Öne Çıkanlar

Sünbülzade Vehbi

Maraş’ta doğan sanatçı, kadılık görevlerinde bulunmuş, ömrünün son yıllarını İstanbul’da geçirmiş ve 1809’da burada vefat etmiştir.

Edebî Kişiliği

  • Kasidelerinde Nefî’yi, gazellerinde Bâkî ve Nâbî’yi taklit eden şair, daha çok mesnevileriyle tanınmıştır.
  • Kolay söyleyen, sağlam ve kuvvetli bir dili vardır.
  • Anlam ve şekil sanatlarına çok fazla yer veren sanatçı, duygu ve heyecanları ve fikirleri bakımından büyük bir şair değildir.

Eserleri:

Lutfiyye, Tuhfe-i Vehbi, Nuhbe-i Vehbi, Şevkengiz