Göstermeye Bağlı Edebi Metinler

Olayı bir topluluk önünde canlandırma esasına dayanan metinlerdir. Ortaoyunu, karagöz, komedi, dram… gibi türler bu bölüme girer.

TİYATRO

 • Hayattaki olayları konu edinen, sahnede oynanmak amacıyla yazılan edebi eserdir.
 • Tiyatro göstermeye bağlı bir güzel sanat dalı olarak “dramatik sanatlar”dan biridir.
 • Roman ve hikâye soyut olduğu halde, tiyatro somuttur.
 • Tiyatro metinlerindeki temel ifade biçimi “ gösterme” ve “anlatma”dır
 • Tiyatro eserleri, konularına göre dram, trajedi ve komedi gibi türlere ayrılır.

a. MODERN TÜRK TİYATROSU

1. Trajedi: Seyirciye, hayatın acıklı yönlerini göstermek, ahlak ve erdemi anlatmak için yazılmış manzum eserlerdir.

Özellikleri:

 • Konusunu seçkin kimselerin hayatından ya da mitolojiden alır.
 • Kahramanları tanrılar, tanrıçalar ve soylu kimselerdir.
 • Kusursuz bir üslubu vardır. Kaba sözlere yer verilmez.
 • Eser baştan sona kadar ağırbaşlı, ciddi bir hava içinde geçer.
 • Çirkin olaylar, seyircinin gözü önünde gerçekleştirilmez, sahne arkasında gerçekleştirilir. Bu olaylar haberciler tarafından sahnede aktarılır.
 • Üç birlik kuralına uyulur. (Yer, zaman, olay)
 • Oyunda koroya yer verilir.
 • Ünlü trajedi yazarları; Eski Yunan; Aiskhylos, Eurupides, Sophokles. Fransız; Corneille, Racine.

2. Komedi: İnsanların ve olayların gülünç yönlerini ortaya koymak, izleyenleri güldürmek ve düşündürmek amacıyla yazılmış tiyatro eseridir.

Özellikleri:

 • Konusunu, yaşanılan hayattan ve günlük olaylardan alır.
 • Kişiler halktan ve yüksek zümreden her çeşit insan olabilir.
 • Her türlü söze şakaya yer verilir.
 • Kişilerin her türlü davranışları sahnede gösterilir.
 • Birbirini izleyen diyalog ve koro bölümlerinden oluşur.
 • Manzum olarak yazılır.
 • Üç birlik kuralına uyulur.
 • Türün yazarları, Yunan-Aristophanes, Fransız- Moliere.

3. Dram: Hayatı olduğu gibi acıklı ve gülünç yönleriyle sahnede göstermek için yazılan tiyatro eseridir.

Özellikleri:

 • Hayatı olduğu gibi yansıtır. Trajedi ve Komedi kaynaşmıştır.
 • Konusunu günlük yaşamdan ve tarihten alır.
 • Üç birlik kuralına uyma zorunluluğu yoktur.
 • Olaylar, çirkin dahi olsa sahnede gösterildiği gibi kişiler hangi sınıf ve halktan olursa olsun dramda yer alır.

b. GELENEKSEL TÜRK HALK TİYATROSU

1. Karagöz: Seyirlik halk oyunlarından olan Karagöz, bir gölge oyunudur. Oyunda Karagöz cahil halk tipini; Hacivat ise aydın tipini temsil eder. Geleneksel Türk Tiyatrosu ürünlerindendir.  Manda ve deve derisinden yapılan resimlerin, bir ışık yardımıyla sahnedeki perdeye yansıtılmasıyla oluşur. Bir gölge oyunudur. Bu nedenle bazı kaynaklarda “Hayal-i Zıl” şeklinde de adlandırılır. Kahramanları Karagöz, Hacivat, eşraftan kimseler, Beberuhi, Tuzsuz Deli Bekir, satıcılardır. Karagöz; okumamış, hazır cevap, söylenenleri ters anlayan ve buna göre cevaplar veren kaba bir adamdır. Hacivat ise aydın ve yarı aydın kişileri temsil eder. Karagöz oyununda bütün konuşmalar perdenin arkasındaki tek kişi tarafından yapılır. Bu nedenle Karagöz oynatmak zor bir iştir. Karagöz oyununun oynatıldığı perdeye “hayal perdesi” denir. Oynatan kişi de hayali ya da hayalbaz olarak adlandırılır.

Karagöz oyunu dört bölümden oluşur:

 1. Giriş: Sahneye göstermelik denen bir resim konulur.  
 2. Muhavere: Karagöz ve Hacivat’ın karşılıklı konuşmaları  
 3. Fasıl (Asıl oyun)
 4. Bitiş: Oyunun sonunda hatalar için özür dilenen ve bir sonraki oyunun yerinin belirtildiği bölümdür.

Karagöz oyunundaki tipler ana hatlarıyla şöyle tasnif edilir:

 • Asıl Tipler: Karagöz, Hacivat
 • Şive taklitleri yapan tipler: Kastamonulu, Kayserili, Bolulu, Eğinli, Arap, Acem, Arnavut, Laz, Kürt, Rumelili, Muhacir, Ermeni, Yahudi, Rum, Frenk
 • Hasta Tipler: Beberuhi, Tiryaki, Kekeme, Altıkulaç, Sarhoş, Deli
 • Diğer Tipler: Çelebi, Köçek, Zenne

2. Orta Oyunu: Seyircilerle çevrilmiş bir alanda, yazılı bir metne bağlı kalmadan ve doğaçlama (tuluat) yoluyla oynanan bir oyundur. Pişekâr ve Kavuklu oyunun temel kişileridir.

Halkın ortak malıdır. Oyunların güldürme unsurları karşılıklı konuşmalardaki söz oyunları, hazır cevaplılık, yanlış anlamalar ve yöresel konuşmaların taklitleridir. Oyunda Karagöz ile Kavuklu’nun; Pişekâr ile Hacivat’ın bütün özellikleri aynıdır. Karagöz ile Ortaoyunun farkı ise, Karagöz’ün perdede, Orta Oyun’un meydanda oynanmasıdır. Yani Orta Oyunu canlı kişilerle oynanırken Karagöz’de tasvirlerin gölgesi oynatılır.

3. Meddah: Geleneksel tiyatro içinde yer alan Meddah hikâyelerinde rol alan bütün kişileri, hikâyeyi anlatan ve meddah adıyla anılan tek kişi canlandırır. Hikâye anlatmak olan meddahlık bir taklit yapma sanatıdır. Perdesi, sahnesi, dekoru, kostümü bir sanatkârda toplanmış bir temaşadır.

Meddah bir sandalyeye oturarak dinleyicilerine hikâyeler anlatır. Meddahın anlatışını, günlük yaşamdaki olaylar, masallar, destanlar, hikâyeler ve efsaneler oluşturur.

Meddahın aksesuarını bir mendil ile bir sopa (baston) oluşturur. Genellikle güldürücü, ahlâkî ve edebi sonuç çıkarılacak hikâyelerine klişeleşmiş “râvıyân-ı ahbar ve nâkılân-ı âsar ve muhaddisân-ı ruzigâr şöyle rivayet ederler ki” şeklinde söz başı ile başlar, daha sonra kahramanları sayıp hikâyesini anlatır. Meddah hikâyenin kahramanlarını kendi yöresinin dili ve şiveleri ile konuşturan insandır.

4. Köy Seyirlik Oyunları: Köy seyirlik oyunları, adı üzerinde seyirlik oyunlardır. Tıpkı ortaoyunumuzda olduğu gibi bu oyunlar da genellikle köyün ortasında, köy meydanında oynanır. Seyirciler çepeçevre oyuncuları çevreler.

Oyuncu – seyirci ayrılığı hem vardır hem yoktur. Oyuncuları oyuna seyirciler hep beraber hazırlar. Bir tas, bir şapka, bir baston, bir deve, bir sopa, bir tüfek olabilir. Sırası gelen oyuncu seyirci içinden çıkarak oyuna katılır, oyundaki görevi bittikten sonra yeniden seyircilerin arasına karışır. Köy seyirlik oyunlarında da ortaoyununda ve meddahta olduğu gibi doğaçlamaya büyük önem verilir.

