Öne Çıkanlar

DERS İŞLENİŞ SÜRECİ (SIRASIYLA)

Hazırlık,

Metin,

Metinde geçen kelimeler,

Metin ve türle ilgili açıklamalar,

Metni anlama ve çözümleme,

Yazarın biyografisi” şeklinde düzenlenmiştir.

Bu aşamalarda kazanımları doğrudan karşılamayacak ve kazanımların gerçekleştirilmesine yardımcı olacak şekilde ön bilgilere / temel bilgilere yer verilebilir. (Yazılı sınavlarda bu bölümde işlenen konulardan 70 puan değerinde edebiyat sorusu sorulur.)

DİL BİLGİSİ

“Ünite Süre ve İçerikleri” başlıklı tabloda belirtilen dil bilgisi konuları işlenen metin veya metnin uygun bölümü / bölümleri üzerinde gösterilir, konu anlatımına girilmez. (Yazılı sınavlarda  bu bölümde işlenen konulardan 30 puan değerinde  dil bilgisi sorulur.)

YAZMA

Yazma çalışmaları “Yazma Tür ve Tekniklerini Tanıma” ve “Uygulama” şeklinde iki aşamada gerçekleştirilir. Yazma çalışmalarında her kazanım için ayrı etkinlik yapılması yerine, ünitelerde verilen açıklamalar doğrultusunda her öğrencinin metin üretmesine yönelik çalışmalar yapılır. Yazma çalışmaları her ünitede bir kez yapılır.

(Okuduğu kitabı tanıtan öğretmenin belirlediği ders dışı bir ödev veya ders içi yazılı bir uygulama yapılabilir. Bu etkinliklerin her biri 100 puan üzerinden değerlendirilir, ortalaması alınır  ve 1. performans notuna dönüştürülür.)

SÖZLÜ İLETİŞİM

Sözlü iletişim çalışmaları “Sözlü İletişim Tür ve Tekniklerini Tanıma” ve “Uygulama” şeklinde iki aşamada gerçekleştirilir. Sözü iletişim çalışmaları “Ünite, Süre ve İçerikleri” başlıklı tabloda belirtilen yerlerde yapılır.

(Okuduğu kitapla ilgili bir tanıtım sunusu yapabilir. Bu bölümde yapılan etkinliklerin her biri 100 puan üzerinden değerlendirilir, ortalaması alınır ve 2. Performans notuna dönüştürülür.)

SINAVLAR VE NOTLAR

1. e-okul sistemi üzerinde UYGULAMA başlıkları altında verilen notlar kaldırılmıştır. Buna göre eskiden olduğu gibi her dönem en az 2 yazılı, 2 performans ve ikinci dönem  1 proje notu verilecektir. Yazılı ve performans notları artırılacaksa bu zümre kararıyla belirlenmeli, o dersi okutan bütün öğretmenler tarafından ilgili sınıflarda  tüm öğrenciler için uygulanmalıdır.

2. Yazılı sınavlarda ve ders kitaplarında yer alan sorular yapılandırılırken mümkün olduğunca öncüllerden yararlanılmalıdır.

3. Yazılı metinler (gazete ve dergi haberleri, bilimsel makaleler, okuma parçaları, örnek olaylar, analojiler vb.), görseller (fotoğraflar, resimler, çizimler, karikatürler vb.) ve grafik düzenleyiciler (kavram haritaları, zihin haritaları, şemalar vb.) öncül olarak kullanılmalıdır.

4. Tek bir öncüle bağlı farklı türde ve çok sayıda soruya yer verilmesi çok adımlı akıl yürütme becerilerinin edinilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

5. Sorular öğrencilerin günlük hayatla ve diğer disiplinlerle ilişkilendirme yapmalarını, eski ve yeni bilgileri birleştirmelerini sağlamalıdır.

6. Yazılı sınavlarda, ölçülecek bilgi ve becerilere, konu ve kazanımların niteliğine uygun soru tipleri (doğru-yanlış, boşluk doldurma, eşleştirme, çoktan seçmeli, kısa cevaplı, uzun cevaplı, açık uçlu) kullanılmalıdır.

7. Sınavlar tek bir soru tipine dayanmamalıdır.

8. Soru tipleri, soru sayısı ve soru puanları prensip olarak üst düzey becerileri öne çıkaracak ağırlıkta olmalıdır.

9. Okul ve sınıf düzeyi göz önünde bulundurulmalıdır.

10. Yazılı sınavlarda sorulacak soruların ağırlığı, edebiyat konuları için %70, dil bilgisi konuları için %30 olmalıdır.

11. Yazma, sözlü iletişim ve kitap okuma ile ilgili etkinliklerin her biri için 100 puan üzerinden değerlendirme yapılır ve bunların ortalaması alınır. Bütün bu çalışmalar; araştırma, şiir ezberleme, dramatize etme, ürün dosyası hazırlama gibi etkinliklerle beraber “performans notu” çerçevesinde değerlendirilir.

Not: Bu bilgiler İstanbul Kadıköy Seminer sunumundan alınmıştır.

Ahmet TOK