Dilin İnsan ve Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi

Sponsorlu Bağlantılar

Dil bir iletişim aracıdır. Duygu, düşünce ve istekler dil ile aktarılır. Duygu ve düşüncelerin aktarılmasında sözü söyleyen kişi kaynak, söylenen bir söz (mesaj, ileti), iletilen sözü alan alıcı ve bir de iletişimin yapıldığı iletişim ortamı vardır. Bu düzeneğe iletişim sistemi denir. Bu yönüyle dil en etkin bir iletişim aracıdır.

Her sanat dalının kendini ifade ediş tarzı farklıdır. Ressam renklerle, müzisyen seslerle, mimar ana maddesi toprak ve taş olan maddelerle sanatını yerine getirir. Edebiyatın da ana malzemesi dildir. Dil sayesinde duygular, düşünceler, sevinçler üzüntüler dile getirilir. Bu bakımdan dil olmadan edebiyat olmaz; dil edebiyatı, edebiyat da dili besler, geliştirir. Edebi eserler sayesinde dil gelişir; anlam zenginliği kazanır ve sözcük sayısı artar. Bu yönüyle dil altına, şair ve yazarlar da bu altını işleyen kuyumcuya benzetilir. Hikâyeler, romanlar, şiirler, tiyatro türündeki eserler dil ile yazılır. Dilin diğer önemli bir yanı da ulusal birlik ve beraberliği sağlamasıdır. Aynı dili konuşan, aynı duygu düşünce ve zevkleri paylaşanlar, kederde ve kıvançta birlikte hareket ederler.

Bir ulusun maddî ve manevî alanda ortaya koyduğu tüm eserler kültürü oluşturur. Edebiyat da kültürün içerisinde yer alan bir sanat dalıdır. Örneğin İslâmiyet’ten önceki dönemde yazılmış olan ürünlerden destanlar, koşuklar, savlar sayesinde biz o dönemin kültürünü, yaşam biçimini, inançlarını öğreniriz.

Bu dünyada bir nesneye
Yanar içim göynür özüm
Yiğit iken ölenlere
Gök ekini biçmiş gibi
Yunus Emre

Yukarıdaki metin 14. yüzyılda sade bir dille söylenmiştir. Bu metin dil sayesinde günümüze dek yaşamıştır. Bu sayede Yunus Emre gibi yüzlerce şairin, yazarın eserleri korunabilmiştir. Bu bakımdan dil bir kültür taşıyıcısı olarak önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Dil ve kültür edebiyata bir derinlik, bir canlılık katmaktadır.

Bir dil, konuşan kişinin kültür düzeyine göre farklılıklar gösterir. Bir kişinin bakkalda, alışverişte ya da sokakta konuştuğu dil ile resmi çevrelerde kullandığı dil farklıdır. Bu nedenle günlük yaşamda alışverişte, eş dost arasında, bakkalda kullandığımız dile konuşma dili denir. Konuşma dilinde duygu ve düşünceler kısa cümlelerle anlatılır, anlatımda devrik cümlelere yer verilir. Konuşma dilinde noktalama işaretlerine pek uyulmaz. Onun yerine vurguya ve tonlamaya dikkat edilir. Çoğu zaman cümlede öğelerin yerleri değişir; yüklem başta ya da ortada olur. Duygu ve düşünce daha belirgin olarak söylenir. Nerde kaldın, ayol? “İş olur mu burada?” vb. cümleleri buna örnek olarak gösterilebilir.

Bir rapor, bir makale, fıkra ya da bilimsel içerikli yazı hazırlarken kullanılan dile de yazı dili denir. Günlük resmî yaşamda, gazetelerde, dergide ve kitaplarda kullanılan dil yazı dilidir. Yazı dilinde cümlelerin açık, akıcı, sade ve dil bilgisi kurallarına uygun olmasına dikkat edilir. Yazıda yazım kurallarına ve noktalama işaretlerine uyulur.

Bir milleti ayakta tutan, onun varlığını ve devamını sağlayan, millî şuuru besleyen, bir millete mensup olma hazzını veren ve bireylerini birbirine yaklaştırarak onlar arasında birlik yaratan unsur olarak dilin, millet hayatındaki yeri çok önemlidir. Öyle ki milletin varlığı, dilin varlığıyla mümkündür.

İnsanın geçmişini öğrenmesinde, gününü yaşamasında, geleceğine yön vermesinde, kişiliğini kazanmasında, aynı dili konuşan diğer insanlarla iletişim kurmasında ve kendisini ifade etmesinde dilin çok önemli bir araç olduğu muhakkaktır. Bu bakımdan dil bir anlamda bireye hizmet eder. Ancak, insan tabiatı gereği toplu hâlde yaşamaya ihtiyaç duyar. Çevresinde kendiyle aynı değerleri paylaşan insanların bulunmasını ister. Bu ortak değerlerin oluşturulmasında, paylaşılmasında, nesilden nesile aktarılmasında, milletin varlığını devam ettirmesinde dil, çok önemli bir görevi yerine getirir. Çünkü millet olmanın birinci şartı, aynı dili konuşmaktır.

Dil, milletin ortak kültürüyle yol alarak varlığını devam ettirir. Milleti oluşturan bireyler arasında birleştirici bir rol üstlenen dil, aynı zamanda ortak şuurun, millî şuurun ortaya çıkmasına hizmet eder. Millî birliği ve beraberliği sağlar. Dilin bu özelliği Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyetini kuran; Türk halkı, Türk milletidir. Türk milleti demek, Türk dili demektir. Türk dili Türk milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk milleti, geçirdiği nihayetsiz felâketler içinde ahlâkının, an’anelerinin, hatıralarının, menfaatlerinin, kısacası, bugün kendi milliyetini yapan her şeyinin dili sayesinde muhafaza olunduğunu görüyor. Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir.” sözlerinde veciz ifadesini bulmuştur.

Millî varlığın korunmasıyla dilin korunması arasında çok sıkı bir ilgi vardır. Dilini unutmayan fakat bağımsızlığını kaybeden bir toplum milliyetini koruyor demektir. Bu toplum, bağımsızlığını kazanıp bir devlet kurarak, bir millet olarak yeniden tarih sahnesine çıkabilir. Sovyet Rusya’nın dağılmasıyla Türklerin ve diğer milletlerin bağımsız birer devlet olarak yeniden tarih sahnesine çıkmaları bunun en yeni örneğidir. Tarihte bunun başka pek çok örneği vardır. Ancak dilini kaybeden milletlerin tarih sahnesinden silindikleri de bilinmektedir.

Bir milletin dili bozulursa kültüründe sıkıntılar ortaya çıkar. Düşünce, sanat ve edebiyat alanlarında çöküntü başlar. Dil asıl işlevini (insanlar arasında anlaşma aracı olma) yerine getiremez. Kitleler birbirlerini anlayamaz hâle gelir ve yavaş yavaş kopmalar başlar. Bu gerçek, tecrübeyle sabit olduğu için bir milleti içten yıkma yönteminde işe önce dilden başlanır. Yeni neslin kültürel değerleri öğrenmemesi ve bireylerin, kuşakların birbiriyle sağlıklı iletişim kurmalarını engellemek için ne gerekiyorsa yapılır. Bu yüzden dil üzerinde oynanan oyunlara karşı her zaman uyanık olmak gerekir. Adres bulmada kolaylık olsun gibi bir bahaneyle meselâ; Yunus Emre Caddesi’ni 4. Cadde şeklinde değiştirmek bile kültür bakımından son derece yanlıştır. Çünkü cadde adını rakamla ifade ettiğiniz zaman bu tabelayı okuyan kimsenin buradan caddenin numarası dışında öğrenebileceği bir şey yoktur. Fakat Yunus Emre adının yaşatılması hâlinde en azından yetişen nesil Yunus Emre’nin kim olduğunu, bu caddeye neden bu ismin verildiğini merak edecektir, öğrenmek isteyecektir ve sonuçta kendi kültüründen bir şeyler bulacaktır.

Bir milletin ruhu, karakteri, anlayışı çoğunlukla sanatkârların ortaya koydukları eserlere yansıdığından bu yönüyle de dil, sosyal yapının ve kültürün aynası durumundadır. Dolayısıyla bu eserlerin dikkatle incelenmesi o milletin karakteri hakkında sağlam ipuçları verecektir. Gelişmiş ülkelerin kendi kültürlerini ve başka kültürleri öğrenmek için araştırmalar yaptırmalarını, bunlar için bütçelerinden önemli paylar ayırmalarını yabana atmamak lâzımdır. Her milletin kendine göre birtakım kültür özellikleri olduğu gibi milletlerin zayıf ve güçlü olduğu yönler de vardır. Kültür araştırmalarıyla bunların tespiti mümkündür. İzlenecek politikaların belirlenmesine bu araştırmalardan elde edilen veriler ışık tutmaktadır. Sömürgeci ülkeler günümüzde stratejik araştırma enstitüleri adı altında dünyanın dört bir tarafında yaptıkları araştırmalarda o ülkenin veya bölgenin etnik yapısını, özellikle de yerel dilleri gündeme getirmektedirler. Tarihte ve günümüzde bunun pek çok örneğini görmek mümkündür.

Özetlemek gerekirse dil, milletin manevî gücünün aynasıdır. Bir milletin kültürel değerlerini oluşturan ve o milleti ayakta tutan; edebiyatı, sanatı, bilim ve tekniği, dünya görüşü, ahlâk anlayışı, müziği geçmişten günümüze ancak dil sayesinde aktarılmaktadır. Dolayısıyla dilin korunmasıyla millî varlığın korunmasını aynı seviyede algılamak gerekir.


Etiketler: , , , , ,

158 YORUM VAR “Dilin İnsan ve Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi”

Sağolun gerçekten. Çok yardımcı oldu.

Sağolun gercekten cok yardımcı oldu…

Edebiyat Öğretmeni | 10 Ekim 2012 Saat 22:53

Merhaba,

Bu, yaşanılan coğrafyanın ve iklimin dil üzerindeki etkisini gösterir.

Eskimo dilinde “kar” ve arapcada “deve”ile ilgili çok sayıda kelime bulunması dilin hangi özelliğini gösterir. lütfen cevaba acil ihtiyacım var.

Teşekkürler çok yardımcı oldu

Sağolun…

gerçekten tşk edrm çk işime yaradı

istediğimi aldım teşekkürler

teşekkür ederim gerçekten çok yardımcı oldu.

bunu yazandan ALLAH razı olsun çok teşekkür ederim

çok sağolun K.MARAŞ

tşk ederımmmmm

çok teşekür ederim işime yaradı

çok saolun bu yazdığınız konular bizim derslerde çok yardımcı oluyor teşekkürler istanbul başakşehir

Teşekkürler.

Biraz daha kısa olsaydı keşke ama teşekürler.

Teşekkürler.

Hepsini yani orada yazılan yazıyı yazdım ve öğretmenimden 100 puan aldım.”TEŞEKKÜR EDERİM”.

Çok teşekkür ederiz.

Çok güzel anlatmışsınız. Gerçekten çok teşekkür ederim…

Çok güzel olmuş tebrik ederim.

Gerçekten güzel yazılmış bir metin yazanlara teşekkür ediyorum.

Güzel yazmışsınız ama bana yeterli olmadı.

On numara 5 yıldız!

Ben bu kadar yazı yazsam öldüm :D

Tuğçe Savaş | 30 Ocak 2013 Saat 09:55

Evet gerçekten mükemmel, okumaktan bihal oldum desem ayıp olmaz değil mi ;)

Çok faydalı :)

Evet gerçekten mükemmel.

Yazana kadar elim kopacak ama mecburum.

Güzel olmuş sağolun.

Çok uzun ama faydalı oldu.

Okurken fark ettim, milletler ilk önce dilindeki harfleri değişerek yıkılışa girdiriliyormuş. Bizim alfabemize de X,Q,W harfleri girecekti.

Yurt dışında yaşamanın zorluklarından bir tanesi dil. Zorluklarıyla farklılığıyla insandan götürdükleri çok fazla.

Çok teşekkürler.

Çok teşekkürler.

Gerçekten çok teşekkür ederim çok işime yaradı :)

Siteniz gerçekten çok güzel. Yarın konu anlatımım var sayenizde çok iyi hazırlanıyorum :)

Çok güzel.

Çok teşekkürler.

Ben çok güzel diye bir yorum yapmadım :)

Çok süper site.

İlk paragraf gereksiz başlık ne yazılan şey ne.

Çok sağolun.

Çok teşekkürler.

Gerçekten çok işime yaradı. Bu siteyi kurana çok teşekkür ederim yarın konu anlatım var sizlerin sayesinde çok güzel hazırlanıyorum :)

Gerçekten çok işime yaradı teşekkürler.

Sağolun çok yardımcı oldu.

Yardımınız için teşekkürler.

Çok güzel ama biraz uzun olmuş.

Çok güzel anlatmışsınız ama biraz kısa olsaydı =)

Çok beğendim teşekkürler.

Çok güzel.

Çok teşekkür ederim. Çok yardımcı oldunuz. Allah razı olsun.

Biraz kısa olsaydı daha iyi olurdu. Yazmanız önemli benim için. Buradan selam sizlere.

Biraz daha kısa yapamadınız mı?

Şahane bir yazı çok teşekkür ederim.

Gerçekten kompozisyon yazdım harbiden sağolun :)

Şahane güzel çok teşekkür ederim.

Çok güzel bir şekilde anlatılmış, inşallah sınavda iyi bir not olarak döner bana. (Daha kısa ve öz olsaydı daha da güzel olurdu.)

Güzel bir çalışma olmuş.

İyi anlatılmış bir konu daha.

Mükemmel bir çalışma olmuş, elinize sağlık.

Çok fazla bilgi var.

Süpersiniz.

Çok güzel olmuş sağolun.

Çok güzel bir paylaşım. Teşekkürler…

Edebiyat 1. sınava hazırlananlar nerdesiniz :D

Artık bu sitedeyim.

Çok iyi olmuş, çok güzel açıklamalı.

Çok güzel teşekkürler :D

Sağolun çok güzel olmuş ve bana çok yardımcı oldu.

İstediğimi buldum, çok teşekkür ediyorum.

İşime yarar galiba.

Çok teşekkürler.

Teşekkürler işime yaradı.

Çok iyi ama biraz uzun :D

Ellerinize sağlık.

İyi olmuş.

Harika olmuş.

Hiç de iyi olmamış.

On numara 5 yıldız! :)

Hiç güzel yazmamışlar.

Çok iyiydi ama yazmaktan ömrümün yarısı gitti, daha kısa olaydı iyiydi ama teşekkür ederim yardımcı oldunuz.

Çok iyi.

Teşekkürler… Performanstan 85 alsam da idare eder tekrar teşekkürler.

Hiç işime yaramadı, aradığım bu değil.

10 numara olmuş.

Teşekkürler çok iyi kısa olmuş ama.

Bence kötü.

Her millet diliyle yaşar.

Çok iyi.

Teşekkürler.

Teşekkürler çok önemliydi sağolun.

Sağolun.

Harika ama ben bunlarla ilgili örnek istiyorum, hangi siteden bulabilirim ne yazmalıyım?

Sağolun.

Çok sağ olun.

Teşekkürler çok yardımcı oldunuz sınavda işime yarayacak.

Kürşat Okumuş | 25 Eylül 2014 Saat 19:36

Bu ne ya insan biraz kısa yazar.

Güzel olmuş teşekkürler.

Kısa dedik kısa değil.

Teşekkürler ama özetleyerek yazdım. Kimse bizi anlamıyor ki biz öğrenciyiz :D

Bu kadar uzun olur mu elim koptu ama çok teşekkür ediyorum.

Sınıfta herkes aynısını yazmış.

Çok sağolun aradığım buydu :) ESKİŞEHİR

Sağolun çok yardımcı oldunuz gerçekten.

Çok güzel oldu sağ olun.

Çok teşekkürler sayenizde ödevime çok hazırlandım inşallah yüksek not alırım.

Teşekkür ederim.

Çok teşekkür ederim, haftaya sınıfa sunacakmışım çok yardımcı oldu çalışmama :))

Sağ olun.

Sağ olun çok yardımcı oldu sayenizde 100 aldım cidden.

Bu yazıları yazan kimse biraz daha özet şeklinde yazsın lütfen.

Sağolun ödevim canlı oldu.

Hiç kısa olmamış.

Çok teşekkür ederim, bunun sayesinde puanım yükseliyor bunu yazana teşekkürlerimi sunuyorum :D

Teşekkürler, yardımcı oldu. Şimdi de örneklendirmeyi açıklayabilir misiniz?

Gerçekten çok yardımcı oldu teşekkür ediyorum.

Çok teşekkür ederim. Sayenizde konu hakkında bilgi edinebildim.

Gerçekten harika çok teşekkürler :)

Beğendim.

Teşekkürler ama bu çok uzun.

Çok teşekkürler.

Çok güzel olmuş teşekkür ederim.

Bence çok kötü olmuş.

Teşekkürler.

Teşekkürler.

Gerçekten işime çok yaradı.

Madde madde olsaydı iyiydi.

Çok iyiydi.

Süper.

Çok işimize yaradı.

TOAÖL’den selamlar sayenizde sınav 100.

Teşekkür ederim.

Hoca kaynakça istiyor :)

Biraz daha kısa olsaydı iyi olurdu.

Eyvallah bunu yazandan ;)

Teşekkürler.

Çok güzel yazılmış teşekkür ederim.

Teşekkürler.

Gerçekten çok güzel anlatmışsınız sağolun.

Çok güzel anlatmışsınız sağolun :)

Güzel anlatılmış sağolun.

Çok uzun.

Çok uzun.

Teşekkürler.

Çok teşekkürler ama daha kısa olanı yok mu, bu çok uzun.

Edebiyatın insan ve toplum hayatındaki yeri ve önemi yazınca dilin insan ve toplum hayatındaki yeri ve önemi çıkıyor, ikisi aynı şey mi?

Teşekkürler.

Sağolun çok yardımcı oldu.

Çok iyi olmuş teşekkürler.

Çok teşekkürler, yarın sınavım var imdadıma yetiştiniz size minnettarım eyvallah :)

Çok iyi güzel ama elim koptu, yaz yaz ama yine çok iyi teşekkür ederim.

Detaya girilip akılda kalıcı şekilde anlatılmış ben beğendim.

İstediğimi aldım çok yardımcı oldunuz teşekkürler.

Ben de teşekkür ederim.

Teşekkürler.

Çok teşekkürler istediğim konuydu ama çok uzun yazmak zorundayım ama sağ olun.

YORUM BIRAKIN:

İsim (Gerekli):
Yorumunuz: