Destan

Milletleri derinden etkileyen tarihî ve sosyal olayları anlatan çoğunlukla manzum şekilde olan edebî eserlere "destan" denir.

Destanlar henüz aklın ve bilimin toplum hayatına tam anlamıyla hâkim olmadığı ilk çağlarda ortaya çıkmış sözlü edebiyat ürünleridir. Destanlar ve destansı öyküler, ilk çağlardan beri, dünyanın her yerinde, gelenekleri sonraki kuşaklara aktarmak için kolektif olarak yaratılmış edebî biçimlerdir.

Destanlar, efsanelerden sonra bilinen en eski edebiyat türlerinden biridir. Yunanca "espos" sözcüğünden gelmektedir. Destanlar; mitoloji, efsane, folklor ve tarihî öğeleri içerir. Destanlar zaman ve mekân içinde iradesini elinde tutan "kahraman-bilge" kişiliklerin efsanevi ve gerçek hayat hikâyeleri etrafında oluşmuş uzun, didaktik (bilgi verici) hikâyelerden oluşur.

Destanlar, tarihsel olaylara bağlı olmakla beraber, tarih sayılmayan, Türk edebiyatında ozanların "kopuz denen saz eşliğinde söyledikleri, toplumun ortak hayat görüşünü yansıtan, edebî eserlerdir. Deprem, bulaşıcı hastalık, kuraklık, kıtlık, yangın gibi tabiî afetlerin; göçler, savaşlar ve istilalar gibi önemli olayların toplum vicdanında derin yankılar uyandırması, destanların oluşumunda etkili olmuştur.

Destanların Genel Özellikleri

  • Anonim olup halkın ortak belleğinin ürünüdür.
  • Belli bir ulusun özelliklerini yansıtır.
  • Genellikle manzum, yani şiir şeklindedir.
  • Günümüze nesir hâlinde ulaşmıştır.
  • Tarihî ve sosyal olaylardan doğar, beslenir.
  • Destanlarda olağan ve olağanüstü olaylar iç içedir.
  • Toplumun hafızasında iz bırakmış önemli olayları anlatır.
  • Kahramanlar olağanüstü özelliklere sahip olabilir.
  • Genellikle, yiğitlik, aşk, dostluk, ölüm ve yurt sevgisi gibi temalar işlenir.
  • Coşkulu bir söyleyişi vardır.

Destanların Oluşumu

Destanlar "doğuş, yayılma ve yazılış safhası" olmak üzere üç safhada oluşur:

Doğuş safhası: Bu safhada milletin hayatında iz bırakan önemli tarihî ve sosyal olaylar, bu olaylar içinde yüceltilmiş efsanevî kahramanlar görülür.

Yayılma safhası: Bu safhada, söz konusu olay ve kahramanlıklar, sözlü gelenek yoluyla yayılır. Böylece bölgeden bölgeye ve nesilden nesle geçer.

Derleme (yazıya geçirme) safhası: Bu safhada, sözlü gelenekte yaşayan destanı, güçlü bir şair, bir bütün hâlinde derleyip manzum olarak yazıya geçirir. Çoğu zaman bu destanların kim tarafından derlendiği ve yazıya geçirildiği belli değildir.

Destan Türleri
Destanlar "doğal (tabiî) destanlar" ve "yapma (yapay) destanlar" olmak üzere ikiye ayrılır.

a. Doğal (sözlü) destanlar: Toplumun ortak malı olan ve birtakım olaylar sonucu kendiliğinden oluşan destanlardır. Doğal destanların söyleyeni belli değildir. Bu destanlar yazının henüz bulunmadığı ve yaygınlaşmadığı bir kültürde doğup kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktarıldıktan sonra yazıya geçirilmiştir. Doğal destanlar, ozan ve şarkıcıların değişik zamanlarda söylediği şarkı ve şiirlerin bütünleşerek işlenmesiyle oluşturulur. Örnek: Oğuz Kağan Destanı.

b. Yapma (edebî) destanlar: Bir şairin, toplumu etkileyen herhangi bir olayı tabiî destanlara benzeterek söylemesi sonucu oluşan destanlardır. Bunlar, belirli bir yazar tarafından eski örneklere uygun olarak ve okunmak üzere kaleme alınmış destanlardır. Örnek: Üç Şehitler Destanı-Fazıl Hüsnü Dağlarca

Dünya Edebiyatında Destan

Dünya edebiyatında doğal destan olarak özellikle "Gılgamış" destanı ile "İlyada ve Odysseia' destanı öne çıkmaktadır. Bilinen en eski destan olan "Gılgamış" destanı MÖ 3000 yıllarında Mezopotamya'da ortaya çıkmıştır. Eski Yunan Tarihçisi Homeros'un aktardığı destanlar olarak bilinen "İlyada ve Odysseia"nın ise MÖ 11-12. yüzyıllarda geçtiği sanılmaktadır. Özellikle Odysseia, Yunan tragedyası ve Batı edebiyatının önemli bir kaynağıdır.

Bazı milletlerin de kendi tarihlerini anlatan önemli doğal destanları vardır. Bunlar arasında eski İngilizce halk destanı 'Beowulf"; Almanca "Nibelungenlied", "Kudrunlied"; Fransa'da "Chanson de Geste" (Kahramanlık Şarkısı), yine Frank kralı Charlemagne'ın savaşlarını anlatan "Chanson de Roland"; İspanya'da "El Cantar de Mio Cid"; Hindistan'da "Mahabharata", "Ramayana ; Japonya'da Heike Monogatari" çok ünlüdür.

Dünya edebiyatında yapma destanlara da rastlanmaktadır. Virgilius'un "Aineis" adlı destanı MÖ 29 -19. yüzyılları kapsamaktadır. Troyalı Aineis'in uzun ve zorlu bir yolculuktan sonra Latin ülkesine gelerek Lavinium kentini kurması anlatılmaktadır. Lavinium sonradan Alba Langa ve Roma kentlerinin yerine kurulan ilk kenttir. Milton'un "Kaybolmuş Cennet" adlı destanı insanın cennetten kovuluşu ve tanrının şeytanla mücadelesini anlatmaktadır.

Türk Edebiyatında Destan

Destan, efsaneden sonra ortaya çıkmış bir edebî türdür. Türk edebiyatı da dünyanın belki de en zengin destan kültürüne sahip edebiyatlarındadır. Asya kıtasının çeşitli bölgelerinde yaşayan Türk boyları arasında zengin bir destan geleneği vardır. İslâmiyet'ten önceki Türk destanlarının orijinal, tam metinleri elimize geçmemiştir.

Bilinen Türk destanları arasında en eskisi "Yaratılış Destanı "dır. Bu destan, Altay Türkleri arasında söylenmiştir. Rus Türkolog Radlof tarafından saptanıp yazıya geçirilmiştir. İslâmiyet'ten önceki döneme ait en eski destanlar Saka Türkleri'ne aittir. Bu destan zinciri içinde Alp Er Tunga" ve "Şu' parçaları bulunur. Bunlar Kaşgarlı Mahmut'un Divanü Lugati't Türk adlı eserinde yer almaktadır.

İlk Türk destanları arasında ayrıca Oğuz Kağan Destanı, Bozkurt Destanı, Ergenekon Destanı, Türeyiş Destanı, Göç Destanı" sayılabilir. Türklerin büyük çoğunluğu MS 9. yüzyıldan itibaren Müslüman olmaya başlamıştır. Bu dönemden sonra Türklerin inançları ile birlikte edebiyatları da değişmeye başlamıştır.

İslâmiyet’in kabulünden sonraki Türk destanları arasında "Satuk Buğra Han Destanı, Manas Destanı, Cengiz-name, Timur ve Ediğe Destanları, Seyid Battal Gazi Destanı, Danişmend Gazi Destanı, Köroğlu Destanı" sayılabilir.Etiketler: , , , , , ,

595 YORUM VAR “Destan”

Teşekkürler, derli toplu bilgiler için.

Teşekkürler :)

Teşekkürler :)

Teşekkürler.

Teşekkürler.

Çok teşekkürler çok iyi hazırlamışsınız.

Teşekkürler!

İşe yaradı.

Sağolun.

Teşekkürler yazı uzundu ama işime yaradı :)

Güzel süper!

Emeği geçen herkese teşekkürler!..

Teşekkürler :)

Çok sağlam olmuş.

Çok teşekkürler. Güzel olmuş elinize sağlık.

Çok teşekkürler bilgiler için…

Taş gibi olmuş soruya gerek yok yani süper!

Çok faydalı oldu.

Benim işime yaradı.

Çok teşekkür ediyorum süper olmuş.

Süper olmuş.

Harika güzel olmuş emeğe saygı.

Sağolun güzel anlatım.

Teşekkürler.

Ellerinize sağlık.

Çok yardımcı oldunuz.

Sağolun emeklerinize sağlık yardımcı oldu.

Çok sağolun ödevimde işe yaradı. Teşekkürler.

Oh be sonunda ödev bitti sağolun.

Yarın için lazım olan bilgilerimizi aldım teşekkürler.

Teşekkür Ederim.

Teşekkürler.

Çok teşekkürler.

Çok güzel hazırlanmış bilgiler.

Çok selam ve saygılar.

Çok güzel hazırlanmış.

Teşekkür ederim çok yardımcı oldunuz.

Ellerinize sağlık destan yazmışsınız vallaha :D

Allah razı olsun hocam ellerinize sağlık.

Çok çok sağolun ama biraz uzun, yazana kadar canım çıktı :D

Eyvallah kardeşim, güzel yazı.

Yardımınız için teşekkürler.

Çok iyi hazırlamışsınız sağolun.

Daha kısası yok mu?

Harika çok sağolun.

Teşekkürler.

Destan hakkında pek fazla bir şey bilmiyorum ama destanın çok güzel bir şey olduğunu biliyorum.

Teşekkürler.

Çok güzel harika hocadan dayak yemekten kurtuldum sağolun :)

Eyvallah çok güzel sağolun.

Gerçekten süper olmuş ama bana örnekler lazım.

Eyvallah çok sağolun.

Çok güzel olmuş, ellerinize sağlık.

Süper olmuş fakat bana örnek lazım :-)

Çok teşekkürler.

Güzel olmuş ama bazı yerlerde çok karışık ve gereksiz yerler var.

Çok teşekkürler :D Süper, harika öğretmenden eksi almayacağım :D

Teşekkür ederim sizin sayenizde sınıfı geçeceğim.

Çok sağolun, geniş kapsamlı ve tam işime yarayacak şekilde. Ellerinize sağlık :)

Güzel olmuş sağolun yardımcı oldu.

İyi açıklanmış bu konu.

Sağolun gerçekten çok işime yaradı.

Allah razı olsun bunu yazandan.

Fena olmuş elinize sağlık.

Ellerinize sağlık işime yaradı :)

Teşekkürler hoca inşallah beğenir.

Teşekkürler çok iyi beğendim.

Eh işte idare eder dermişim güzel güzel.

Süper olmuş harika!

Evet çok güzel yapmışınız. İşime yaradı teşekkürler. Bütün emeği geçen herkese, ellerinize sağlık.

Çok beğendim teşekkürler.

Mehmet Şirin | 22 Ekim 2013 Saat 17:51

Emeği geçen herkese teşekkürler!..

Harika elinize sağlık.

Hüseyin Arıkbuğa | 22 Ekim 2013 Saat 19:21

Çok yardımcı oldu.

Teşekkürler.

Çok sağolun çok güzeldi müthiş bir site :)

Faydalıydı sağolun.

Teşekkürler bu kadar derli toplu yazdığınız için =D

Çok sağlam olmuş.

Allah razı olsun sağolun.

İşime yaradı teşekkür ederim.

Teşekkürler .)

Teşekkürler. Sınavım için çok iyi bilgilerdi yardımınız için sağolun.

Ömer Koçak | 24 Ekim 2013 Saat 12:48

Güzel olmuş ama çok uzun.

Teşekkürler.

Çok güzel olmuş.

Bu çok yardımcı oldu bana teşekkürler siteniz bu arada süper.

Destan gibi maşallah.

Çok güzel.

Teşekkürler ;) Çok işime yaradı.

Yazıyı okumadan yorumlara baktım, işte benim farkım bu.

Arkadaşlar Türk destanları nelerdir? Hakkında bir fikri olan var mı?

Güzel olmuş :D

Süper olmuş çok sağolun.

Emeği geçen herkes sağolsun, elinize sağlık.

Çok teşekkürler.

Çok sağolun teşekkürler.

Çok güzel sağolun.

Süper süper :D

Teşekkürler.

Çok uzun yazı.

Harika çok güzel bir site!

Çok güzel ve ayrıntılı bir yazı çok teşekkürler bütün ödevlerimi artık buradan yapıyorum :)

Teşekkürler.

Teşekkürler çok yardımcı oldunuz.

10 numara 5 yıldız :D

Teşekkür ederim sağol.

Teşekkürler.

Sağolun faydalı oldu.

Çok güzel bilgiler teşekkürler :)

Ece Irmak Ünal | 3 Kasım 2013 Saat 16:52

Çok işime yaradı teşekkürler.

Aslında idare eder abarttığınız kadar degil :d

Çok güzel olmuş.

Çok ama çok teşekkür ederim.

Haklısın Ece :D

Hiç yararlı olmadı; şaka şaka muhteşem!

Allah razı olsun. Elleriniz dert görmesin.

Allah razı olsun performans ödevimde işe yaradı :d

Çok güzel olmuş :D şaka şaka süper olmuş.

Sınav için gerekliydi bu bilgiler.

Bir öğrencinin notunu kurtardınız teşekkürler.

Süper bir site bizim hoca bayıldı.

Sağolun çok iyi.

Allah razı olsun, yazandan ve emeğinize sağlık.

Çok faydalandım sağolun.

Çok teşekkürler.

Teşekkürler sağolun.

Teşekkürler.

Teşekkür ederim çok işime yaradı, Türkçecinin ödeviydi bu.

Güzel olmuş.

Harbiden süper olmuş, teşekkürler sizlere.

İyi olmuş.

Sınavımda çıkacak iyi olmuş teşekkür ettim.

Çok önemli bir sınav olacak.

Çok teşekkür ederim gerçekten çok işime yaradı.

Çok teşekkürler :)

Çok ama çok sağolun.

Çok güzel ve derli toplu çok teşekkür ederim :)

Çok işe yaradı süpermiş beğendim.

Çok teşekkürler, çok yardımcı oldunuz.

İyi oldu hiç değilse performans yüksek olsun :)

Hiçbir işe yaramadı.

Çok teşekkürler.

Teşekkürler.

Teşekkürler.

Çok sağolun. :D

Güzel açıklanmış.

Çok yararlı olmuş teşekkürler.

Yalan demeyeyim yardımcı olamadınız pardon ama.

Çok teşekkürler sayenizde 100 aldım.

Çok yazı var bunu kısa yazsaydınız daha iyi olurdu.

Hiç işe yaramadı.

Güzeldi teşekkürler.

Herkesin eline sağlık. :D

Çok güzel performans ödevine bayağı yardımcı oldu. Emeği geçen herkesin eline sağlık.

Teşekkürler…

İlk başta yorumlara baktım hepsinde de teşekkürler yazıyor. Allah Razı olsun falan filan okudum da çok güzeldi teşekkürler.

Çok güzel olmuş, umarım bu performans ödevimden 100 alırım :) ;)

Çok güzeldi ellerinize sağlık.

Sınavım var sesli anlatım olsaydı iyiydi.

Güzel olmamış.

Çok teşekkürler çok kullanışlı bir site!

Çok güzel olmuş, hem öğretmen güzel anlatım yapanların sözlüsüne 5 verecekti ve bana okuttu sözlüm sizin sayenizde 5 oldu, çok teşekkürler.

Vallahi çok teşekkür ederim gerçekten çok güzel bir yorum.

Çok kısa olmuş.

Güzel bir site ama niye daha iyi olmasın. :D

Çok güzel hazırlamışsınız.

Güzel olmuş Uygur destan dönemi olsaymış daha iyi olacakmış.

Çok güzel olmuş.

Süper teşekkür ederim.

Helal olsun size.

Teşekkürler çok işime yaradı Türkçe ödeviydi bu.

Çok faydalı oldu ödev için gerekliydi ve burada buldum.

Çok sağolun.

Teşekkürler.

Çok iyi olmuş.

Süper.

Çok güzel olmuş sağolun.

Emin değilim. Ödevime tam uygun değil.

Hiçbir şey anlamadım.

Gerçekten çok güzel olmuş teşekkürler :)

Gerçekten harika olmuş sağolun.

Gerçekten çok uzun maşallah destan gibi.

Çok teşekkürler.

Çok iyi olmuş gerçekten çok teşekkürler.

Çok sağolun.

Soner Zambak | 7 Ocak 2014 Saat 17:32

Mükemmel çok iyi, performanstan 100 aldım :D

Güzel hazırlanmış.

Sağolun güzel anlatım süper olmuş ve performans ödevinden 98 ve 100 aldım çok teşekkürler.

Çok güzel şeyler yazıyor.

Harika yazılmış ALLAH RAZI OLSUN. Hoca sınıfın araştırmacısı olarak beni seçti.

Güzel olmuş sağ olun.

Çok güzel sağ olun.

Teşekkürler.

Beni performans ödevinden kurtardı.

Çok teşekkür ederim emeğinize sağlık :)

Bence bütün yorumlar haklı çünkü çok güzel olmuş elinize sağlık.

Bana çok yardımınız dokundu teşekkür ederim.

Çok sağ olun.

Çok yardımınız oldu gerçekten güzel ve güncel bir site, 2014 yılına girdik ama hala yorumlar var :D

Çok güzel hazırlanmış bir konu.

Güzel bilgi.

Çok teşekkürler sayenizde 100 aldım :)

Bence güzeldi.

Teşekkürler çok yardımcı oldunuz.

Çok sağ olun.

Çok güzel olmuş keşke aradığım her şeyi bu şekilde rahatça bulabilsem.

Çok güzel olmuş bence tüm gerekli bilgiler var.

Sağolun ciddi ve kısa olmuş.

Teşekkürler.

Çok iyi sağ olun.

Çok güzel site, edebiyatçının dilinden kurtuldum.

On numara beş yıldız!

Vallahi Allah razı olsun.

Teşekkürler.

Çok teşekkürler. Ödevimi buradan yaptım çok sağ olun.

Çok teşekkür ederim. Cevabım kısa ve net diyorsunuz yani.

Sağol sağol sağol! 3 defa yeter mi? .d.d.d

Teşekkür ederim.

Çok uzun ama iş görüyor.

Eyvallah çok işime yaradı, sözlü olacağız yarın bu sorulardan süpersiniz =D

Bu sayfa çok güzel.

Teşekkürler.

Güzel hazırlanmış çok teşekkürler, Allah razı olsun, kurbanım Allah tuttuğunu altın etsin hele.

Güzel olmuş.

Güzel hazırlanmış çok teşekkürler, Allah razı olsun.

Çok sağ olun, hürmetlerimle…

Çok sağ olun.

Ödevim vardı ve çok yardımcı oldu. Emeği geçen herkese teşekkürler.

Çok sağ olun gerçekten yardımcı oldu.

Harika sağ olun.

Sağolun arkadaşlar.

Teşekkürler. Performans ödevimde işime yarayacak. :)

Harbi çok iyi özetlenmişsiniz sağolun :D (ergen stayla) DS:DS

Sağolun.

Sağ olun 10 numara. Bir de bunu sınıfta anlatması var.

Çok güzel oldu ödevimi yaptım.

Güzel olmuş.

Teşekkürler.

Gerçekten çok teşekkürler edebiyat ödevimde çok işime yaradı.

Sağolun Allah razı olsun işime yaradı.

Çok güzel olmuş.

Çok iyi.

Çok iyi bence de.

Başarılı.

Çok iyi.

Teşekkürler sınavıma katkıda bulundunuz.

Süpersiniz, güzel olmuş güzel.

Çok sağlam olmuş teşekkürler.

Eyvallah.

Çok iyi.

Teşekkürler.

Çok teşekkür ederim beni büyük dertten kurtardınız.

Çok iyi.

Elinize sağlık, proje ödevim vardı şimdi olay çevresinde gelişen edebi metinlerin hepsi var onu yapıyorum sağolun.

Gerçekten çok iyi anlatılmış. Sayenizde anladım yazılıdan yüksek alacağıma eminim. Teşekkürler. :) :) :)

İyiydi işime yaradı.

Çok sağolun.

Hatice Güner | 28 Nisan 2014 Saat 20:51

Sağolun güzel olmuş :)

Çok sağolun.

Aradığımı bulamadım.

Güzel.

Teşekkürler.

Yani işime pek yaradı mı bilmiyorum, yarın sınavda göreceğiz ama sağolun güzel yazı.

Performans ödevime çok yardımcı oldunuz sağolun.

Çok iyi.

Güzel ama bazı gereksiz yerler var, sizin sayenizde performans iyi gelecek herhalde. Emeği geçen herkese teşekkürler :) Bu sayfaya notum 5 :D

Süpersiniz.

Çok sağolun yardımcı oldunuz ama ben destanın anlamını sordum, siz uzunca şeyler yazmışsınız ama çevreye yardımcı olmuşsunuz gene de sevap kazanmış oldunuz çevre açısından yararlı yani süper.

Teşekkürler gerçekten ihtiyacım vardı.

Çok güzel anlatılmış.

Ben bunu aramıyorum ki bu konunun video anlatımını istiyorum. Bunun aynısı defterimde var zaten. Yazılıya çalışmak için arıyordum.

Çok sağolun.

Evet güzel ama biraz zor gibi, yazması değil de işte zor, çok zor…

Emeği geçen herkese teşekkürler, ödev için gerekliydi ve hemen buldum sağolun.

Gerçekten çok teşekkürler.

Çok teşekkürler emeğinize sağlık. İnşallah Türkçeci beğenir de güzel notlar alırım =))

İnternet olmasa bizim halimiz ne olur ya :)

İnternetsiz hayat olmaz.

Süper gerçekten.

Tuncay Zirek | 16 Eylül 2014 Saat 13:58

Bilgileriniz için çok teşekkürler, çok yardımcı oldu bu bana.

Çok güzel olmuş.

Maşallah emeğinize sağlık.

Emeğinize sağlık.

Ödevim için işe yaradı kesin 100 alacağım, yapanın ellerine sağlık.

Gerçekten çok güzel derleyip toparlamışsınız.

Erdoğdulu Berkant teşekkürler diler.

Teşekkürler, keşke bir destandan kesitler de olsaydı ama bu da süper, so thanks good bye :P :D

Keşke biraz daha kısa olsaydı, yazana kadar öldüm :d

Teşekkürler.

İşime yarayan siteleri seviyorum ben süper =D

Hakikaten herkesin söylediğine katılıyorum, çok çok teşekkür ederim sağolun :)

İyi olmuş.

Alperen Kolay | 17 Eylül 2014 Saat 16:58

Teşekkür lazımdı.

Çok teşekkürler :) Çok işime yaradı :)

On numara olmuş :) Ellerinize sağlık. Türkçe ödevime çok yarayacak.

Teşekkür ederim :d

Çok uzun.

Teşekkürler.

Çok uzundu ama teşekkür ederim işime yaradı :P :D

Çok iyi anlatım.

Sağ olun çok güzel.

Güzel olmuş emeğe saygı.

Çok sağolun.

Teşekkürler ödevim çok güzel oldu :)

Maşallah çok iyi çok.

İyi de çok mu uzun ne!

Çok güzel olmuş ödevime çok yardımcı çok sağolun :D

İşime yaradı sağ olun gerçekten güzeldi.

Çok iyi, bilgileriniz için teşekkürler.

One Direction dinleyerek yazdım :)

Çok sağ olun ama canım çıktı yazana kadar, imanım gevredi.

Çok uzun ama işe yaradı.

İyi sağ olun.

Çok sağolun.

Tebrikler çok güzelmiş, çok işime yaradı.

Ben destan derken destanın açılımını değil yaşanmış olan olay olarak istedim.

Teşekkürler.

İşime az çok yaradı, reklamlar olmasa daha iyi olabilirdi.

Gerçekten güzel ve bilgi verici, çok iyi olmuş.

Süper.

Süper işe yaradı :)

Teşekkürler :)

Güzel olmuş sağ olun :) Hoca bunu ezberleyin dedi bakalım ne yapacağız :D

Çok işime yaradı teşekkürler :)

Teşekkürler.

Çok güzel olmuş. Ama çok uzun olmuş :D

Teşekkürler.

Gerçekten çok teşekkür ederim çok işime yaradı sağ olun.

Çok güzel, ellerinize sağlık ama işime yaramadı.

Süper…

Çok iyi.

Teşekkürler.

Destanlar gerçek midir?

Çok güzel.

Şuan yazıyorum umarım işe yarar. Çok sağlama benziyor.

Çok güzel elinize sağlık.

Muhammed Nur | 22 Eylül 2014 Saat 15:50

Çok iyi.

Çok güzeldi yaptığım ödev.

Mükemmel.

Güzel olmuş işime yaradı sağ olun :)

Harika doğrusu.

Güzel.

Çok yardımcı oldu gerçekten çok sağ olun :D

Teşekkürler.

Allah razı olsun.

On numara anlatım olmuş çok işime yaradı, yarın da sözlü vardı teşekkür ederim :)

Sağolun.

Çok güzel.

Çok iyi iş çıkarmışsınız sağ olun.

Çok güzel hazırladığınız için teşekkürler.

Esra Yılmaz | 27 Eylül 2014 Saat 19:07

Gerçekten çok işime yaradı elinize sağlık.

Beyza Gülhan | 28 Eylül 2014 Saat 14:16

Çok güzel olmuş ama çok da uzun, yani bira az olsaydı bence çok daha iyi olurdu.

Kaan Bozkurt | 29 Eylül 2014 Saat 14:30

Süper, işime çok yaradı. Sağ olun.

Melike Yağmur | 29 Eylül 2014 Saat 15:47

Gerçekten çok güzel bir bilgi teşekkürler… :D

Teşekkür ediyorum, tüm bilgileri toplu verdiğiniz için ödevim biraz rahatlamış oldu.

Güzelmiş gerçekten lakin biraz uzun ama yine de iyi.

Gerçekten sağolun ödevi yaptım aslında bunları ben de biliyordum ama yine de kontrol etmek istedim.

İyi bence.

Bilgiler için teşekkürler ama çok uzun yoruldum.

Teşekkürler çok işime yaradı.

Aslında güzel de ilkin sunuları bulamamıştım ama şimdi buldum, sağolun teşekkürler.

Evet.

Bu nasıl yazı, yazıyorum yazıyorum bitmiyor.

Güzelmiş teşekkürler.

Teşekkürler gelecek günlerde yarayacak.

Haklısın sınavlarda etkili oluyor.

Çok sağolun.

Çok iyi olmuş.

Çok teşekkürler, sizin sayenizde yüz aldım :)

Mehmet Çağlayan | 15 Ekim 2014 Saat 17:17

Çok teşekkürler.

Çok ayrıntıya girilmiş.

Edebiyat destanı yazıyoruz onun haricinde şeyler çıkıyor.

Çok işime yaradı teşekkürler :)

Güzel olmuş fakat işime yaramadı yine de teşekkür ederim.

Teşekkür ederim :)

Çok teşekkürler, elinize sağlık.

Hatice Erdoğan | 29 Ekim 2014 Saat 13:12

Süper :)

İyi işime yaradı, bir de yandaki reklamlar olmasa daha iyi olurdu.

Süperdi.

Teşekkürler.

Çok teşekkürler, çok işime yaradı elinize sağlık.

Çok teşekkürler :-)

Çok işime yaradı sağolun.

Teşekkürler :)

Çok iyi.

Bu güzel bilgiler için çok teşekkürler. Yardımınız beni çok mutlu etti :)

Teşekkürler.

Sağolun 100 aldım sınavdan sayenizde.

Bir edebiyatçı olarak çok yetersiz ve karmaşık buldum.

Çok faydalı.

Bir yorum yazayım dedim, meğer ne çok kişi benim gibi düşünmüş, bilgi için teşekkürler.

Sayenizde 1 taşla 3 kuş vurdum teşekkürler.

Teşekkürler.

Çok uzun.

Süpermiş.

Süpermiş ama çok uzun.

Ya bir örnek istedik be!

Teşekkürler :D

Çok teşekkür ederim.

Teşekkürler.

Çok güzelmiş, hazırlayanın eline koluna sağlık :)

Harika bunun sayesinde ödevim hocanın istediği gibi oldu teşekkür ederim.

Sonunda bitti ödevim.

Merhaba ben Açelya çok güzel olmuş. Teşekkürler.

