Öne Çıkanlar

Özellikle 10.Sınıf Dil ve Anlatım dersi müfredatını yakından ilgilendiren sözlü anlatım türlerini açıklamak için hazırlanmış bir dosyadır.

Sözlü anlatım türleri ya da başka bir deyişle toplu tartışma türleri; bilim, kültür, sanat, eğitim, siyaset gibi konularda yapılan toplantılardır. Bunların hepsinin ortak amaçları şöyledir:

  • Bilgileri aktarmak,
  • Tartışma vasıtasıyla gerçeğe ulaşmak,
  • Bir sorunu ve konuyu derinlemesine incelemek,
  • Ele alınan konu hakkında kamuoyu oluşturmak,
  • Yeni yapılan bir buluşu tanıtmak ve açıklamak,
  • Öğrencileri daha iyi yetiştirmek ve geliştirmek.

Sözlü Anlatım Türleri Tablosu İndir!

Sözlü Anlatım Türleri