Öne Çıkanlar

Turan Oflazoğlu

1932 yılında Adana’da doğan sanatçı, Vefa Lisesini ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Felsefe bölümlerini bitirmiş ve Washington’da tiyatro öğrenimi görmüştür. Birçoğu basılmış, TV’de yayınlanan tarihsel konulu oyunların yazarı olan Oflazoğlu, tiyatro üzerine birçok yazı yazmış ve çeviriler de yapmıştır. Oyunlarıyla ödüller de kazanan sanatçı halen edebî çalışmalarına devam etmektedir.

Edebi Kişiliği:

  • Şiirler yazan, Batı, Divan ve Halk şiirini çok iyi bilip onların özelliklerinden yararlanan sanatçı asıl olarak kendini tiyatroya adamıştır. Ayrıca yaptığı onlarca çeviri ile edebiyatımıza hizmet etmiştir.
  • Oflazoğlu’nun tiyatroları konusunu köyden alanlar, tarihi oyunlar ve sembolik oyunlar olarak üç grupta incelenebilmektedir. Tarihi oyunlarında iktidar-güç kavramıyla ilgili çatışmaları ele alan yazar, sembolik oyunlarında ise insanın içindeki hem mazlumu hem zalimi ortaya çıkaran ve değişik yorumlara elverişli bir kurgu ortaya koymuştur.
  • Yazar eserlerinde günlük yaşamın gerçekleriyle sanatın gerçeklerini başarılı bir şekilde sentez yaparak okuyucusuna sunmuştur.

Kısaca özetleyecek olursak;

  • Türk edebiyatının usta bir oyun yazarıdır.
  • Tiyatrolarında genellikle tarihi konuları işlemiştir.
  • Sağlam bir tiyatro kültürü vardır.
  • Shakespeare, Rike, Nietzsche, Kafka gibi yazarlardan çeviriler yapmıştır.

Eserleri:

  • Tiyatro: Kösem Sultan, Cem Sultan, Deli İbrahim, IV. Murat, Genç Osman, III. Selim, Sinan, Fatih, Bizans Düştü, Keziban, Sokrates Savunuyor, Allah’ın Dediği Olur, Elif Ana, Yine Bir Gülnihal, Gardiyan, 7.Mühür