Teoman Simsaroğlu | 21 Aralık 2014 Saat 21:37

Kim hazırladıysa ellerinden öpüyorum çok teşekkür ederim, sayenizde ödevimi kolaylıkla bitirdim.

Çok güzel.

İyi bakalım.

Çok güzel olmuş.

Nisa Naz Coşkuner | 30 Aralık 2014 Saat 19:54

Çok güzel olmuş, zaten destanlar da uzun olur.

Ben de Kosova’da bunları öğreniyorum bana yardımcı olun.

Ben de Kosova’da bunları görüyorum bana da yardımcı olun.

Güzel çok teşekkürler.

Süpermiş.

Güzel olmuş işe yarar.

Gerçekten işime yaradı.

Eh işte idare eder.

Teşekkürler :)

Gerçekten yararlı oldu.

Çok güzel olmuş, hazırlayanın eline koluna sağlık :D

Çok teşekkürler.

Çok aşırı uzun!

Çok işime yaradı teşekkürler.

Çok güzel olmuş teşekkürler :)

Teşekkürler.

Teşekkürler.

Ellerinize sağlık çok teşekkür ederim.

Çok beğendim teşekkürler.

Çok iyi bir sunumdu teşekkürler, daha güzellerini bekleriz.

İdare eder.

Çok teşekkürler… :)

Teşekkürler.

İşe yaradı :)

Güzel olmamış.

Çok güzel çok teşekkür ederim.

Güzel.

Slaytımda çok işime yaradı teşekkürler.

Teşekkürler çok işe yaradı.

Teşekkür ederim.

Biraz uzun ama teşekkür ederim işime yaradı :)

Çok teşekkürler öğretmenin azarından kurtuldum.

Güzeldi.

Çok teşekkürler.

Bence güzel olmuş ama yetersiz ama işime yaradı pek beğenmesem de.

Muhteşem olmuş ama çok uzun yazarken elim koptu ama yine de teşekkürler, emeği geçen herkese sevgiler.

Sağolun gerekli bilgileri buldum. Güzel olmamış diyen arkadaşlar da halt yemiş. Çok biliyorlarsa kendileri yazsınlar internetten bakmayıp da. Yazan kişinin ellerine sağlık iyi akşamlar.

Çok teşekkürler.

Güzeldi.

Çok güzel.

Çok uzun olmuş ama güzel olmuş teşekkürler…

Güzel ama uzundu biraz yazmayı pek sevmem.

Çok uzun olmuş ama teşekkürler.

Teşekkürler çok iyi.

Çok teşekkür ederim hocam.

Çok teşekkürler.

Benim işime yaradı çok teşekkürler.

Çok teşekkürler.

Çok teşekkürler.

Çok uzun diyorsanız yazmayın o zaman Allah Allah! (Güzel olmuş.)

Çok sağolun, Allah’ınıza kurban!

Teşekkürler.

Çok güzel.

Çok güzel süper.

Teşekkürler :)

Vallahi ne güzel açıklamışsınız. İşime yaradı sağolun.

Gerçekten çok faydalı bilgiler.

Çok güzel sağolun.

Acayip işime yaradı.

Çok iyi teşekkürler.

Çok teşekkür çok uzun ama olsun ;)

Teşekkürler.

Çok güzel olmuş emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Çok güzel olmuş bayıldım :) çok işime yaradı.

Çok teşekkürler.

Sağolun.

Çok uzun olmuş ama emeğinize sağlık teşekkürler.

Sağolun teşekkürler.

Teşekkürler.

Çok teşekkürler.

Teşekkürler.

Çok güzel olmuş.

Teşekkür ederim.

Sağolun.

Yasin kaç? Hımm… Yolun yarısını gitmişsin.

Teşekkür ederim çok işime yaradı.

Çok teşekkürler.

Çok uzun özet olsa daha iyi olurdu ama yine de sevgilimle çok teşekkür ederiz.

Teşekkürler.

Çok teşekkürler.

Çok iyi olmuş değil mi?

Sağolun işime yaradı.

Muhammmed Çelik | 24 Şubat 2015 Saat 17:18

Elinize sağlık.

Burak Can Doğan | 24 Şubat 2015 Saat 19:26

Elinize sağlık gerçekten.

Güzel olmuş.

Çok yardımcı oldu.

Süper çok teşekkürler:) çok işime yaradı :D

Çok teşekkür ederim. İşe yaradı :)

Eyvallah iyi olmuş :)

Çok uzun olmuş ama işime yaradı sağolun.

Teşekkürler…

Aynen.

Çok güzel bir şey yapmışsınız çok sağolun.

Çok güzel olmuş harbiden teşekkürler :D

Teşekkür ederim.

Teşekkürler.

Tam istediğim gibi çok teşekkürler :)

Teşekkürler sayenizde sözlüden yırttım.

Elinize sağlık güzel olmuş çok yardımcı oldu :D

Süper.

Çok teşekkürler çok faydalı oldu.

Harika hazırlamışsınız ellerinize sağlık, süper olmuş :)

Çok iyiymiş.

Teşekkür ederim size :D

Sağ olun çok işime yaradı.

Sağolun çok güzel olmuş işimi gördü.

Çok güzel.

Çok teşekkür ederim :)

Çok güzel.

Teşekkürler.

Teşekkür ederim hakkınızı helal edin.

Çok güzel olmuş, sadece birazcık uzun.

Sağ olun var olun.

Tüm sitelere baktım en güzeli burada, emeğinize sağlık teşekkürler.

Harika dehşet bir site çok güzel çok mükemmel yapanların ellerine sağlık.

İdare eder.

Is it not a bit short.

Eyvallah iyi olmuş ;)

Çok teşekkürler.

Eyvallah çok işe yaradı :D

Harika ve güzel ama :) madde madde olarak yok :(

Süper bir şey yapanın eline sağlık.

Harika açıklamışsınız, ellerinize sağlık. Tam da aradığım gibi açıklanmış. Çok çok teşekkür ederim.

Çok gerekliydi, bazı sitelerde yanlış falan gösteriyorlar.

Çok iyi yazmışsınız Allah razı olsun.

Teşekkür ederim.

Çok kötü olmamış.

Süperdi.

İyi olmuş emeğe saygı beyler.

Sizin gibi kaliteli bilgi veren sitelere bizim çok ihtiyacımız var.

Serkan Çayoğlu | 17 Mart 2015 Saat 15:55

Çok sağolun çok işime yaradı.

Hiç işime yaramadı.

Güzel ama karışık.

Çok iyi olmuş, çok da güzel olmuş.

Çok iyi olmuş emeğinize sağlık.

Arkadaşlar sağolun işime yaradı ;)

Çok teşekkürler, iyi hazırlamışsınız konuyu.

Teşekkürler.

Bu site sayesinde sözlü notum 100.

Teşekkürler :) Çok sağolun.

Merhaba sizin sayenizde Türkçe dersinden 94 aldım. Teşekkür ederim.

Bence çok güzel bir site ödevimi yaptım.

Çok sağolun.

Çok güzel ellerinize sağlık emeğe saygı bence. Ne kadar iyi bir şey yaptığınızın farkında mısınız? Sizin sayenizde sınavdan 100 aldım teşekkürler.

Gerçekten çok iyi yardımınız dokundu.

Çok güzel olmuş. Yarın sınavda işime çok yarayacak.

Teşekkürler.

Yazılı var yarın ne yapacağımı bilmiyorum. İnşallah yardımınız dokunur.

Çok teşekkürler elinize sağlık.

Çok işime yaradı teşekkürler.

Helal olsun süper.

Güzel ama bazı bilgiler gereğinden fazla verilmiş ama yine de emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Çok teşekkürler.

Çok teşekkürler.

İşe yaradı.

Uzun değil bence derli toplu çok güzel bir anlatım olmuş çok işime yaradı teşekkürler :)

Sağolun.

Çok teşekkür ederim işime yaradı güzel ve sade olmuş bilgiler :)

Fazla uzun gereksiz bilgiler var ama emeğe saygı sağolun yine de.

Bilgiler iyi de kısa verirseniz öğrencilere kıyak geçer teşekkürler :)

Sağolun çok iyi oldu. Ortaya çıktığı dönem hakkında bilgi verseydiniz daha iyi olurdu yine de teşekkürler :)

Anlamadım ya videolu yok mu video lazım bana?

Güzeldi :) ama sadece destan değil de roman, masal, mesnevi, hikaye, halk hikayesi, manzum hikaye… Bunları da açıklasaydınız daha güzel olurdu :)

Çok uzun :) ama güzel.

Teşekkürler.

Sağolun. Proje ödevimde çok işime yaradı. Tekrar teşekkürler elinize sağlık :)

Zor, yorucu ama sınav için çok gerekli bilgiler için çok teşekkürler.

Teşekkür ederim :)

Teşekkürler derli toplu bilgileriniz için.

Teşekkürler.

Teşekkürler.

Benim proje ödevim vardı. Sayenizde ödevimi yaptım.

Çok teşekkürler çok işime yaradı. Emeği geçen herkesin ellerine sağlık.

Çok güzel olmuş.

Allah razı olsun.

Proje ödevime yardımcı oldu sağolun emeği geçen herkese çok teşekkürler.

Proje ödevimde gerçekten çok iyi not almama yardım etti teşekkürler.

Çok uzun.

Emeği geçen herkesten Allah razı olsun.

Teşekkürler.

Gereksiz uzun değil mi sizce de; lütfen biraz kısaltın teşekkürler.

Teşekkürler.

Teşekkürler çok işe yaradı :) ;)

Çok teşekkürler.

10 üzerinden 7.

Biraz daha kısa olsaymış keşke.

YORUM BIRAKIN:

İsim (Gerekli):
Yorumunuz: