10.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 1.Sınav Soruları

1. Sevmezdim kelimesini kip-şahıs tablosuna göre ayırıp gösteriniz ( 10 )

2. Destansı anlatımın özelliklerinden 5 tane yazınız. ( 15 )

3. Anla fiilini geniş zamanın rivayetine göre bütün şahıslarda çekimleyiniz. ( 10 )

4. Aşağıdaki metinlerde hangi anlatım türünden yararlanılmıştır? Altına yazınız. ( 15 )

Dinle sana bir nasihat edeyim

Hatırdan, gönülden geçici olma

Yiğidin başına bir iş gelince

Anı yad ellere açıcı olma.

(Karacaoğlan)

Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin;
Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.
Yerin altında cehennem gibi binlerce lağam,
Atılan her lağamın yaktığı, yüzlerce adam.
(Mehmet Akif Ersoy)

Ve güldün rengârenk yağmurlar yağdı
İnsanı ağlatan yağmurlar yağdı
Yaralı bir ceylan gözleri kadar sıcak
Yaralı bir ceylan kalbi gibi içli bir sesin vardı .

( Sezai Karakoç )

5. Aşağıdaki cümlelerdeki zamirleri türlerine göre bulunuz. ( Bir cümlede birden fazla zamir olabilir. ) ( 10 )

– Şunlardan biz de mi alsak?

– Söylediklerinin çoğu anlamsız.

– Bu konuda onlar bizi destekliyor.

– Senin o sözlerin birini rahatsız etmiş.

6. ‘’Yürümek’’ eylemini şimdiki zamana göre bütün şahıslarda çekimleyin. ( 10 )

7. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. ( 15 )

– Emredici anlatımla oluşturulan metinlerde dil çoğunlukla ……………………………………………. işlevde kullanılır.

– Destansı anlatım en belirgin şekliyle …………………………….. kullanılır.

– İsimlerin yerini belirsiz biçimde  tutan zamirlere ……………………….. denir.

– Destansı metinlerde dil daha çok ………………………… işlevde kullanılır.

-‘’ Böyle insanlara acımak doğru değil’’ cümlesinde ‘’böyle’’ kelimesi ……………………. görevinde kullanılmıştır.

8. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın yanına ‘’D’’, yanlış olanın yanına ‘’Y’’ yazınız. ( 15 )

– Uyumak, durmak, gülmek gibi fiiller kılış fiillerine örnek verilebilir. (    )

– Zamirin diğer ismi ön addır. (     )

– Destansı anlatım ‘’ben’’ merkezli bir anlatım türüdür.(  )

– Emredici anlatımla oluşturulan metinlerde açıklayıcı ve öğretici yönler vardır. (    )

– ‘’Ağlasam’’ kelimesi birinci tekil kişi dilek-şart kipiyle çekimlenmiştir. (    )

10.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 1.Sınav Soruları İndir! (Hilal KÖSE)


7 Yorum Var: “10.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 1.Sınav Soruları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir