10.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları (Test)

Not: Soru ve cevaplar sayfanın altındaki linktedir.

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi birleşik zamanlı bir fiildir?
a) Umutla umutsuzluk arasında haykırıyor.
b) Söylediklerinin bile yalan olduğunu biliyorum.
c) Odanın her yanını resimlerle süslüyor.
d) İki yana kanat çırpıp duruyordu kuş.
e) Amber kokuları saçıyor etrafa gece.
 
2. Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı bir zamirle sağlan­mamıştır?
a) Nedir seni bu kadar öfkelendiren?
b) Kıtlık hangi yılda olmuştu?
c) Bu kadın sizin neyiniz olur?
d) Bu akşam hangisini giyeceksin?
e) Yaz tatilinde nereye gitmek istersin?
 
3. Aşağıdakilerin hangisinde istek kipiyle çe­kimlenmiş bir fiil vardır?
a) Bugün canım sinemaya gitmek istiyor.
b) İstersen sana bir acı kahve yapayım.
c) Şu tatil bir gelse ne iyi olur.
d) Haykırsam sesimi duyan olmaz.
e) Çok çalışmasına rağmen istediklerini elde edemedi. 
 
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?
a) Yaprak dolmasını annesi çok güzel yaparmış.
b) Kiraz reçeli yapmayı hiç mi hiç denememiştim.
c) Sorulara düşünmeden cevap verdi.
d) Günü gününe çalışan öğrenci mutlaka başarır.
e) Kervanımız geçilmez çölleri geçti.
 
5. Bizdik o hücumun bütün aşkıyla kanatlı
   Bizdik o sabah ilk atılan safta yüz atlı
   Uçtuk, Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle
   Canlandı o meşhur ova at kişnemeleriyle
Bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangisine ait özellikler ağır basmaktadır?
a) Açıklayıcı anlatım  
b) Öyküleyici anlatım    
c) Betimleyici anlatım
d) Destansı anlatım                      
e) Kanıtlayıcı anlatım
 
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemin anlamı­nı durum yönünden tamamlayan bir sözcük kulla­nılmıştır?
a) Yolun kenarında küçük küçük çocuklar oynuyordu.
b) Zavallı adam günlerce aç ve susuz çalıştı.
c) Bu konuyu açmamasını söylemiştik daha önce.
d) Büyük şehirlerde yaşayan insanlar tehlike altında.
e) Bir süre sonra bunların biteceğini sanıyordu.
 
7. Kırış kırış bir yüz… Altmış yılın çizgileri… Askerlikten kalma bir kurşun yarası izi… Çukura kaçmış çakır gözler… Dünyanın kahrına dayanmaya çalışan, gelecekten umudu kalmamış bir adam. 
Bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangisine ait özellikler ağır basmaktadır?
a) Açıklayıcı anlatım  
b) Öyküleyici anlatım    
c) Betimleyici anlatım
d) Destansı anlatım                      
e) Kanıtlayıcı anlatım
 
8. Aşağıdakilerin hangisinde özel (kurallı) birleşik eylem kullanılmamıştır?
a) Belki de mutsuz olacağını düşünüyordu.
b) Arabanın ardından bakakaldık.
c) Bardak elimden düşüverdi.
d) Adam korkudan bayılayazdı.
e) Arabayı tek başıma itebilirim.
 
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem seslenme amacıyla kullanılmamıştır?
a) Hişt hişt,gelsene yanıma!
b) Hey sen,kalk çabuk oradan!
c) Ha unutmuşum gelirken ekmek de al!
d) Ey bu topraklar için  toprağa düşmüş asker!
e) Bre ihtiyar, sen kimsin?
 
10. Dışarıda haziran güneşi… Okul kapılarında tenhalık… Uzakça bir bahçede leylakların açtığını burnumuz haber verir. Sahil yolunda dolaşanlar geleceğe gülerek bakarlar. Martı çığlık atar. Muazzez Abacı’nın buğulu şarkıları duyulur. Karpuz sergilerinde büyülü lambalar yanar. Uyku bizi bekler. Sonra duman, gri deniz, ay ışığı, yakamoz… Denizden ıslak, serin bir esinti başlar…
Bu parçada ayrıntıların seçiminde aşağıdaki duyuların hangisinden yararlanılmamıştır?
a) Görme  
b) İşitme  
c) Koklama  
d) Tatma  
e) Dokunma
 
11. Ey oğul, sabretmesini bil, vaktinden önce çiçek açmaz. Şunu da unutma; insanı yaşat ki devlet yaşasın.
Bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangisine ait özellikler ağır basmaktadır?
a) Açıklayıcı anlatım  
b) Öyküleyici anlatım    
c) Öğretici anlatım
d) Tartışmacı anlatım  
e) Emredici anlatım
 
12. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır?
a) Bir bütündür şiirle yaşam / Gündüzle gece gibi
b) Kendileri de işin ciddiyetini kavrayamamış.
c) Onların ne yapmak istediğini anlamıyorum.
d) Kendinizi bizim yerimize koyarak düşünmelisiniz.
e) Bizlere bu konuda bilgi verilmedi.
 
13. Atmosferdeki sıcaklık sürekli artıyor.uzmanlara göre Kuzey Kutup bu artışlar devam ederse 50 yıl sonra yaz aylarında tamamen eriyecek.Kuzey kutbu,güneşe daha yakın olduğu için ilk önce o etkilenecek.
Bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi ağır basmaktadır?
a) Betimleyici anlatım
b) Destansı anlatım
c) Emredici anlatım             
d) Açıklayıcı anlatım   
e) Gelecekten söz eden anlatım
 
14. İstanbul sokaklarında el ayak çekilmişti. Şans eseri önünden geçen bir arabayı çevirdi. Karanlık sokaklarda evi arayıp bulması epey zaman aldı. Sonunda bitap bir halde eve vardı. Kapıyı her zamanki asık yüzüyle açan annesi, ifadesi hiç değişmeyen gözleriyle uzun uzun yüzüne baktı. Elinden tutup yavaşça içeri çekti.
Yukarıdaki parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden en çok hangisine başvurulmuştur?
a) Açıklama           
b) Öyküleme              
c) Tartışma    
d) Betimleme           
e) Karşılaştırma
 
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde anlam kayması yoktur?
a) Yazları burası sıcak oluyor.
b) Her gün geliyor, burayı çok seviyor olacak.
c) Yatmadan önce mutlaka kitap okurum.
d) Akşama arkadaşlarla size geliyoruz.
e) İki hafta sonra köyüme gidiyorum.
 
16. Bu anlatım biçimiyle bir şeyin oluşu belirtilir,kavramlar tanımlanır , düşünceler aydınlatılır.Bilgi verme amacı taşıdığı için ansiklopediler, ders kitapları, gazeteler bu anlatım biçiminden yaralanır.
Bu parçada sözü edilen anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Öğretici anlatım                  
b) Betimleyici anlatım   
c) Tartışmacı anlatım
d) Öyküleme anlatım             
e) Kanıtlayıcı anlatım
 
17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi “edilgen” çatılı bir eylemdir?
a) Şehri bir baştan bir başa koştu.
b) Acı haberi bütün Kayseri’ye duyurdu.
c) Gerçekler âlemine yolcu edildi o gün.
d) Yolcuyu son yolculuğuna uğurlamıştı.
e) Gerçekle sahteyi bir bakışta anlıyordu.
 
18. Bazı eleştirmenler, şiiri bir coşkunun ifadesi olarak görüyor.Oysa eleştirmen şiiri bireysel coşku ile sınırlandırmamalıdır.Bireyin özlem ve sevinçleriyle,ümit ve korkularıyla sınırlı şiir eksik şiirdir.
Bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi ağır basmaktadır?
a) Betimleyici anlatım        
b) Açıklayıcı anlatım    
c) Tartışmacı anlatım
d) Öyküleyici anlatım           
e) Mizahi anlatım
 
19. Ek eylem aşağıdakilerin hangisinde diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?
a) O sabah gökyüzü açıktı.
b) Deniz sakin, martılar suskundu.
c) Sonra birden bir kıyamet kopmuştu.
d) Martılar çığlık çığlığaydı.
e) Kayalıklarda tek kuş yoktu.
 
20. Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden hangisi sıfat görevinde kullanılmamıştır?
a) Sokaklar, vıcık vıcık çamur içindeydi.
b) O gelecek diye türlü türlü yemekler pişirmiş.
c) O, hiç doğru dürüst bir iş yapmaz.
d) Pırıl pırıl görünüyordu üstündeki elbise.
e)Alnımdan soğuk soğuk terler akmaya başladı
 
21. ’’ Ancak’’ sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcük türü bakımından ötekilerden farklı görevde   kullanılmıştır?
a) Derdimi ancak sana anlatırım.
b) Çorba biraz soğuk ancak lezzetliydi.
c) Kapıyı çok zorlamışlar ancak   açamamışlar                                    
d) Onu çok üzdüm ancak o gün moralim bozuktu                                     
e) Kitabı aldım ancak henüz okumadım.
 
22. İlkokul üçte öğretmenimdi. Yeniydim, okul değiştirmiştim. Elimden tuttu, sınıfa götürdü. Öğrencilere tanıttı beni. Saçları kısaydı ve yüzü beyaz bir zambağı hatırlatıyordu. Aylardan eylüldü. Şimdi hatıramda yalnız küçük bir hayali, temiz ve solgun yüzü kaldı. Bir de bizi gözyaşları içinde bırakıp gidişi…
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmamıştır?
a) Benzetmeye
b) Öykülemeye
c) Kişisel duygu ve düşüncelere
d) Kişileştirmelere
e) Betimlemeye
 
23. Biçimce tekil, anlamca çoğul olan adlara topluluk adı denir.
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi topluluk adı değildir?
a) Elinde bir demet kırmızı karanfil vardı.
b) Kervan akşama doğru hana sağ salim ulaştı.
c) Çoban sürüyü dağın yamacında otlatıyordu.
d) Küçük kızı için bir düzine kurşun kalem aldı.
e) Bizim sınıf iki gündür hiç süpürülmedi.
 
24. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde “ile” edat olarak kul­lanılmamıştır?
a) Kürk ile, börk ile adam olunmaz.
b) Lafla peynir gemisi yürümez.
c) Ne verirsen elinle, o gider seninle.
d) Olacakla öleceğe çare bulunmaz.
e) Öfkeyle kalkan zararla oturur.
 
25. Çok geçmeden dev çıkagelmiş.”Fee-fi-fom”diye bir şarkı söylüyormuş. Bunu duyan delikanlı hemen fırına saklanmış. Dev insan kokusu duyuyorum. demiş.”Ne çocuğu hayatım!”demiş devin karısı.
Bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi ağır basmaktadır?
a) Açıklayıcı anlatım    
b) Düşsel anlatım        
c) Öğretici anlatım
d) Betimleyici anlatım             
e) Emredici anlatım

10.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları-A (Test) İndir! (Salih KORKUT)

10.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları-B (Test) İndir! (Salih KORKUT)


39 Yorum Var: “10.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları (Test)

  1. Çok teşekkürler edebiyat ve dil ve anlatım derslerime çok yardımcı oldu tekrardan teşekkürler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir