10.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 1.Sınav Soruları ve Cevapları

S-1) Coşku ve heyecana bağlı metinlerin dil ve anlatımı hakkında neler söyleyebilirdiniz?( 10 p.)

S-2) “ Bir sabah erkenden yola çıktık İsmet’in arabasıyla. Rehberimiz bölgeyi iyi bilen biriydi. Göz alabildiğine yemyeşil çayırlarla kaplı bir alanın kıyısındaki yola park ettik arabayı. Karşıdaki kaldırıma geçtik. Köşede dört katlı büyük bir bina vardı, üç buçuk dört metre yükseklikteki kapısı parmaklıydı.”

Yukarıdaki paragrafla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?( 10 p.)

A) Zaman zarfı görevinde kullanılmış  sıfat tamlaması vardır.

B) Kahraman anlatıcı bakış açısı kullanılmıştır.

C) Belgisiz zamir vardır.

D) Kurallı birleşik sıfat kullanılmamıştır.

E) Üç tane belirtili isim tamlamasına yer verilmiştir.

S-3)

Bir yanıp iki sönmek yok sevgili…
Sana bensizlikten mevsimler emrettim sevgili…
Söylemeye hacet yok gönül zaten farkında..
Her akşam üstü ,titrerse acılar sırtında…
Küllerimden öpersin geçer sevgili

Yukarıdaki dörtlükteki fiilimsileri yazınız.

S-4) Bir yazının her türlü gereksiz ayrıntıdan işlevsiz sözcükten arınmış olması demektir.

Bir yazının az sözle mümkün olduğunca çok duygu ve düşünceyi anlatması demektir.

Bir yazının, daha önce yazılmış tüm yazılardan farklı özellikler taşımasıdır.

Bir yazının kolayca ve doğru bir şekilde anlaşılır özellikte olmasıdır.

Yukarıda tanımları yapılan kavramları cümlelerin karşılarına yazınız.( 10 p.)

S-5) “ Dünyada hiçbir dost insana kitaptan daha yakın değildir. Sıkıntımızı unutmak donuk hayatımıza biraz renk, biraz ışık vermek, daracık dünyamızda bulamadığımız şeyleri yaşamak için tek çaremiz kitaplara sarılmaktır, bırakınız ıssız bir adaya gitmeyi, herhangi bir yolculuğa çıkarken bile hangi okuryazar yanına bir iki roman, bir iki şiir kitabı almayı düşünmez? Düşünüyorum da şu dünyadan kitaplar yok oluverse yaşamak ne kadar güçleşir.”

*Küçültme ismi kullanılmıştır.

*Adlaşmış sıfat vardır.

* Birleşik sıfat yoktur

* Üç tane isim tamlaması vardır.

* Dört tane sayı sıfatı kullanılmıştır. Yukarıdaki paragrafla ilgili olarak yukarıda verilenlerin kaç tanesinde bilgi yanlışlığı vardır?( Rakam olarak belirtiniz)( 10 p.)

S-6) Bir  dil bilgisi kitabında dil hangi işlevlerde kullanılır? ( sebebiyle yazınız)( 10 p.)

S-7)” Sessizce bulunduğu yere çöktü. Koca orman birkaç saat içerisinde kül yığınına dönüşmüştü. O serinliğinde huzur bulduğu çamlar, kavaklar, heybetli çınarlar şimdi buruk bakışlarla onu süzüyorlardı. Nasırlaşmış elini ceketinin cebine sokup terden sararmış mendilini çıkardı. Usulca alnındaki terleri sildi. Masmavi gözlerini bir bulut bürüdü. Artık yarın erkenden kalkıp soluğu gölgelerinde aldığı ağaçlar, soluk bir fotoğraf albümüydü. Eyvah! Koca bir ömür tükettiğim, çocukluğumu dallarında geçirdiğim ağaçlar şimdi bir matem evine döndü,  diye içgeçirdi.”

Aşağıdaki soruları yukarıdaki paragrafa göre cevaplayınız.

A)Paragrafta hangi bakış açısı kullanılmıştır?( 1 p.)

B) Paragraftaki belirtisiz isim tamlamalarını hangileridir?(1 p.)

C) Paragrafta hangi anlatım biçimi ağır basmaktadır? ( 1 p.)

D)Paragrafta hangi varlık kişileştirilmiştir? ( 1 p.)

E) paragraftaki benzetmeleri gösteriniz. (2 p.)

F) “Sessizce bulunduğu yere çöktü.” cümlesindesessizce sözcüğü hangi görevdedir? ( 2 p.)

G) Yazım yanlışı bulunan sözcük hangisidir.?(2 p)

S-8) Tartışma türlerine üç örnek veriniz.( 10 p.)

S-9)  “tek” sözcüğünü isim, sıfat ve zarf olarak cümlelerde kullanınız.( 10 p.)

S-10) Gelecekten Söz Eden Anlatım hakkında kısa bilgi veriniz. (10 p)

9.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 1.Sınav Soruları ve Cevapları İndir! (Murat AYBİRDİ)

4 Yorum Var: “10.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 1.Sınav Soruları ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir