Öne Çıkanlar

Kilim (I)kalbin aynasıdır (II)gönlün sesidir.

Her (III)nakışı bir duygunun ifadesidir.

Kilim sevgiliye (IV)çağrı aşka davettir.

Kimi renkler şikâyettir kimi (V)hasrettir.

1. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangi ikisinde ünlü düşmesi (hece düşmesi) vardır?

A) I. ile II.   B) II. ile III.   C) III. ile IV.   D) II. ile IV.   E) IV. ile V.

 

Sensizlik dişlerini kalbime batırıyor.

Bir küçücük kuş olsam gelip konsam eline.

2. Bu dizelerde aşağıda verilen ses olaylarından hangisi vardır?

A) Ünsüz Benzeşmesi – Ünsüz Değişimi

B) Ünlü Düşmesi – Ünsüz Düşmesi

C) Ünsüz Değişimi – Ünsüz Düşmesi

D) Ünlü Daralması – Ünsüz Benzeşmesi

E) Ünlü Düşmesi – Ünsüz Değişimi

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz değişimini (yumuşama) örnekleyen bir sözcük kullanılmamıştır?

A) Müjdele ağaran şafaklarını gökyüzünün

B) Günlük güneşlik türkülerden sağılmış kader

C) Çık da gönül dağlarına yurdumun, seslen

D) Şair, köpüğünde azgın Dicle'nin geceye kavuşur.

E) Erişecek er geç güneşin sahipsizliği

 

4. Sert ünsüzle biten sözcükler ünlü ile başlayan bir ek aldıklarında, sözcük sonundaki sert ünsüz yumuşar.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymayan bir sözcük kullanılmıştır?

A) Ekmeğimi sen bölersen çoğalırdım.

B) Gidip de dönmemek olur mu oğul.

C) Ağladım ikimize senden çok uzaklarda.

D) Seni zeytin tanesi gözlerinde sevdim.

E) Gurbeti gördüm daha çok gençken.

 

Sen (I)gücenmiş bir baharsın

(II)Vurgun yemiş (III)savrulmuşsun

Hep yenilmiş hep (IV)kaybetmiş

Hep sırtından (V)vurulmuşsun.

5. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangi ikisinde herhangi bir ses olayı yoktur?

A) I. ile II.   B) II. ile III.   C) III. ile IV.   D) II. ile V.   E) IV. ile V.

 

Okşar fideleri her güneş (I)vakti

(II)Başakları okşar mütevekkil

Kışın (III)soğuğunda donar düşleri

(IV)Kavrulur (V)umudu yaz güneşinde

6. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerin hangisinde bir ses olayı yoktur?

A) I.   B) II.  C) III.  D) IV.   E) V.

 

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim.

Kaybettikten sonra anlıyor insan

7. Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A) Ünsüz Düşmesi

B) Ünsüz Değişimi (Yumuşama)

C) Ünsüz Benzeşmesi (Sertleşme)

D) Ünlü Düşmesi

E) Ünlü Daralması

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralmasına örnek olabilecek bir sözcük kullanılmamıştır?

A) Birbirlerine farklı gözlerle bakıyorlardı böyle zamanlarda.

B) Onun doğası insanın hayattaki yerini belirli- yordu.

C) Herkes kendi hikâyesini yaşıyor bir yerden sonra

D) Yanlışlarla dolu bir hayatı paylaştığı adamı iyi anlıyordu.

E) O günlerde büyük bir iç savaşın çıktığını hatırlıyordu.

 

9. Siz bir acı (I)hissederken bir başka iş yapmaya (II)daldığınızda ya da heyecanlı bir şey olduğunda, (III)düşündüğünüz şeyi (IV)değiştirdiğinizde artık acı hissetmediğinizi (V)hatırlamıyor musunuz?

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangi ikisinde, birden fazla ses olayı vardır?

A) I. ile II.   B) II. ile III.   C) III. ile IV.   D) I. ile IV.   E) IV. ile V.

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz değişimine (yumuşama) örnek olabilecek bir sözcük kullanılmamıştır?

A) Bütün gücünü ve isteğini o gün tüketmişti.

B) Savaştan yeni çıkmış gibi hissediyordum kendimi

C) Başkalarıyla paylaşılmayan bir sırrın ortaklığını istiyordu.

D) İmkânsızlığın yarattığı o garip öfkeyi yaşıyordu.

E) Bu yakınmada küçük bir övgü de hayat buluyordu.

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz değişimine (yumuşama) örnek olabilecek bir sözcük kullanılmamıştır?

A) Bakışlarına içine işleyen bir yorgunluğun ağırlığı yerleşiyordu.

B) Kırgınlığımızı ilk duyduğumda yanıldığını düşünmüştü kadın.

C) Eski coşkusunu ve isteğini yaratabilmek için çok uğraştı.

D) Bu ani ziyaretin sebebi telgrafta belirtilmemişti.

E) Simsiyah bir zevkin içine dalıp hayattan kopuyordu.

 

12. Genç gazetecinin ölümden şakacı bir tavırla söz edişini dün gibi hatırlıyordu. Böylesine hayat dolu bir gencin öleceğini aklına getirmemişti.

Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A) Ünsüz Benzeşmesi (Sertleşme)

B) Ünsüz Değişimi (Yumuşama)

C) Ünsüz Düşmesi

D) Ünlü Daralması

E) Ünlü (Hece) Düşmesi

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses olaylarıyla ilgili bir yazım yanlışı yapılmamıştır?

A) Tırnak içine alınmış susgunluğun

B) Kuru dalları bastıkca kırılan eylül

C) Sana bu mektupu uzaklardan yazıyorum.

D) Gelmiyeceğimi bile bile bekleyeceksin.

E) Irmaklar boyunca akar yüreği sefaletin.

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türetilirken ünlü kaybına uğramış bir sözcük kullanılmıştır?

A) Sonuncu bahar olsaydın sonbahar değil.

B) Gücenmiş bir şarkısın sen yol ayrımında.

C) Sen baharı ertelenmiş boynu bükük karanfil.

D) Ve o şarkı söylenmiyor sen olmayınca

E) Ağlamaklı bakışlardan sitemler yağar.

 

15. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünlü daralmasına örnek bir sözcük kullanılmıştır?

A) Şarkılar söylüyorum bilinmez makamlarda.

B) Yabancı gözlerle aynalardayım şimdi.

C) Yüreğim denizlenir bir şiirin koylarında

D) Gökyüzü mavi kalsın, sana inanıyorum.

E) Nerden bilirdim hüzün türküleri söyleyeceğimi.

 

16. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ulama yoktur?

A) Kalemi kırılmış umutlarımın.

B) Sana türküler söyleyen rüzgârdayım.

C) Bir uzun yolculuk düşmüştü peşime.

D) Tetikte bir ömrün son kurşunusun.

E) Hiç aklıma gelmezdi gülüm.

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi (sertleşme) yoktur?

A) Türküler mektuptur yeri gelince

B) Düşten bile güzeldi uyanmak sabahlara

C) Aklına cevapsız sorular geliyor.

D) Bir yeni doğuştur, bir yeni ölüm o gün

E) Zemheriye de alışkınız biz.

 

18. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisinde kaynaştırma harfi yoktur?

A) Anladım bahtıma gün doğmayacak.

B) Güzel günler gelir diye umuyorum.

C) Uyanınca bile hayaller kurdum.

D) Hep aynı yağmurun taneleriyiz.

E) Erenler bağından sevgiler topladım.

 

19. (I)Kendisini şimdi buradan, o günlerdeki hüzünlü (II)gülümsemesiyle o çok uzaklarda kalmış otel (III)odasında bu (IV)tutkuyu yaşarken yeniden görür gibi (V)oluyorum.

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerin hangisinde kaynaştırma harfi yoktur?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

20. Heybenin ağzını açtı, ekmeğin ucundan büyücek bir parça koparıp yedi.

Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A) Ulama

B) Ünlü Daralması

C) Ünlü (Hece Düşmesi)

D) Ünsüz Değişimi (Yumuşama)

E) Ünsüz Düşmesi

 

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ünsüz değişimine (yumuşama) örnek bir sözcük kullanılmamıştır?

A) Sultan, dağdağalı geçecek bir yaz için İstanbul’a gidiyordu.

B) Annelerinin kurduğu sininin başına geçerek yemek yediler.

C) Sahne sırası gelmeden önce fiziksel olarak rahatsızlanıyordu.

D) Hayallerinizin gerçekleşmesi bugün atılacak adımlarla başlar.

E) Zihninizi, vücudunuzu, yaşamınızı bütünüyle değiştirebilirsiniz.

 

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz değişimine örnek bir kullanım yoktur?

A) Yıldız dağlarını suyun dibine gömdüklerini anlatacaklar.

B) Akan yıldızlar burada üst üste yığılıp bir dağ olacaklar.

C) Pınarın üstünde öfkeli bir arı vızıldayarak gidip geliyordu.

D) Dolaşırken evinin eşiğine çökmüş bir karartı gördü.

E) Kurşunu sağ bacağından yemiş, bacağı kütük gibi şişmişti.

 

23. Adamın sağ bacağındaki yara yüreğini ağzına getirecek kadar sızlıyordu.

Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A) Ünsüz Değişimi (Yumuşama)

B) Ünsüz Benzeşmesi (Sertleşme)

C) Ünlü Düşmesi (Hece Düşmesi)

D) Kaynaştırma Harfi

E) Ünlü Daralması

 

24. Kalabalık (I)çoğaldı, alan (II)ağzına kadar doldu (III)taştı(IV)Karanlığın içinde insan karartıları gördü. (V)Ortalıkta çıt yoktu.

Yukarıda numaralanmış sözcükler ses olayları bakımından eşleştirilirse hangisi bu eşleştirmenin dışında kalır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

CEVAP ANAHTARI

1-D 2-C 3-B 4-E 5-D 6-B  7-A 8-A 9-D 10-E 11-E 12-C 13-E 14-B 15-A 16-B 

17-C 18-C 19-E 20-B 21-C 22-B 23-B 24-B