Geleneksel Tiyatro Türlerini Modern Tiyatro Türlerinden Ayıran Özellikler:

 • Geleneksel Türk tiyatrosunda yazılı bir metin yokken modern Türk tiyatrosunda yazılı metin vardır.
 • Geleneksel Türk tiyatrosunda sahne ve dekor anlayışı yokken modern Türk tiyatrosunda sahne ve dekor kullanıl-maktadır.
 • Geleneksel Türk tiyatrosunda belirli tipler varken modern Türk tiyatrosunda çeşitli karakterler ve tipler birlikte yer almaktadır.
 • Geleneksel Türk tiyatrosunda taklitler, şive bozuklukları ve yanlış anlamalar önemli bir yer tutarken modern Türk tiyatrosunda konuya göre bir dil kullanılmaktadır.


Etiketler: , , , , , , ,

223 YORUM VAR “Göstermeye Bağlı Edebi Metinler”

Süper bi sayfa notlarım eksikti hepsini tamamladım

Göstermeye bağlı metinleri diğer eserlerden ayıran özellikleri nasıl bulabilirm :(

Göstermeye bağlı edebi metinler bunlar mı?

Edebiyat Öğretmeni | 3 Şubat 2013 Saat 14:11

Evet bunlar.

Ben de bir edebiyat öğretmeni olarak bu siteyi çook beğendim :)

Güzelmiş.

Çok güzel bir site çok işime yaradı.

Süper bir site!

Bu siteyi çok beğeniyorum. Başarılar.

Bahadır;
Göstermeye bağlı edebi metinleri diğer metinlerden ayıran özellikler:
Göstermeye bağlı edebi metinlerde gösterme; anlatmaya bağlı edebi metinlerde anlatma ön plandadır.
Göstermeye bağlı edebi metinlerin bir anlatıcısı varken; anlatmaya bağlı edebi metinlerin ise bir anlatıcısı yoktur.
Göstermeye bağlı edebi metinlerde dil sade ve yalın; anlatmaya bağlı edebi metinlerde dil günlük konumadır.
Göstermeye bağlı edebi metinlerde dil; anlatmaya bağlı edebi metinlerde görme duyusu ön plandadır.

Çok güzel olmuş ellerinize sağlık.

Süper olmuş.

Teşekkürler sayenizde edebiyat dosyamı tamamladım.

Teşekkürler :D

Elinize sağlık çok güzel olmuş.

Güzel olmuş.

Ne yani göstermeye bağlı metinlerde bir tek tiyatro mu var?

Edebiyat Öğretmeni | 27 Nisan 2013 Saat 23:51

Evet.

Çok teşekkürler notlarımı tamamladım sınavda da çıkacak.

Çok az bilgi var bana daha açık bilgiler lazım.

Çok iyi bir site olmuş.

Gayet güzel bir çalışma teşekkür ederim elinize sağlık.

Süper.

Muhammet Ali | 14 Mayıs 2013 Saat 17:36

Teşekkürler.

Edebiyat tamam, azıcık da kimya çalışayım.

Teşekkürler, güzel hazırlanmış.

Çok güzel olmuş elinize sağlık. (Bizim edebiyat hocamızdan bile güzel anlatmış :D)

Sağolun çok iyi hazırlanmış.

Güzel ama biraz uzun.

Allah razı olsun perşembe günkü sınavımda iyi işe yarayacak.

Süper olmuş elinize sağlık :)

Güzel olmuş sağolun yazılıda işime yaradı :)

Teşekkürler.

Sağaolun yararlı oldu.

Teşekkürler, çok yardımcı oldunuz.

Teşekkürler.

İşte bu çok iyi oldu.

Edebiyatı çok seviyorum.

İyiymiş bu site beğendim süper olmuş.

Süper olmuş.

Çok güzel bir site işime yaradı teşekkürler.

Çok iyi işime yaradı.

Çok iyi oldu bu kapağı da artık başkasına yaptırırım.

Çok iyi sağolun.

Sağolun ödevimden iyi not aldım. :)

Çok teşekkürler.

Ödevi öğretmen çok beğendi, çok işe yaradı ödevimden iyi not aldım.

Çok iyi olmuş.

İyi ki varsınız, bu ödev daha detaylı olduğu için öğretmen çok beğendi. Çok teşekkür ederim.

Teşekkürler çok güzel olmuş.

Embiye Çakmak | 28 Aralık 2013 Saat 19:36

Çok açıklamalı olmuş teşekkürler.

Emine Aksoy | 5 Şubat 2014 Saat 18:00

Benim proje ödevim var, göstermeye bağlı edebi metinler ama burada tam bilgi bulamadım, yardımcı olur musunuz lütfen?

Edebiyat Öğretmeni | 5 Şubat 2014 Saat 18:12

Teşekkürler.

Çok sağ olun çok yardımcı oldunuz.

Bence çok eksik.

Eyvallah.

Yapanın da katkıda bulunanın da eline, emeğine sağlık. Çok işime yaradı çok memnunum.

Güzel bir site işimi gördü.

Çok iyi işime yaradı.

Çok güzel beğendim, performansıma yardımcı oldu.

Çok işime yaradı.

Yeni keşfettim performansıma yardımcı olabilir.

Çok çalıştım savulun!

Sınavıma çok yardımcı oldu teşekkürler.

Ödevlerimiz için çok uygun bir site!

Aradığımı bulamadım maalesef :( daha iyi olmalıydı :)

Gerçekten çok yararlı herkese tavsiye ederim.

Bu sayfa olmasa ben ödevlerini nereden yapardım, ellerinize sağlık çok güzel bir sayfa :-)

İşime çok yaradı teşekkürler :)

Süper!

Ödevimi yapmamda çok yardımcı oldu.

Elinize sağlık ödevimi başarılı bir şekilde tamamladım.

Teşekkürler…

Gerçekten güzel olmuş ama bizim edebiyatçı kadar güzel anlatamamışsınız, yaşa sen Cemile Hocam :)ama yinede iyiydi be :)

Ellerinize sağlık çok başarılı.

Sağ olun çok yardımcı oldunuz teşekkür ederim.

İnşallah bu site işime yarayacak, sınavdan sonra göreceğiz.

Bugün sınavım var ve şimdi çalışıyorum teşekkürler.

Çok sağ olun.

Güzel olmuş :-)

Güzel.

Çok iyi ama çok zor soracağım dedi. :-)

Çok iyi.

Gerçekten çok sağ olun, sosyal medyayı bu şekilde kullanmak çok önemli ve yararlı bir şey.

Ellerinize sağlık. Resim de yardımcı oldı teşekürler. :)

Çok işime yaradı eyvallah :D

Hiç de işime yaramadı, fazla detaylı değil.

Bence gayet güzel bir site olmuş, edebiyat ödevimi çok güzel hazırladım, artık iyi bir not alırım inşallah zaten edebiyat dersim kötü…

Çok harika bir site elinize sağlık, sınava çalışmak isteyenler bu siteye bakmadan sınava girmesinler lütfen. Allah razı olsun :D

Harika tam kopyalık.

Süper bir ders ve sınavlarda da daha iyi olsaydı çok güzel olurdu.

Çok iyi olmuş sağolun. Allah razı olsun.

Arkadaşlar edebiyat ve dil anlatım sınavına buradan çalışacağım.

Süper!

Çok güzel olmuş, emeği geçen herkese teşekkürler sınavdan 90 aldım.

Bence harika olmuş.

Harika!

Ben de beğendim.

Sayenizde sınavdan 100 aldım.

Sayenizde performanstan 100 aldım.

Çok iyi olmuş.

Çok teşekkürler, sayenizde öğretmenin gözüne girdim.

Bence böyle eğitici ve öğretici sitelerin olması çok güzel. Emeği geçen herkese teşekkürler…

Bence süper.

Gerçekten işime yaradı teşekkürler.

Teşekkürler.

Olmuş bu, yapmışlar bunu.

Beğendim, teşekkürler.

Gerçekten çok güzel teşekkürler.

Sınava çalışacaktım her şey tabletteydi hoca aldı, çok sağ olun :D

Emeklerinize sağlık ama bilgiyi yetersiz buldum.

Güzel bence.

Yani güzel.

Geçen gün yine 100 almışım.

Çok teşekkürler çok işime yaradı :)

Tek kelime ile harika :)

Allah bu siteyi hazırlayandan razı olsun :-) :-)

Sağolsun hazırlayan yarın sınavım var.

İyi bence.

Çok iyiydi sağolun.

Mehmet Şerif Çoban | 2 Kasım 2014 Saat 20:12

Bu siteyi çok beğendim.

Teşekkürler.

Çok iyi teşekkür ederim.

Çok teşekkürler.

Bence de çok güzel.

Sağ olun.

Soru yok mu?

Bence hiç yararlı değil.

Allah razı olsun, bu site sayesinde edebiyattan geçiyorum ve hoca çok beğeniyor tekrardan teşekkürler.

Çok güzel anlatılmış. Ellerinize sağlık. Sınavlara buradan hazırlanıyorum.

Çok iyi bilgiler veriyor.

İşime yaradı teşekkürler.

Çok fazla uzun, bunu yarına yazmam lazım daha bir sürü işim var.

Aynen.

Çok güzel sayfa ödevime yardımcı oldu.

Teşekkür ederim.

Amin.

Eyvallah ellerinize sağlık.

Çok sağolun işime yaradı.

Süper ya notlarım düzeldi.

Gerçekten güzel bir site performans ödevim için çok işime yaradı.

Feride Kara | 10 Mart 2015 Saat 09:53

Teşekkürler.

Nesibe Ünal | 11 Mart 2015 Saat 19:23

Teşekkürler bilgiler çok isime yaradı.

Çok güzel bir site işime yaramadı.

Aradığım hiçbir şey yok.

Emeğinize sağlık çok işime yaradı teşekkürler.

Teşekkürler.

Bence iyi.

Çok güzel olmuş.

Çok güzel.

Çok güzel.

Çok güzel.

İyi iyi.

Edebiyat çok güzel.

Çok işime yaradı. Allah razı olsun çok teşekkür ederim ve herkese tavsiye ederim.

Teşekkür ederim çok işime yaradı :)

Teşekkür ederim.

Teşekkür ederim.

Güzel site.

Çok sağolun ödevimi tamamladım.

Teşekkür ederim işime çok ama çok yaradı.

Teşekkürler.

İyiymiş teşekkürler.

Teşekkürler.

Çok teşekkür ederim benim için çok faydalı oldu.

Evet süper ve açık bir anlatıma sahip yazılmış.

Güzel bir site :)

Süper olmuş çok işime yaradı.

Hoca bu konudan performans ödevi verdi Kaç alırım?

Çok teşekkür ederim :)

Teşekkür ederim.

Teşekkür ederim çok başarılı…

Teşekkürler gayet güzel bir site. Geliştirmenizi tavsiye ederim.

Süper çok beğendim.

Tiyatro neden ayrı yazılmış başlıksız?

Çok işime yaradı sağolun.

Süper, emeği gecen herkese teşekkürler.

Bu kadar çok reklam olmaması gerekirdi, sağ olun çok işime yaradı.

Çok teşekkür ederim çok güzel bir site herkese tavsiye ederim.

Çok güzel teşekkürler işime çok yaradı.

Çok işime yaradı sağ olun.

Çok güzel site harika.

Çok güzel ellerinize sağlık :D

İyi ama her zaman dediğim gibi daha iyi de olabilirdi.

Teşekkürler çok yardımcı oldunuz.

Çok güzel site harika :-)

Çok güzel bir site ödevlerimi çok rahat yaptım.

Çok hoş bir site beğendim. :)

Teşekkürler.

Sınavıma çok yardımcı oldu teşekkür ederim.

Teşekkürler.

Teşekkürler.

Çok işime yaradı sağolun.

Beğendim.

Harika bir site. Çok teşekkürler çok işime yaradı.

Gayet iyi performans ödevimi bundan tamamlıyorum çok teşekkürler.

Yarın sınavım vardı çok işime yaradı teşekkür ederim.

Çok sağolun.

Esra’ya katılıyorum.

Gerçekten hazırlayanların eline sağlık çok güzel hazırlanmış, yarınki yazılımda işe yarayacağa benziyor :)

Teşekkürler…

Teşekkürler…

Çok güzel.

Modern tiyatro ve geleneksel tiyatro farklarını yazar mısınız?

Teşekkürler.

Teşekkürler :)

İdare eder.

Aynen.

Çok işime yaradı. Teşekkürler. :)

Teşekkürler.

Çok güzel sağolun.

Çok güzel sağolun.

Çok güzel olmuş.

İşime yaradı sağolun.

Çok işime de yaramadı şahsen beğenmedim.

Çok yardımcı oldu, teşekkürler.

Çok işime yaradı teşekkür ederim iyi ki varsınız.

İbrahim Çiçek | 25 Mayıs 2015 Saat 17:28

Çok güzel.

Çok güzel çok işime yaradı :D

Tamam da hepsini yanlış yazmışsın tam tersi olacak.

Çok güzel.

Kanıtlanmaya gerek olmaması.

YORUM BIRAKIN:

İsim (Gerekli):
Yorumunuz: