Battal Gazi Destanı (Battal-name)

Sponsorlu Bağlantılar

Battal Gazi Destanı

Halk arasında “Battal Gazi Destanı” diye de anılan hikâyenin kahramanı “Battal Gazi” dir. Bu kişinin kahramanlıkları etrafında meydana gelen menkâbeler ilk defa Arapça “Zelhimme” adlı kitapta toplanır. Kitabın ilk bölümünde Seyyid Battal Gazi’nin kahramanlıkları, 8. yüzyılda Bizanslılar’la yaptığı savaşlar ve İstanbul’u kuşatan Emevî kumandanı Mesleme’nin silâh arkadaşı Sahsâh’ın başından geçen olaylar anlatılır. Bir destan kahramanı olması dolayısıyla, kitabın ikinci bölümünde, o devirde ve daha sonraki devirlerde cereyan eden birçok olay da Battal Gazi’ye mâl edilir. Görüldüğü gibi destanın kahramanı Arap cengâveri olmasına rağmen, Türk halkı ona Anadolu gazilerine uygun bir ünvan olmak üzere Battal Gazi adını verir.

12. yüzyılda Dânişmendliler Devleti’nin gazi hükümdarları da Haçlılar ve Bizanslılar’a karşı çetin mücadeleler verdikleri için, yaptıkları bu gazâlar halk arasında Emevî-Bizans ve Abbasî-Bizans savaşlarının devamı gibi gösterilmiş ve bu devirde geçen olaylar da Battal Gazi Destanı’na ilâve edilmiştir. Böylece, 12. ve 13. yüzyıllarda Dânişmendliler Devleti bünyesinde nesir halinde yazıya geçen “Battalnâme” adındaki Türkçe destan bu şekilde meydana gelir.

Yazıya ne zaman ve kimin tarafından geçirildiği bilinmeyen ve Türkçe’de çok çeşitli yazma ve basma nüshaları bulunan eser Türk halkı arasında büyük rağbet görmüş, bazı hikâyeler saz şairleri tarafından çeşitli meclislerde şifâhen (ağızdan, sözle) okunarak yayılması sağlanmıştır. Destanın esas kahramanı Battal Gazi tipi ayrıca bazı din kitaplarına, Yeniçeri Ocağı’nda okunan destanî hikâyelere ve bazı tasavvufî şiirlere kadar da girmiştir.

Battal Gazi Destanı, daha sonra, 18. yüzyılda Dârendeli Bekaî adlı bir halk şairi tarafından manzum olarak ve 7000 beyit halinde yeniden kaleme alınmıştır.

Destanın esas hikâyesi, idealist bir İslâm cengâverinin olağanüstü olaylarla dolu macerasından ibarettir. Hikâyenin aslî kahramanı ise, İslâm dini uğrunda sadece Rumlar ve diğer kâfirlerle değil, cinler, devler, cadılar ve ifritlerle de çarpışmak zorunda kalır. Hikâyede ayrıca Battal Gazi’nin atı “Aşkar Devzâde” de önemli bir yer tutar.

Türk edebiyatı tarihinde Türkler’in İslâmiyet’i kabul ettikleri ve yerleşik medeniyete geçtikleri dönemin yazılı ürünü olması bakımından ayrı bir önemi olan destanda, önceki dönemin alp tipi yerine, bu defa İslâm uğrunda gazâ eden gazî ve velî tipi geçer.


Etiketler: , ,

33 YORUM VAR “Battal Gazi Destanı (Battal-name)”

Teşekkürler

Çok güzel.

Bu nasıl bir yazı? Ben size destanı sordum Battal Gazi’nin hayatını değil.

Şahane bir destan bu!

İyi açıklanmış.

Birçok bilgi eksik biraz daha özen lütfen.

Süper olmuş.

Teşekkürler :D

Teşekkürler :)

Ben size Battal Gazi Destanı’nın yazıya geçirildiği dönem hakkında bilgi verin dedim, Battal Gazi’nin hayatını uzun uzun yazın demedim.

Motifleri nelerdir?

Battal Gazinin hayatı bu. Biz Battal Gazi’nin Destanının özelliklerini istiyorduk ama yine de teşekkürler :)

Çok teşekkürler.

Çok teşekkürler.

Çok sağolun.

Çok teşekkürler.

Süper bir insanmış.

Teşekkürler.

Hiç güzel değil.

Aşkar devade diye girdim de bir kez adı geçiyor.

Çok sıkıcı.

Güzel anlatım ama kısa.

Bu kadar uzun değil de kısaca tanım yapsaydınız keşke ama olsun bu da işime yaradı.

Yazı yazmak çok sıkıcı.

Çok sağolun.

Güzel de keşke genel özellikleri de olsaymış.

Battal Gazi’nin özelliklerini istiyorduk biz.

Teşekkürler.

Teşekkürler.

İyi bu da iyi fena değil :-)

Çok güzel, proje ödevime yaradı vallahi teşekkür ederim.

Ben de onun için baktım ama…

İdare eder işte ama pek işime yaramadı ama yazdığınız için teşekkürler.

YORUM BIRAKIN:

İsim (Gerekli):
Yorumunuz: