Öne Çıkanlar

Altın Anahtar

Altın Anahtar

1974-1998 ÖSS Edebiyat Soru ve Cevapları

2006 ÖSS Edebiyat Soru ve Cevapları

2007 ÖSS Edebiyat Soru ve Cevapları

2008 ÖSS Edebiyat Soru ve Cevapları

2009 ÖSS Edebiyat Soru ve Cevapları

2010 LYS Türk Dili ve Edebiyatı Soru ve Cevapları

2011 LYS Türk Dili ve Edebiyatı Soru ve Cevapları

1980 Sonrası Şiir

Anlatmaya Bağlı Edebi Metinlerde Dil ve Anlatım

Anonim Halk Edebiyatı (Fırat ŞAHİN)

Anonim Halk Şiiri

Aruz Ölçüsü

Âşık Edebiyatı Özellikleri ve Şairleri (Fırat ŞAHİN)

Âşık Tarzı Halk Edebiyatı

Âşık Tarzı Halk Şiiri

Batı Edebiyatı ve Sanatçıları

Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (Hamza BAKAR)

Cumhuriyet Döneminde Edebi Dergiler (Can TEMEL)

Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri (Süleyman ERTAŞ)

Cumhuriyet  Döneminde Öğretici Metinler

Cumhuriyet Dönemi Öğretici Metinleri (Aydın ASLAN)

Cumhuriyet Dönemi Şiir Örnekleri (Aydın ASLAN)

Cumhuriyet Döneminde Roman ve Hikaye 100 Soru (Ahmet Ali ÖZBAY)

Cumhuriyet Döneminde Edebi Topluluklar (Emre ÇIRAKLI)

Destan

Destan Dönemi Edebiyatı

Dini Tasavvufi Türk Edebiyatı Nazım Biçimleri (Fırat ŞAHİN)

Divan Edebiyatı

Edebi Akımlar

Edebi Sanatlar

Edebiyat Bilgi Yarışması

Edebiyatta İlkler

Edebiyatta Türler

Fecr-i Ati Edebiyatı

Fıkra

Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir

Garipçiler

Geçiş Dönemi Edebiyatı

Halk Edebiyatı

Halk Hikâyesi

Hikâye

İkinci Yeni Şiiri

İslami Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

Kafiye ve Redif

Karagöz

Klasisizm

Manzume ve Şiir

Milli Edebiyat

Milli Edebiyat Ders Sunusu (İbrahim KEZİCİ)

Milli  Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir

Milli  Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir (Aydın ASLAN)

Muhammes – Terkib-i Bent

Murabba

Natüralizm

Orhun Abideleri

Öz Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir

Parnasizm

Roman

Romantizm

Rubai – Şarkı

Sembolizm

Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir

Servet-i Fünun Edebiyatı

Serveti- Fünun Edebiyatı (Fırat ŞAHİN)

Servet-i Fünun Edebiyatı Soruları

Şiir Bilgisi-1

Şiir Bilgisi-2

Şiir Türleri

Tanzimat – Servet-i Fünun – Fecr-i Ati Edebiyatı

Tanzimat Dönemi Eser Özetleri

Tanzimat Edebiyatı

Tiyatro

Toplumcu Şiir Özellikleri ve Sanatçıları (Aydın ASLAN)

Türk Destanlarında Motifler

Türk Edebiyatı Tarihi

Yedi Meşaleciler Sunusu