10.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları

Not: Soru ve cevaplar yazının sonundadır.

1. Aşağıda verilen metinlerin anlatım türlerini belirleyiniz. (4×4=16P)

1. Metin
Genç Osman Destanı
Kurşunlarım yağmur gibi yağarken
Tütünlerim gökyüzünde dönerken
Yıkılası Bağdad seni döğerken
Şehitlere serdâr oldu, Genç Osman
 
2. Metin
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
Madde 3: Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır.
Madde 4: Hiç kimse kölelik veya kulluk altında bulundurulamaz, kölelik ve köle ticareti her türlü biçimde yasaktır.
Madde 5: Hiç kimseye işkence yapılamaz, zalimce, insanlık dışı veya onur kırıcı davranışlarda bulunulamaz ve ceza verilemez.
 
3. Metin
Yüzüklerin Efendisi-Yüzük Kardeşliği
Mesafe, küçük yayının menzilinden fazla gibiydi. Ama Legolas gene de dönüp yayına bir ok taktı. Yayı taktı fakat eli boşaldı, ok kayıp düştü. Bir yeis ve korku çığlığı attı. Kocaman düz kayalar taşıyan iki büyük trol belirmişti ve bunları ateşin üzerinden uzatarak bu tarafa bir geçit oluşturmaktaydılar. Fakat elfi dehşete düşüren şey troller değildi. Ork safları açılmış, orklar sanki kendileri de korkmuşlar gibi iki yana toplanmıştı. Arkalarından bir şey yaklaşmaktaydı. Ne olduğu görülmüyordu: Tam ortasında insan biçimli ama insandan daha büyük kara bir siluet, koca bir gölge gibiydi: sanki bu gölgede ondan önce gidip yolunu açan bir güç, bir dehşet vardı.
 
4. Metin
İklim Değişikliğinin Avrupa’da Beklenen Etkileri
Nehir yatağı havzalarının, şiddetli ve tehlikeli akıntılara sahip kısımları yüzde 19’dan, 2070 yılında yüzde 34-36’ya çıkacak.
Batı Avrupa’da muhtemelen milyonlarca insan, sulak alanlarla iç içe yaşayacak.
Küresel sıcaklık ortalamalarının hızla yükseleceği bir senaryonun gerçekleşmesi halinde 2080’lerde yılda fazladan 2,5 milyon kişi daha kıyı şeritlerindeki sellerden etkilenecek.
Çeşitli senaryolara göre 2070’lerde akarsu potansiyelleri Avrupa’nın Akdeniz kısmında yüzde 20-50 arasında düşerken, Kuzey ve Doğu Avrupa kısımlarında yüzde 15-30 arasında artacak.
 
2. Aşağıda verilen parçadaki birleşik zamanlı (birleşik çekimli) fiilleri tespit ediniz. (4×3=12P)
Bazı kişiler vardı, sürekli konuşuyorlardı, hiç susmazlardı, çok şey konuştukları zannedilirdi. Fakat masallarda “Az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik, altı ay bir güz gittik, bir de ardımıza baktık ki bir arpa boyu yol gitmişiz.” tekerlemesinde belirtildiği gibi geriye dönüp bakıldığında hiçbir şey konuşmadıkları anlaşılıyordu.
 
3. “İçeri, soğuk, gece, ne kadar, çok” sözcüklerini zarf (belirteç) olacak şekilde birer cümlede kullanınız. (5×2=10P)
 
4.        Dörtnala gelip Uzak Asya’dan
            Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan
                        bu memleket bizim.
            Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak
            ve ipek bir halıya benzeyen toprak,
                        bu cehennem, bu cennet bizim.
            Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın,
            yok edin insanın insana kulluğunu,
                        bu davet bizim…
            Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür
            ve bir orman gibi kardeşçesine,
                        bu hasret bizim…
Parçadaki fiilimsileri tespit ederek türünü belirleyiniz. (4×3=12P)
 
5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde emir kipinde çekimlenmiş bir fiil kullanılmıştır?
A)         Veriyor yangını, durmuş da açık sînelere,
            Sürü hâlinde gezerken sayısız tayyare.
B)         Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermiler…
            Kahraman orduyu seyret ki bu tehdîde güler!
C)         Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından;
            Alınır kal a mı göğsündeki kat kat iman?
D)        Hangi kuvvet onu, hâşâ, edecek kahrına râm?
            Çünkü te’sis-i İlâhî o metin istihkâm.
E)         Sarılır, indirilir mevki-i müstahkemler,
            Beşerin azmini tevkif edemez sun’-u beşer;
 
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil kipinde anlam kayması olmuştur?
A)    Kızlar, büyük bir özenle sınıflarının camlarını siliyor.
B)    Kardeşim Hakan, saat yediden beri odasında uyuyor.
C)    Şirketin yeni patronu, çalışanlarıyla toplantı yapıyor.
D)    Amcam, mesai bittikten sonra Kızılay’da simit satıyor.
E)    Müdür, bir taraftan kahvesini yudumluyor, bir taraftan da gazeteleri okuyor.
 
7. (I) Sadakatle Allah rızası için çalışan devlet büyüklerini koru! (II) İsraftan kaçın. (III) Askerinle, malınla gururlanma. (IV) Hükümetinde âlimler, erdemliler, eğitim öğretim işiyle ilgilenenler çoğalsın. (V) Vefatlarından sonra böyle kimselerin çoluk çocuklarının ihtiyaçlarını karşıla.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi ikinci tekil kişiye göre çekimlenmemiştir?
A) I.            B) II.           C) III.          D) IV.             E) V.
 
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kötü” sözcüğü, zarf görevinde kullanılmıştır?
A)    Türkiye’de bu aralar işler kötü gidiyor, diyerek felaket tellallığı yapanlar var.
B)    Başarılı aktör, o filmdeki kötü adam karakteriyle ününe ün katmıştı.
C)    İşin kötüsü, bu tür tartışma programlarının çok geç saatlerde yayımlanması.
D)    Kötülerin, amaçlarına ulaşmalarında, onların yaptıklarına ses çıkarmayanların etkisi büyüktür.
E)    Kötü öğrenci, yoktur; disiplinli çalışmanın gerekliliğine yeterince inandırılmamış öğrenci vardır.
 
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zarfı kullanılmıştır?
A)    Bu savın inandırıcılıktan yoksun olduğunu kim iddia edebilir?
B)    Önceki sınavlarda da böyle zor sorular soruyor muydunuz?
C)    Bir kişinin iyi ve güvenilir bir insan olduğu nasıl anlaşılır?
D)    Bu ilacın kullanılabilmesi için araştırmalarınızda kaç denek kullandığınızı belirtmeniz gerekiyor.
E)    Hangi kişilerin davranışları, insanda daha derin izler bırakır?
 
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer-yön zarfı kullanılmıştır?
A)    Önce soluna, sonra sağına, sonra tekrar soluna bakarak karşıya geçmelisin.
B)    Yukarı kattaki komşularımızın başka mahalleye taşınmaları bizi çok üzmüştü.
C)    Dışarıda hava çok güzel, ne diye evde oturuyorsunuz?
D)    Geriye bakma, geçmişe takılıp kalma, gözün hep ileride olsun.
E)    Çok işimiz var, aşağı in de gideceğimiz yere bir an önce gidelim.
 
11. “Üzere” edatı aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç ilgisi kurmuştur?
A)    Sizin de belirttiğiniz üzere zor bir dönemden geçiyoruz.
B)    Herkes sussun, dizinin yeni bölümü başlamak üzere!
C)    Daha önce de değinildiği üzere bazı ihtiyaçlarımız karşılanamadı.
D)    Bizden ayrıldıktan sonra dinlenmek üzere evine gitmiş.
E)    Konser bitmek üzereyken biz salondan ayrıldık.
 
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de” bağlacının yerine “ama” da kullanılabilir?
A)    Öğretmen, bunun üzerine “Şu soruları çöz de öyle geç karşıma.” dedi.
B)    Kar yağdı da yollar kapandı, yoksa bugüne dek gelmez miydim senin yanına?
C)    İnanmayacaksınız ama ben her gün bu gazeteyi de okuyorum.
D)    İş işten geçtikten sonra sizinle konuşmak istese de siz onunla konuşmayacaksınız.
E)    Yarın önemli bir olay olacak demişti de ben ona inanmamıştım.
 
13. “İle” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç görevindedir?
A)    Yapacağınız çok önemli anlaşmalarda karşınızdaki kişiyle bazı sorunlar yaşayabilirsiniz.
B)    Bu anlaşmazlıklar nedeniyle gerilimli anlar da ortaya çıkabilir.
C)    Kendi ailenizle eşinizin ailesi, bazı noktalarda mutluğunuza engel çıkartabilir.
D)    Bir tanışmadan çok uyumlu sonuçlar çıkacak ve söz konusu kimseyle pek çok ortak nokta bulacaksınız.
E)    Yaşamınızı tamamen değiştirecek biriyle her an karşılaşabilirsiniz.
 
14. “Tarihi, bilimsel yöntemin dışındaki bir bilgi yığını gibi görenler, yanılıyorlar. Eskiden olanları yalnızca bir zamanlar olup bittikleri için önemli saymanın, neden-sonuç ilişkileri temeline oturmuş modem tarihçilik anlayışıyla hiçbir ilintisi yoktur. Tarih’i bir ezber konusu saymak, düşünme eylemi aracılığıyla bugünü de sorgulamamızı sağlayabilecek kavramların sıradan kalıplara indirgenmesi sonucunu doğurur.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?
A)    Kanıtlayıcı anlatım
B)    Destansı anlatım
C)    Öğretici anlatım
D)    Öyküleyici anlatım
E)    Gelecekten söz eden anlatım
 
Test soruları beşer puandır.

10.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 2.Yazılı Soruları İndir!

10.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 2.Yazılı Cevapları İndir!

27 Yorum Var: “10.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları

  1. Cevaplar “Test soruları beşer puandır.” yazısının altındaki indirme linklerinde. Tıklayınca bir sayfa açılıyor, 25 saniye bekleyip indiriyorsunuz. Sorunsuz. Sakın kapatmayın sayfayı reklam filan diye.

  2. Fiilimsiler; sıfat-zarf-isim fill olmak üzere üçe ayrılır.
    İsim fiil: ma-iş-mak
    Sıfat fiil: an-ası-mez-ar-dik-ecek-miş
    Zarf fiil: ken-y (y burada kaynaştırma karıştırmayın) alı-asi(ye)-ip-arak(la)-dıkça

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir