağıda verilen cümlelerdeki yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. (5×2=10P)

  • Dede Korkut Hikayeleri, birbiriyle bağlantılı 10 hikayeden oluşur. ( )
  • Halk hikayelerinde nazım ve nesir iç içedir. ( )
  • Mesnevi, dörtlüklerden oluşur. ( )
  • Hikaye türü edebiyatımıza Milli Edebiyat döneminde girmiştir. ( )
  • Bugün konuştuğumuz Türkiye Türkçesinin temeli, Milli Edebiyat döneminde çıkarılan “Genç Kalemler” adlı dergiye dayanır. ( )

4. Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeleri yazınız. (5×2=10P)

5. Divan Edebiyatı ile Halk Edebiyatı arasındaki farklardan ikisini yazınız. (2×5=10P)

6. Aşağıda verilen parçadaki fiilimsilerden beşini tespit edip türünü belirleyiniz. (5×3=15P)

“Kır beygir, arka ayakları ile toprağı bütün gücüyle iterek öne doğru boynunu uzatıp gerildi. Hayvan adım adım ilerledikçe, pulluğun arkasında siyah bir çizgi uzamaya başladı. Kır beygirli çiftçi böyle dört gün güneş doğarken gelip güneş battıktan sonra giderek, dördüncü günün sonunda küçük tarlanın sürülmesini tamamladı.” (Necati Cumalı)

7. Herkesin hayali aynı ( ) İnce ve sağlıklı bir vücuda sahip olmak ( ) Peki (  ) damak tadımızdan feragat etmeden nasıl başarabiliriz bunu ( ) Bu sorunun cevabını arayanların son dönemde en sık başvurduğu bilimsel uygulama, alkali beslenme. Tıp ve kimya bilgilerini temel alan alkali beslenme, vücut biyokimyamıza uygun bir beslenme şekli olarak dikkat çekiyor (  ) hücre düzeyinde yenilenme etkisi yapan alkali beslenme, hem kilo vermeyi hem daha sağlıklı bir vücuda sahip olmayı mümkün kılıyor.

Bu cümlede ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? (10P)

A) (.) (.) (;) (…) (;)

B) (.) (…) (,) (?) (,)

C) (:) (!) (.) (.) (;)

D) (:) (.) (,) (?) (;)

E) (;) (.) (,) (…) (,)

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? (5P)

A) Yarışmayı 4’üncü olarak bitiren yarışçımız Türkiye rekoru da kırdı.

B) 2015’te başlayan inşaat, önümüzdeki ay bitecek ve hastane hizmete açılacak.

C) Yüzyıllarca süren gelenek yaşatılmaya çalışılıyor.

D) Her evin önünde görebileceğiniz traktörler, hem ulaşım hem iş amacıyla kullanılıyor.

E) Münazara için 3’er kişilik iki takıma ayrıldık.

9. Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütlerden biri değildir? (5P)

A) Dil anlayışı

B) Din değişikliği

C) Ekonomik durum

D) Coğrafi değişim

E) Kültürel değişim

10. Aşağıdaki dizelerin hangisi bir mesneviden alınmış olabilir? (5P)

A) Gül-i ruhsârına karşu gözümden kanlu ahar su

Habîbüm fasl-ı güldür bu ahar sular bulanmaz mı

B) Bir kadehle bizi sâki gamdan âzâd eyledi

Şâd olsun gönlü anın gönlümü şâd eyledi

C) Severem seni can bigi hatâ didüm maâza’llah

Ne mikdârı ola cânun ki benzedem sana cânı

D) Nice geçdi bilmedük bu rüzgâr önden sona

Eyle tut şimdi bize bir yil esüp geçmiş gibi

E) Yâri diyen gerek kim ola gayrden berî

Cânânı isdeyen kişiye terk-i cân gerek

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soruları İndir!

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Cevapları İndir!


1 Yorum Var: “10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir