Fiilde Kip-Yapı-Zaman Test-3

1. (I) Geçip gidiyordum,seni (II) fark etmiyorum, aklıma bile (III) gelmiyorsun(IV) gelemezdin, ne seni (V) düşündürebilir ki?

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi birleşik eylem değildir?

A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV. D) III. ve V. E) I. ve III.

 

2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde "dilek" anlamı vardır?

A) Işıklara kavuşsam senin güzel adında

B) Ayağımın altından çekilirse yer, korkarım.

C) Çökerse dağlar, ruhumda fırtınalar kopar.

D) Güneş doğarsa, bir bir kaybolur karanlıklar

E) Rahmet düşmezse toprağa kurur bütün ekinler.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem "basit" yapılı bir eylemdir?

A) "Musul" deyince sakin ve beyaz bir şehir gelir gözlerimin önüne.

B) Annem bu şiire başlayınca hüngür hüngür ağlamıştı.

C) Sabuncuzade Mehmet Paşa'nın konağında misafir edildik.

D) Mezarın mermerleri ve yıldızları göz kamaştırıyordu.

E) Bu nahiyenin köprüsü, bana çok yüksek ve uzun görünmüştü.

 

4. (I) Bilmem siz de dikkat ettiniz mi? (II) Yolumun üstünde olduğu için onu görünce içim açılır. (III) Dört yol kavşağındaki trafik polisinden söz ediyorum. (IV) Belli ki birçok seçenek arasında bu işi tercih etmişti. (V) İşini büyük bir ciddiyet ve hoşgörüyle yapıyordu.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinin yüklemi birleşik eylem değildir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklem, emir kipinde çekimlenmemiştir?

A) Elimi uzatmıştım ki bir kahkaha saldı

B) Gününün kadrini kıymetini bil

C) Balını almadan salma arıyı

D) Aya haber sal, çıksın bu gece

E) Görünsün şöyle bir gönlümce

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisi diğerlerinden farklı bir birleşik eylemdir?

A) Rodin, o dönemde Polonya yönetiminden nefret ediyordu.

B) Kitabında daha çok çevre yıkımlarından söz ediyordu.

C) Ben olanlara pek aldırmıyor, önem de vermiyordum.

D) Mezopotamya'da yaşasaydım çivi yazısını kabul ederdim.

E) Belki de ben yarışmayı kuranın çekildiği gün kaybetmiştim.

 

7. Bunu becerebilmek, insanı nice budalaca hatalardan korur, insana başıbozuk bir düzenin emrinde bir kul olmaktan çıkabildiğini, arada bir kendi olabildiğini, bir kelime ile var olduğunu gösterir.

Yukarıdaki parçada kaç tane birleşik eyleme yer verilmiştir?

A) 1   B) 2   C) 3   D) 5   E) 6

 

Boşluklar birbirini izlese ne olur

Güneş batmasa, hatırlamasak

Sonra gelinse, iz bırakılmasa

8. Yukarıdaki dizelerde altı çizili eylemlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Koşul anlamı vardır

B) Dilek anlamı vardır

C) İstek anlamı vardır

D) Gereklilik anlamı vardır

E) Emir anlamı vardır

 

I. Karanlıkta unutmuş olduğu yolu yeniden bulması gerek

II. Gider ve çömelir, çöker bir kuru ağacın altına

III. Burada olmanın da bir anlamı olmalı benim için

IV. Canı sıkkın ve bıraktığı yerden devam eder hayata

9. Numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde "gereklilik" anlamı vardır?

A) I. ve II.   B) II. ve IV.   C) III. ve IV.   D) I. ve III.   E) II. ve III.

 

10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde "dilek" anlamı yoktur?

A) Saltanat baki kalır derlerse, bu yalandır

B) Bu saatte gözlerimi biraz kapasam

C) Bir gün olup kucağına ulaşsam

D) Gözlerimden döksen sevinç yaşını

E) Sancağının gölgesinde dolaşsam

 

11. Aşağıdaki dizelerin hangisinde anlam (zaman) kayması vardır?

A) Bir dans için can vermeye hazır bekliyorum

B) İçtiğimiz çay vadilerden renkli yağmurlar gibi gelir

C) O çaylar dağları bin parça eder ve getirir

D) Şehir gece gündüz benim içimde uyur

E) Sabahları gün doğmadan uyanıyor.

 

12. Aşağıdaki dizelerin hangisinde "dilek" anlamı vardır?

A) Yalnız bu semti sevmek için ömrümüz kısa

Yazlar yavaşça bitmese, günler kısalmasa

B) Ne zaman sıkılsa içim apartmanda

Biraz hava alırım Taksim'deki meydanda

C) Ecelim gelirse, ben de ölürsem

Ağlayanım yoktur yardan ileri

D) İstersen dünyayı çağır imdada

Sen varsın dünyada, bir de ben varım

E) Gönül kuşu kalktı uçtu havaya

İn gönül dedim de indiremedim

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yüklem birleşik zamanlı bir eylemdir?

A) Onu dördüncü görüşümde içime bir pişmanlık doldu.

B) Onu boy atmış, yüzüne karışık hilekâr anlamlar sinmiş buldum.

C) İnsan mutlaka kıştan yaza başka türlü insan olarak çıkardı.

D) Onu görünce bir süre hayretle çilli yüzüne bakıyorum.

E) Delikanlının yüzü pencereye çevrildiğinde, penceredeki kuşu görüyor.

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, birden çok birleşik eylem kullanılmıştır?

A) Oysa, bizim sevincimizin tersine o gerginleşmeye başlamıştı.

B) Bir saat geçmiş olmasına rağmen, bize bir şey söylememişti.

C) Çevremizi saran güzellik artık bizi neşelendirmiyordu.

D) Uzak ve sınırsız bir evrene doğru seyahat ettiğimi hissettim.

E) Kendinden emin ve sakin bir ruh haline bürünmüştü.

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi "-miş'li geçmiş zamanın hikâyesi"yle çekimlenmiştir?

A) Bu hali, müthiş bir biçimde komşularının sinirine dokunurmuş.

B) Balık tutmak için böyle bir akşamı aylardır bekliyormuş.

C) Birkaç kilo da şöyle yüzer gramlık mercan yakalamıştı.

D) Bir arka sokakta küçük bir kahvehane işletiyormuş.

E) Eski gazeteleri okuma merakı, o günlerden geliyordu.

 

16. (I) Trompetin akıcı sesi doğrudan beynime akıyordu. (II) Onu tam sağ şakağımın üstünde duyabiliyordum. (III) Bittiğinde, yaşadığım o deneyimi bir kez daha yaşayacağımı hissettim. (IV) Hemen dükkâna girerek o plağı tekrar çalabilir miydim? (V) Bunun için bir müzik seti almayı düşündüysem de bundan vazgeçtim.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi bir "birleşik eylem" değildir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

17. Aşağıdaki dizelerin hangisinde "dilek" anlamı vardır?

A) Göğün maviliğine süzülürse, uçar güvercin

B) Erişiversem sana bir kuşun kanadında

C) Dalga dalga yükselirse durulur nehirler

D) Duyarsa açılır güller, bülbülün feryadını

E) Biterse bu ayrılık ruhun huzura kavuşur.

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi, birleşik zamanlı bir eylem değildir?

A) O gün kıvırcık marullarla güzel bir salata yapacaktı.

B) Sonra tavayı kızdırıp küçük mercanları dostları için kızartacaktı.

C) Yarım kilo zeytinyağını güya veresiye almıştı.

D) Karpuzcuya, tütüncüye beş on kuruş borçlanmıştı.

E) Fındık Ali, mangalın gerisinde balık ayıklamaktadır.

 

19. Aşağıdaki dizelerden/cümlelerden hangisinin yüklemi birleşik eylem değildir?

A) Adı güzel Muhammet'e salâvat getirdiler.

B) Bilimsel kongrelerde ülkemizi başarıyla temsil etmişti.

C) O gün bana, en güzel kalemlerinden birini hediye etti.

D) Bu küçük kömür sobası odadan odaya taşınabiliyordu.

E) Görmüş İstanbul’a yüz bin meleğin uçtuğunu

 

20. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi birleşik eylemdir?

A) Bana bedava kalacağım bir yer bulur musunuz?

B) Birbirlerinin sağlık haberlerini ben iletirdim.

C) Çoğu zaman olanağı olmadığı için isteklerini yapamazdı.

D) Fikret, o yıllarda arkadaşlarının hiçbirini aramazdı.

E) Az sonra onun masasına yeni bir çay göndermişti.

 

21. Fakat o bunlardan (I)rahatsız olmuyor, aksine gizli bir (II)haz duyuyor, ondan kendine özgü bir zevk aldığını (III)fark ediyordu.

Yukarıdaki birleşik fiiller için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Üçü de anlamca kaynaşmış birleşik fiildir.

B) Üçü de bir isim, bir fiille oluşmuştur.

C) I. ve II. yardımcı fiillerle oluşmuştur.

D) Birleşik fiillerin üçünde de ulama vardır.

E) Birleşik fiilleri oluşturan isimlerin üçü de türemiştir.

 

22. O, içinde ruhunu zapt etmiş olan politika kişisinin bir maskesi (I)olmuştu dense (II)yeriydi. O içteki adam, gereken yerde, gerektiği şekilde maskesini takmasını (III)biliyordu. Kimi zaman kendisine öyle (IV)geliyordu ki, maske, doğal yüzü olmuş, yüzü de iğreti bir maske biçimini (V)almıştı.

Numaralanmış sözcüklerden hangisi birleşik zamanlı bir fiil değildir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

23. Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi birleşik fiildir?

A) İnsan, tarih, tabiat ve toplum konularıyla ilgileniyordu.

B) Hep büyük meselelerle, metafizik sorunlarıyla meşgul olurdu.

C) Bunlar, onun düşünme alanını oluştururdu.

D) Bu sabah da özgürlük sorununu düşünüyor.

E) Bir ömür, özgür olmaya çalıştığını düşünüyordu.

 

CEVAP ANAHTARI

1-E 2-A 3-A 4-E 5-A 6-C 7-D 8-B 9-D 10-A 11-E 12-A 13-C 14-D 15-C 16-A 17-B 18-E 19-E 20-C 21-B 22-B 23-B

8 Yorum Var: “Fiilde Kip-Yapı-Zaman Test-3

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir