Takvim-i Vekayi Gazetesi (1831)

Takvim-i Vekayi GazetesiOsmanlı Devleti sınırları dâhilinde 1831’de yayınlanmaya başlanan ilk Osmanlı Türk gazetesidir. Haftalık olarak yayınlanan ve Osmanlı Türkçesi dışında Arapça, Ermenice, Farsça, Fransızca, Rumca baskıları da yayımlanan bir gazeteydi. Resmî ilânlar ve gayrı resmî duyurular dışında, iç ve dış gelişmelere ilişkin haberler de basılmaktaydı.

Takvim-i Vekayi resmî bir gazete olması dolayısıyla makaleler esas olarak devletin görüşlerini yansıtıyordu. 1860’tan itibaren sadece resmî duyurular ve kabul edilen yasa metinleri yayımlanmıştır. 1828’de Mısır’da Vekayi-i Mısriyye yayınlanmaya başlamıştı. Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa tarafından Türkçe ve Arapça olarak bastırılan bu yayın organı Mısır’ın Osmanlı Devleti’ne karşı etkin bir propaganda aracı olarak meydana çıkmıştı.

Sultan II. Mahmut ve Bab-ı Âli, yürütmekte oldukları merkeziyetçi reformlar çerçevesinde devlet idaresinin sesini daha etkin olarak duyurabilmek amacıyla resmî bir gazetenin yayınlanmasını gerekli bulmaktaydılar. Bu amaçla, daha önceden İzmir’de yerel Fransızca gazete yayınlamış olan Alexandre Blacque ile anlaşmak suretiyle resmî bir gazete çıkarma kararı alındı.

11 Kasım 1831’de Takvim-i Vekayi yayın hayatına girdi. II. Abdülhamit devrinin büyük bir kısmında Takvim-i Vekayi yayımlanmadı. İlk yayın kesintisi 1878 yılında oldu ve bu ara 1891’e kadar sürdü. 1891’de yeniden çıkmaya başlayan Takvim-i Vekayi’nin basımı 1892’de yeniden durduruldu. Gazete II. Meşrutiyet’ten (1908) sonra yeniden yayın hayatına girdi. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra Takvim-i Vekayi’nin görevini Resmî Gazete devraldı.

7 Yorum Var: “Takvim-i Vekayi Gazetesi (1831)

  1. Ben hiçbir aradığımı bulamadım, gazetenin içeriği ile ilgili bilgi istiyorum rica ediyorum. Bir de bu öğretmenlerin hepsini şikayet edeceğim.

  2. Sultan II. Mahmut ve Bab-ı Âli, yürütmekte oldukları merkeziyetçi reformlar çerçevesinde devlet idaresinin sesini daha etkin olarak duyurabilmek amacıyla resmî bir gazetenin yayınlanmasını gerekli bulmaktaydılar. Bu amaçla, daha önceden İzmir’de yerel Fransızca gazete yayınlamış olan Alexandre Blacque ile anlaşmak suretiyle resmî bir gazete çıkarma kararı alındı.

  3. Arkadaşlar II.Mahmut döneminde yayınlanmıştır yazarı II.Mahmut değildir, bilen varsa söyleyebilir mi?

    1. 2. Mahmud, Esad Efendi’nin çevresinde genişçe bir memur halkası çizmiştir. Gazeteyi bu memurlar çıkarmaktadır. Seyid Nazif, Numan Mahir, Atıf, Recai, Esad, Saffet, Akif Paşazade Nail, Yesari İzzet, Sami, Said, Lebib gibi müelliflerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir