Öyküleyici Anlatım

Sponsorlu Bağlantılar

Öyküleyici anlatım, yaşanmış ya da yaşanması mümkün olayların yer, zaman ve kişilerle anlatılmasında kullanılan bir anlatım yoludur. Öyküleyici anlatım için bir hareketin, bir olay akışının olması gerekir. Bu anlatımda varlıklar, nesneler bir akış, bir değişme ve gelişme içinde verilir. Olayın olduğu yerde zaman da söz konusudur.

Öyküleyici anlatımda olay, belli bir zaman diliminde, bir kişi kadrosuyla başlar, gelişir ve bir sonuca ulaşır. Öyküleyici anlatımda her şey hareket hâlinde verilir; varlıklar, durumlar yaşamın akışı içinde gösterilir, bir durumdan başka bir duruma geçiş vardır. Olayların gelişimi ve birbirine bağlanışı hareket öğesiyle sağlanır.

Öyküleyici Anlatım Örneği

Köyde on gün kaldıktan sonra dostlar ve çocuklarımla vedalaşıp yola çıkıyorum. İlk durak uzak yaylalar olacak. Uzun ve biraz da yorucu bir yolculuktan sonra Teyran tepesine geldim. Epey yol aldıktan sonra at da ben de yorulmuştuk. Başımı, ellerimin arasına alıp gözlerimi kapatarak bir süre öylece kaldım. At beni anlamış gibi gelip durdu karşımda; uysallaştı, başını önüne düşürdü. Sonra uzaklaştı.

Bu parçada öyküleyici anlatım vardır. Çünkü parçada bir olay anlatımı söz konusudur. Burada bir fotoğraf karesi gibi, yani durgun bir zaman diliminde bir yer ya da kişi anlatılmamıştır. Varlıklar belli bir hareketlilik ve bir zaman akışı içinde verilmiştir.

Öyküleyici anlatım “öğretici” (anı, günlük, biyografi, otobiyografi) ve “sanat metni” özelliği gösteren yazılarda (öykü, roman, masal) kullanılır. Öyküleyici anlatımda olay, kişi, zaman, mekân ve anlatıcı ortak öğelerdir.

Kişi

Kişi, öykü ve romanın temel öğesidir. Kişi; öykü ve romanda anlatılan olayları yaşayan kişilerdir. Roman ve öykülerde çoğunlukla olaylar insan etrafında gelişir. Kişi, olaylarda etkindir. Öykü ve romandaki kişilere “öykü veya roman kahramanı” da denir.

Çocuk uykuya dalmamak için direniyordu ama gözkapaklarını aralamaya gücü yetmiyordu. Yan uyur yarı uyanık halde konuşmalara kulak veriyordu. (Beyaz Gemi, Cengiz Aytmatov)

Bu metindeki kişi, çocuktur.

Olay / Olay Zinciri / Olay Örgüsü

Bir arada bulunmak zorunda olan en az iki kişinin veya iki kişi yerine geçen kavram veya varlığın bireysel farklılıklar sebebiyle karşı karşıya gelmesi veya çatışması sonucu ortaya çıkan eyleme “olay” denir. Olayın ortaya çıkardığı eylem zincirine de ‘olay zinciri” denir.

Olay örgüsü, olaylar arasındaki bağlantılar ve olayların birbirini izleme sırası anlamına gelmektedir. Olay örgüsü; konunun, kişi-mekân (yer) gibi öğelerin dikkate alınarak örülmesi, işlenmesi, kurgulanması, konuya biçim verilmesi demektir.

Her öyküleyici anlatımda anlatılacak veya gösterilecek bir olay veya olay örgüsü bulunur. Kurmaca olmayan metinlerde (anı, biyografi…) olay örgüsü değil olay zinciri söz konusudur. Olay; yaşanmıştır veya yaşanması mümkündür. Olay örgüsü ise tasarlanmış, hayal edilmiş bir olaydan hareketle gerçekleştirilen bir düzenlemedir.

Roman ve hikâyelerde iki tür olay örgüsü görülür.

Düz olay örgüsü: Olayların düz bir sıra hâlinde, kronolojik olarak anlatıldığı olay örgüsüdür.

İlmekli olay örgüsü: Olay akışının iç içe olduğu, arada bir geçmişe dönük olayların anlatıldığı metinlerde görülen olay örgüsüdür.

Mekân (Yer)

Öykü ve romanda anlatılan olay, değişik mekânlarda (yerlerde) geçer. Bu yerler, doğal çevrelerdir. Bu doğal çevreler; kırsal bölgeler, kent, varoş, bir ada, bir ev… olabilir.

Biz o güne kadar istasyona tren beklemeye, tren karşılamaya hiç gitmemiştik. İlgili memurlara sorup bilgi almak da gelmiyordu aklımıza… Bu sırada bir siren sesi işittik, trenin istasyona girmekte olduğunu gördük.

Bu metindeki yer, tren istasyonudur.

Zaman

Zaman, öykü veya romanda anlatılan olayın geçtiği süredir. Zaman, uzun bir süreyi içine alabileceği gibi, kısa bir zaman diliminden veya bir günden ibaret de olabilir. Roman ve öykülerde zaman “geçmiş zaman / şimdiki zaman / gelecek zaman / geniş zaman” olarak da karşımıza çıkar.

Kâhya köyün meydanından geçip diğer uçtaki çıkış kapısına vardı. Kapı kapalıydı. At üzerindeyken onu açamazdı. Birilerini çağırdı. Fakat kapıyı açmak için kimse gelmedi. Bunun üzerine kendisi attan inip kapıyı açtı. (Bir Gencin Dramı, Lev Tolstoy)

Bu metindeki zaman, görülen geçmiş zamandır.

Anlatıcı

Hikâyeyi anlatan kişiye anlatıcı denir. Öyküleyici anlatımda bir anlatıcı bulunur. Edebî metinlerden öykü ve romanda anlatıcı yazar tarafından oluşturulmuş kurmaca bir kişidir. Sanat metinlerinde (öykü ve romanda) anlata kurmaca kişi; öğretici öyküleyici metinlerde (anı, otobiyografi, biyografi, günlük) ise gerçek bir kişidir.

Öykülemede iki farklı anlatıcı vardır. Öykü ve roman gibi kurmaca eserlerde olaylar bu iki anlatıcı tarafından anlatılır.

a. Birinci kişili anlatım: Yazar olayları kendisi yaşamış, görmüş gibi anlatır. Fiiller çoğunlukla birinci tekil kişiye (ben) göre çekimlenir.

Bir gün, okuldan dönünce, avlumuza iki yabana atın bağlanmış olduğunu gördüm. Eyerlerine, koşumlarına bakılırsa, dağlardan geliyordu atlar. (Öğretmen Duyşen, Cengiz Aytmatov)

b. Üçüncü kişili anlatım: Yazar, olayları üçüncü kişinin (o) başından geçmiş gibi anlatır. Yazar, olayların gözlemcisidir. Yazar, olayları kahramandan “o” diye söz ederek anlatır. Fiiller çoğunlukla üçüncü tekil kişiye (o) göre çekimlenir. Görülen geçmiş zaman (-dili geçmiş zaman) kipi kullanılır.

Yazar romanındaki olayları değişik bakış açılarından yararlanarak yazabilir. Bir metnin bakış açısını bulabilmek için “Olaylar kimin gözünden ve kime göre anlatılıyor?” sorusu sorulur.

Kâğıdı güzelce dürdü, büktü, cebine koydu, çalışma saati dolmadan hızla koşarcasına eve gitti. (Teneke, Yaşar Kemal)

Anlatıcı Bakış Açıları

Anlatmaya bağlı metinlerde, dolayısıyla roman ve hikâyelerde üç tip anlatıcı ve bakış açısı vardır. Sanat metinlerinde anlatıcı; olayı, mekânı, kişileri ve zamanı üç temel bakış açısının birinden hareketle anlatır. Bu bakış açıları şunlardır:

a. Kahraman anlatıcının bakış açısı: Yazar (anlatıcı), romanın temel kahramanlarından biridir. Olayların merkezinde yer alan yazar (kahraman) olayları kendi bakış açısından anlatır. Burada anlatıcı, olayları kahraman kadar bilir. Anlattıkları; gördükleri, duydukları ve bildikleri ile sınırlıdır. Olaylar, düşünceler romanın kahramanı olan anlatıcının ağzından, birinci kişinin ağzından (ben) verilir.

Ben minderin üstünde sırt üstü yatıyorum; etrafımın telâşını seyrederken kendimi unutuyorum. Hatta bazen kendimi hepsinden fazla sakin buluyorum fakat bu kalabalıklar dağılıp da felâketimle baş başa kalınca dehşet… (Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Peyami Safa)

b. Gözlemci anlatıcı bakış açısı: Yazar, olayın kahramanlarından biri değildir ve olayların içerisinde yer almaz. Anlatıcı (yazar), olup biteni kamera sessizliğiyle arkadan izler.

Bu bakış açısında yazar, gözlemci (müşahit) konumundadır. Olayları yansız bir şekilde, gözlemlerinden hareketle anlatır. Yazarın bildikleri, kahramanın bilgilerinden daha azdır. Bu bakış açısıyla yazılmış hikâye ve romanlarda gizli bilgilere, duygulara, hayallere ve kişilerin iç dünyasındaki çatışmalara yer verilmez. Olaylar üçüncü kişinin ağzından (o) anlatılır.

Paşa, Iğdır Ovası’ndan Başköy’e geçti. Ahuri Koyağına çıktı, oradan Ahuri yaylasına geçti. Hiç kimseyle, ne bir çobanla ne bir yolcuyla, ne bir eşkıyayla karşılaşmadı. Bir kuş, bir ayı, bir tilki, bir kaplan, hiç bir canlıyla da karşılaşmadı. (Ağrı Dağı Efsanesi, Yaşar Kemal)

c. Hâkim (tanrısal) bakış açısı: Anlatıcı (yazar) olayların içinde yer almaz ve olaylara karışmaz. Anlatıcı her şeyi bilir, kişilerin zihinlerinden geçenleri, geçmişte yaşadıklarını, onların en gizli bilgilerini bütün ayrıntıları ile bilir ve olayları bu bilgiler eşliğinde anlatır. Yazar, olayın kahramanlarından daha fazlasını bilir. Bu bakış açısıyla yazılan metinlerde anlatım üçüncü kişinin ağzından (o) yapılır.

Nuran’ın gitmesiyle zihni hayatı durmuş gibiydi. Sanki genç kadın bu mazi rüyasının bütün canlı ve güzel taraflarını beraberinde götürmüş, yerinde tıpkı Mümtaz’ın hayatı gibi bir kül yığını kalmıştı. O kadar dikkatle hazırladığı, beraberinde yaşadığı kahramanlar, bir daha dirilmelerine imkân olmayan gölgeler, sıska ve cansız kuklalar olmuşlardı. (Huzur, Ahmet Hamdi Tanpınar)


Etiketler: , , , , ,

168 YORUM VAR “Öyküleyici Anlatım”

Teşekkürler.

Çok teşekkürler..

Tam benim proje ödevinin konusu hazırlayana teşekkür ederim :D

Tam benim aradığım proje ödevi teşekkürler :)

Teşekkür ederim.

Ya ama ben yazılıya gireceğim :)

Yazılar çok uzun!

Teşekkürler çok yardımcı oldu.

Bu ne harbiden çok uzunmuş yazılar bravo yani :)

Bir olay örgüsü yok!

Çok teşekkürler bu proje ödevi tam uygun ödev.

Çok teşekkürler yıllık ödevimi zamanında bitirdim.

Gerçekten ders notlarım için çok yardımcı bir kaynak oldu.

Çok faydalı oldu, sağ olun.

Çok güzel olmuş gerçekten işime yaradı.

Beğendim hoş olmuş.

Harika olmuş çok beğendim doğrusu.

Çok faydalı bilgileriniz var.

Ben bu yazılarla roman yazarım.

Örnek yok.

Çok faydalı oldu.

Çok faydalı oldu sağolun.

Harikasınız!

Güzel olmuş ellerinize sağlık. Emeği geçen herkese teşekkürler. İşime yaradı sağolun :)

Çok güzel ve net.

Sağolun çok teşekkür ederim.

Faydalı olmuş sağolun.

Çok sağolun.

Gerçekten de çok faydalı bir kaynak güzel olmuş.

Güzel ve açıklayıcı bir anlatım olmuş.

Teşekkürler.

Teşekkürler.

Güzel ama örnekleri çok uzun.

Emeği geçen herkese teşekkürler.

Hocam güzel olmuş da başlık ne?

Çok teşekkür ederim.

Biraz örnekler uzun ama iyi olmuş.

Çok teşekkürler ödevimi yaptım.

10.sınıf Dil ve Anlatım proje ödevi olarak yaptım, inşallah doğrudur.

Süper helal.

Teşekkür ederim inşallah doğrudur.

100 aldım admin çok sağol güzel oldu bu :D

Adamsınız!

Çok az bilgi koyuyorsunuz.

Çok teşekkürler.

Olmamış bence.

Çok teşekkürler ama biraz daha kısa olsun.

Çok teşekkürler.

Çok teşekkürler.

Çok teşekkürler.

Çok teşekkürler.

Çok teşekkürler.

Çok ama çok faydalı oldu.

Hüseyin Sekmen | 2 Ocak 2014 Saat 21:02

Muhteşem bir kaynak oldu.

Kısa olsa iyi olurdu.

Çok sağolun.

Slayta dönüştürdüm.

Çok teşekkürler çok işime yaradı =)

İyi idare eder.

Sağolun bütün ödevim için işime yaradı. Hem o yazılar destan gibi mübarek.

Çok teşekkür ederim.

Dilan Toprak | 6 Şubat 2014 Saat 20:04

Çok güzel bir site ama ben örnek arıyordum ama olsun bu site çok güzel çok teşekkür ederim gene de :)

Çok iyi ama sıradan günlük bir ödev için bana biraz uzun kaçtı doğrusu.. :)

Süper!

Örnek nerede?

Güzel açıklanmış.

Harika.

Çok güzel olmuş.

Mükemmel olmuş.

Süper bir şey olmuş.

Çok uzun olmuş ama güzel olmuş.

Çok uzundu ama güzel.

Çok teşekkürler.

Bana uzun örnek lazım.

Beğendim iyiymiş.

Gerçekten çok güzel bilgiler var harikasınız.

Örnek yok ki!

Keşke resim olsaydı.

Harika bence.

Çok teşekkürler gerçekten müthiş.

Çok uzun ama teşekkürler.

Sınavdan yüksek not alacağım galiba.

Süper, ödevimde sınavıma buradan çalışıyorum :)

Güzel :)

Süpersiniz! Proje ödevinden 100 aldım. Çok teşekkür ederim!

Bahar Sertkaya | 1 Haziran 2014 Saat 22:55

İşime yaradı çok güzeldi saygılarımla…

Hiç beğenmedim berbat.

Neden beğenmedin :-)

Çok teşekkür ederim, çok işime yaradı :-)

Ellerinize sağlık… Emeğiniz için teşekkürler.

Çok teşekkürler, çok işime yaradı sağolun.

Teşekkürler.

Çok güzel ellerinize sağlık.

Güzel sağolun.

Teşekkürler.

Güzel.

Teşekkürler.

Teşekkürler.

Teşekkürler.

Çok teşekkürler…

Teşekkürler.

Mustafa Kemal | 27 Kasım 2014 Saat 21:59

Yazılı için kolaylık sağladı, teşekkürler.

Süpersiniz sağolun.

Çok sağolun.

Teşekkürler.

Eyvallah canlar çok işime yaradı.

Melisa Fatma BOĞA | 2 Aralık 2014 Saat 15:59

Teşekkürler.

Çok güzel.

Çok karışık, ben şimdi derste nasıl anlatacağım ama gene de çok teşekkürler, buna da şükrediyorum.

Teşekkürler:D

Harika ama özet lazım bana.

Çok güzel ama biraz uzun.

Çok güzel.

Çok sağolun.

İdare eder.

Çok iyi anlatılmış ama biraz uzun olmuş, ben sınava gireceğim ama…

Örneklerle olması çok işime yaradı teşekkürler.

Çok teşekkürler yarınki sınavda kopya kağıdım hazır.

Çok uzun olmuş.

Örnek yok ama güzel olmuş.

Çok teşekkür ederim. Ama yazılıya gireceğim.

Elinize sağlık :)

Elinize sağlık :)

Kopya çekme yakalarlar.

Bunlar ses olayları mı? Hoca bu kitabın ses olaylarını bul dedi bunları yazsam olur mu? Lütfen hızlı cevap verin.

Edebiyat Öğretmeni | 19 Ocak 2015 Saat 14:46

Hayır bu konu başka.

Çok güzel olmuş elinize sağlık.

Allah razı olsun. Çok yardımcı oldunuz. On numara beş (*) olmuş :-)

Süper, teşekkür ederim çok yardımcı oldu.

Harika.

Bu sitede emeği geçen herkese teşekkürler, cidden bütün ödevlerime yardımcı oldunuz tekrar teşekkürler.

Çok güzel olmuş teşekkürler.

Teşekkürler işime yaradı.

Melik Maral | 4 Mart 2015 Saat 18:29

Çok çok teşekkürler :-)

Çok güzel olmuş biraz fazla uzun ama öğrenmekten zarar gelmez, çok teşekkür ederim sağolun.

Teşekkürler sayenizde performans ödevini yaptım.

Güzel hazırlanmış. Elinize sağlık.

Güzel olmuş. Teşekkürler. :)

Vallahi edebiyattan nefret ediyorum ama bu site sevdiriyor insana edebiyatı.

Yarına dil anlatım yazılım var. inşAllah işe yarar. :/

Mehmet Şanlı | 27 Mart 2015 Saat 18:05

Güzel ;)

Çok teşekkürler.

Çalış işte adam ne güzel yazmış.

Tam benim proje ödevim için, hazırlayan kişi ve kişilere teşekkürler saygılar.

Çok anlamlı ve mantıklı şeyler yazılmış.

İlk defa dil ve anlatımdan geçtim :D

Teşekkürler.

Teşekkürler.

Melih Arık | 9 Nisan 2015 Saat 19:49

Allah dualarınızı kabul etsin çok sağolun.

Bana çok yaradı sağolun.

Ali Tayyip Güven | 11 Nisan 2015 Saat 15:15

Allah razı olsun.

Teşekkür ederim.

Teşekkürler.

Teşekkürler.

Çok teşekkür ederim.

Lütfen yardım edin çok acil yardıma ihtiyacım var. Öyküleyici anlatımda birden fazla zaman mekan ve olay olur mu? Lütfen hemen cevap verirseniz sevinirim.

Edebiyat Öğretmeni | 21 Nisan 2015 Saat 21:11

Olur tabi ki.

Çok sağolun.

Çok teşekkür ederim.

Her şey için çok teşekkür ediyorum çok güzeldi.

Samet Yakut | 5 Mayıs 2015 Saat 23:10

Teşekkür ederim. Proje ödevim en az 5 sayfa olmalıydı sayenizde oldu diğer siteler kısaydı çok sağolun :)

Sağolun.

Teşekkürler her şey için harika bir ödevdir ha!

Sınav öncesi not tutmadığını fark eden tayfa :)

İyi bir site ;)

Beğendim :D

Allah razı olsun çok işime yaradı, hazırlayan herkese teşekkürler :)

Gerçekten çok sağolun teşekkürler.

YORUM BIRAKIN:

İsim (Gerekli):
Yorumunuz: