Öne Çıkanlar

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin eylem kipinde anlam kayması yoktur?

A) Onunla sık sık görüşüyoruz.

B) Kardeşin her gün bize uğruyor.

C) İnsanlara karşı saygılı olmalıyız.

D) Uçak yarım saat sonra kalkıyor.

E) Sabahları spor yapmayı çok seviyorum.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, eylem istek kipinde çekimlenmiştir?

A) Bu masayı güzelce temizleyelim.

B) Kitaplarımı da yanıma almalıyım.

C) Bu saate kadar uyuman gerekirdi.

D) Ona söyle listeleri çabuk hazırlasın.

E) Artık düğümü sen çözeceksin.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gelecek zaman anlamı vardır?

A) SAT komandoları yarın dönüyor.

B) Bu çocuk her gün kavga ediyor.

C) Kardeşim evde ders çalışıyor.

D) Satıcı avazı çıktığı kadar bağırıyor.

E) Evin bütün işlerini o yapıyor.

 

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin eylem kipinde anlam kayması yoktur?

A) Onlar gitsinler biz biraz sonra geliriz.

B) O her yaz Silifke’de tatil yapıyor.

C) Yağmurlu havaları hiç sevmem.

D) Sabahları kahvaltı yapmıyor.

E) Dershaneye erken geliyoruz.

 

5. Yüklemi geçişli bir eylem olduğu halde nesne kullanılmamış cümle, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öğrenciler tahtanın sol tarafını göremiyorlardı.

B) Hiç kimseyi sevmediği kadar severdi.

C) Ankara’da yeni bir ev almayı düşünüyormuş.

D) O, bizi sürekli takip ediyordu.

E) Benim için güzel bir şiir yazmıştı.

 

6. I. Kardır yağan üstümüze geceden.

II. Ne sabahtır bu mavilik ne akşam.

III. Uyandırmayın beni, uyanamam.

IV. Elinde bir demet gül vardı.

V. Ellerim; beyaz, boş ve bencildir.

Yukarıdaki dizelerin hangisinde yüklem ek eylem, almış ad soylu sözcükten meydana gelmemiştir?

A) I.   B) II.   C) III.  D) IV.  E) V.

 

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi birleşik zamanlı bir eylemdir?

A) Bir merhamettir yanan, daracık odaların isli lambalarında.

B) Gelip geçen her yüzden, gizli bir akis kalmış.

C) Şiir yazma hastalığım, hep böyle havalarda nüksetti.

D) Bu dünya, bu gece, bu yıldızlar insanı deli eder.

E) Ben de mi böyle uykusuz kalacaktım, arkadaş?

 

8. Aşağıdaki mısraların hangisinde, basit zamanlı bir eylem vardır?

A) Yalnız uyku örterdi onu.

B) Her şey yankılanır onun sesinden.

C) Seviyorsam bunu ispatlamalıydım.

D) Solumayı bile unutmuştu onlar.

E) Yağmur götürseydik susamış tarlalara.

 

9. Aşağıdakilerin hangisinde sıfat tamlaması ek eylem alarak yüklem olmuştur?

A) Aylarca gezindim yıkık ve şaşkın.

B) Kaldırımlar, içimde kıvrılan bir lisandır.

C) Gözsüz görüyorum rüyada, nasıl?

D) Gaiplerden bir ses geldi.

E) Bir bardak su gibi çalkalandı dünya.

 

10. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin yüklemi geçişli bir eylemdir?

A) Davetsiz gelen, döşeksiz oturur.

B) Alışmış kudurmuştan beterdir.

C) Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü.

D) Mızrak çuvala sığmaz.

E) Gülü seven dikenine katlanır.

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, çatı bakımından ötekilerden farklıdır?

A) Kelimelerin kifayetsiz olduğunu bilmezdim.

B) Bu araba bizim mahalleden geçmez.

C) Bu şehrin garip gecelerini unutacaksın.

D) Bu örgüyü hemen bitirmelisin.

E) İkinci kitabını geçen ay yayımladı.

 

12. “Alper, annesine sarıldı.” cümlesinde görülen özne -yüklem ilişkisi aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

A) Dün eve bir ton odun alındı.

B) Düğünde geline yirmi bilezik takıldı.

C) Çocuklar dolmuşa bindirildi.

D) Kalıp tahtaları tek tek söküldü.

E) Çocuk korkudan annesine sokuldu.

 

13. Uzun zamandır ilk defa uçağa biniyordu.

Bu cümlenin yüklemi, çatı yönünden aşağıdakilerden hangisine benzemektedir?

A) Evleri yakında teslim edilecek.

B) Ağaçtaki kuş yuvaları dağıtılmıştı.

C) Bebek, yarım saat önce uyumuştu.

D) Kapılara iki kat boya çekilmiş.

E) Televizyona bir yükseltici takıldı.

 

14. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin yüklemi bir geçişli eylemdir?

A) Sona kalan, dona kalır.

B) Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer.

C) Hile ile iş gören, mihnet ile can verir.

D) Irmak kenarına çeşme yapılmaz.

E) Eğreti ata binen, tez iner.

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisi, özne – yüklem ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır?

A) Öğretmenine annesi kadar bağlanmıştı.

B) Dershane için jeneratör alınacak.

C) Tutuklular saatlerdir sorgulanıyor.

D) Dershanenin kapılan ve pencereleri boyanıyor.

E) Bahçeye yaklaşık iki bin fidan dikiliyor.

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem dönüşlü bir eylem değildir?

A) Adam, bu söze çok öfkelendi.

B) Bayram münasebetiyle sınıflar süslendi.

C) Bizi gören kardeşim, çok sevindi.

D) Kadın, hastasının başında dövünüyordu.

E) Onun kardeşi hastalandı.

 

17. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde sıfat-fiil, ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Kaçan balık, büyük olur.

B) Hamama giren, terler.

C) Gülü seven, dikenine katlanır.

D) İlk vuran, okçudur.

E) Serçeden korkan, darı ekmez.

 

18. Adeylemler, bir ad tamlamasında tamlayan ya da tamlanan olabilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bir ad tamlamasının tamlananı adeylemdir?

A) Onların konuşması bizi bağlamaz.

B) Gülünce yanağında güller açar.

C) Görür gözüm, görmez oldu.

D) Buraya geleli bir saat oldu.

E) Aşılmaz engelleri aşıp da geldik.

 

19. “Dolu rüzgârla çıkıp ufka giden yelkenli

Gidişin seçtiğin akşam saatinden belli.”

Altı çizili fiilimsiler, aşağıdakilerin hangisinde sırası ile verilmiştir?

A) Sıfat-fiil – bağ-fiil – bağ-fiil

B) Bağ-fiil – sıfat-fiil – sıfat-fiil

C) Bağ-fiil – sıfat-fiil – isim-fiil

D) Bağ-fiil – isim-fiil – isim-fıil

E) İsim-fiil – sıfat-fiil – isim-fiil

 

20. Aşağıdaki cümlelerde geçen eylemsilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) Baraj yolunda yürürken bir arkadaşa rastladım.

B) Saça saça gitti, toplaya toplaya geldi.

C) Güneş doğarken yayladan ayrıldık.

D) Gülünce güller açar yanağında.

E) Onların kaçışına akıl sır erdiremedim.

 

CEVAP ANAHTARI

1-C  2-A  3-A  4-C  5-B  6-C  7-E  8-B  9-B  10-C  11-B  12-E  13-C  14-B  15-A  16-B  17-A  18-A  19-C  20-E