Öne Çıkanlar

1. Aşağıda verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

– İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devleti ……………………….dır.
– Türklerin ilk alfabesi …………………. alfabesidir..
– Tasavvufta önemli olan Allah aşkıdır. Buna da ………………………………denir.
– Koşuk nazım şeklinin halk edebiyatındaki karşılığına …………….denir.
– Türk edebiyatının ilk yazılı eserleri ………………………………………. Denir.

2. Konularına göre koşma çeşitlerinin sadece isimlerini yazınız.

3. Dini Tasavvufi Halk Edebiyatının Nazım şekillerini yazınız.

4. Aşağıdaki manilerin karşısına hangi tür mani olduklarını yazınız.

Altını sarraf bilir                       Güle naz                                       Ağlarım çağlar gibi
Hastayı cerrah bilir                  Bülbül eyler güle naz                 Derdim var dağlar gibi
Ben seni sevdiğimi                   Girdiğim bir dost bağına            Ciğerden yaralıyım
Yalnız bir Allah bilir                 Ağlayan çok gülen az                  Gülerim sağlar gibi
Her gelen bir gül ister                                                                                                                                                                             Sahipsiz bağlar gibi

…………….                           …………………….                        …………………..

5. Aşağıdaki isimleri Halk Edebiyatının hangi bölümüne ait olduklarını doğru bir şekilde yazınız.
Karacoğlan
Âşık Ömer
Pir Sultan Abdal
Seyrani
Âşık Veysel

6. İslamiyet öncesi Türk destanlarından 5 tanesini uluslarıyla birlikte yazınız.

Nice bir besleyesin, bu kadd ile kameti
Düştün dünya zevkine unuttun kıyameti
Dürüst kazan, ye yedir, bir gönül ele getir
Yüz kabeden yiğrektir, bir gönül ziyareti

                                                         Yunus Emre

7. Yukarıdaki şirin türü nedir?

Sevda yüceldi gitti
Bıraktı geldi gitti
Gelişi güzel amma
Kalbimi deldi gitti
8. Yukarıdaki dörtlüğün ahenk öğelerini bulunuz. (15P)

9- Aşağıdaki bilgileri ilgili eserle eşleştiriniz.

İslami ilk eserdir.  

Kutadgu Bilig

Atabetül Hakayık

Divan-ı Lugatit Türk

Divan-ı Hikmet

 

 

Türkçenin bilinen ilk sözlüğüdür.
Aruzla yazılmış ilk eserimizdir
Ahmet Yesevi’nin yazdığı bu eser, dini-tasavvufi halk şii­rinin başlangıcı kabul edilir.
Türk edebiyatının ilk mesnevi örneğidir.
Gerçeklerin eşiği anlamına gelen eser, dini ve ahlaki ko­nularda öğüt vermektedir.
Hem dil bilgisi kitabı hem ansiklopedik sözlük niteliğinde­dir.
Alegorik bir eser olup Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır.
Türk edebiyatının ilk siyasetname örneği sayılır.
Didaktik bir eser olup dili dönemin diğer ürünlerinden daha ağırdır.

10.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları İndir! (Fırat ŞAHİN)

10.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Cevapları İndir! (Fırat ŞAHİN)