Öne Çıkanlar

1. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerin hangisinde "ses düşmesi" olmamıştır?

A) Dinleyicilerin sabrı taşmak üzereydi ki, konuşma bitti.

B) Umudumuzu yitirmeye başladığımız sırada Gürhan geldi.

C) İlerleyen dakikalarda konu derinleşti, dikkatler dağıldı.

D) Bazı seyircilerin, devamlı aynı yöne bakmaktan boynu tutulmuştu.

E) Oyun, bir ömrün nasıl boşa geçtiğini dramatize ediyordu.

 

2. Aşağıdakilerden hangisinde ulama yoktur?

A) Gözlerimin önünden o yıllar geçti.

B) Sen, onu benim kadar tanımazsın.

C) Yıllar önce bulmuştum aradığımı.

D) Dün akşam yine mehtaba çıktık.

E) Boş yere geçen ömre yazık.

 

3. "Dudak ünsüzü olan "b", aynı sözcükte kendinden önce gelen "n" sesini, "m"ye çevirir."

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi, bu kurala örnek gösterilemez?

A) Çocuklar, evlerin arasında saklambaç oynuyordu.

B) Şairin sözünü ettiği Sümbül Sinan kim ola ki?

C) "Vadideki Zambak", Balzac'ın bir romanıdır.

D) Üç er, yanlarında da bir onbaşı duruyordu.

E) Orta yaşlı, kamburca bir adama yolu sordular.

 

4. Biraz acele edelim, gösteri seyredecek zamanımız yok.

Altı çizili sözcükte, aşağıdaki ses değişikliklerinden hangisi veya hangileri olmuştur?

I. Ünlü düşmesi

II. Ses türemesi

III. Geniş seslilerin daralması

IV. Ünsüz yumuşaması

V. Ünlü daralması

A) I ve II   B) Yalnız I   C) II ve IV   D) Yalnız V   E) I ve IV

 

5. Üçüncü kişi iyelik eki alan sözcüklerden sonra kaynaştırma harfi olarak "n" kullanılır.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kurala uymayan bir sözcük kullanılmıştır?

A) Kendi hatasını anlayınca arkadaşlarından özür diledi.

B) Kursa annesiyle geliyordu, annesi kantinde onu bekliyordu.

C) Her zamanki gibi yerine oturup defterini açtı.

D) Kendi yiyeceğini arkadaşlarına veriyordu.

E) Dostlarına bile haber vermeden şehirden ayrıldı.

 

6. Aşağıdaki birleşik sözcüklerden hangisinde yalnız ikinci sözcük gerçek anlamından uzaklaşmıştır?

A) Yerelması

B) Adamotu

C) Devetabanı

D) Ateşkes

E) Zeytinyağı

 

7. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisinde "ses türemesi" olmuştur?

A) Kimin emrettiği değil, ne emredildiği önemli.

B) Çocuğu işe gönderirsen sonucuna katlanırsın.

C) Son akaryakıt zammı, araç sahiplerini kızdırdı.

D) Cevap şıklarını kontrol ettikten sonra soruları okumayı sürdürdü.

E) Renkten renge giriyor, durumu sezdirmemeye çalışıyordu.

 

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ünsüz benzeşmesine aykırı bir sözcük kullanılmıştır?

A) İki yıl önce kardeşini yanına almıştı.

B) İki işçi yeni dikilen ağaçları suluyordu

C) Biz çıktıktan sonra üç kişi gelmiş.

D) Çarşı pazar, o gün oldukça kalabalıktı.

E) Küçük, konuşulan her şeyi anlamışcasına yüzümüze bakıyordu. 

 

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yer alan altı çizili sözcükte öteki sözcüklerdeki ses olayı yoktur?

A) Taksinin kapısına sıkışan parmağı kanıyordu.

B) Ben ne söylüyorsam tam aksini yapıyorlar.

C) Müdür beyin ne diyeceğini doğrusu hepimiz merak ediyorduk.

D) Kadın, yarım saattir masaların üstünü siliyordu.

E) Son zamanlarda kimse iyi çalışmıyordu.

 

10. İmdat çığlıkları mıdır.

Bir felaketi mi duyururlar?

Anlaşılmaz söyledikleri

Camlarda çehreler hayal meyal

Anlaşılmaz niye öldükleri

Altı çizili sözcüklerden kaçı büyük ünlü uyumuna uymaz?

A) 2   B) 3   C) 4   D) 5   E) 6

 

11. Aşağıdaki dizelerden hangisinde küçük ünlü uyumuna uymayan birden çok sözcük vardır?

A) Belki yok balkonlarda, hanımeli istersiniz

B) Mehtabın yaldızladığı bir deniz kenarı…

C) Betonlar soğudu, koğuş bir tabut gibi sessiz

D) Ne olur çabuk gelin, manzara dağılmadan!

E) Şunlar gece reklamları, toz yeşili canavar sarı

 

12. Aşağıdaki dizelerden hangisinde ünsüz benzeşmesinin örneği yoktur?

A) Son umut kırılmıştır, / Kafdağı'nın ardındaki.

B) Güvercin şakırtısıdır, / Şafakta yaldızlanan.

C) Görünmez bir mezarlıktır zaman, / Şairler dolaşır saf saf.

D) Tenhalarından şiir söyleyerek, / Kim duysa korkudan ölür.

E) Direkler çatırdar yalnızlıktan, / Sehpada Pir Sultan ölür.

 

13. Döne döne (I)sonbahara ulaştı (II)yorgunluğum,

(III)Uzaktan ölümün çanlarını duyuyorum.

Geceler uzadı, sabahlar olmak (IV)bilmiyor.

Sürekli (V)alacakaranlıkta hanidir ruhum.

Numaralanmış sözcüklerden hangisinde bir ses olayı yoktur?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ünsüz düşmesinin örneği vardır?

A) Geçen pazar, Uludağ'da kızılcık topladık.

B) Su tankının üzerinde küçük bir kapakçık vardı,

C) Bu işin bizi ilgilendiren ufacık bir yönü yok.

D) Kulakçık kalbin üst bölümündeki iki küçük boşluğun adıdır.

E) Esra'nın gözünde arpacık çıkmış.

 

15. I. Biraz sonra onu görmeye gidiyorum.

II. Dünkü programa, Murat'ı niye çağırmadınız?

III. Yeni ders yılı ne zaman başlayacak?

IV. Odanın pencerelerini, içerisi biraz havalansın diye açtım.

V. Bundan sonra böyle bir yanlışınızı görmeyelim.

Numaralanmış cümlelerden hangilerinde "ünlü daralması" olmuş sözcük vardır?

A) I. ve II.   B) I. ve III.   C) II. ve IV.   D) III. ve V.   E) II. ve V.

 

16. Evlerde nice cinayetler (I)işlendi

Dört duvar (II)arasında aile sırları,

Dört duvar arasında (III)dünyanın kahırları

(IV)Bunca çocuk, bunca erkek, bunca kadın

(V)Gözyaşlarıyla beslendi.

Numaralanmış sözcüklerden hangisinde kaynaştırma harfi yoktur?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

CEVAP ANAHTARI

1-B  2-B  3-D  4-E  5-B  6-A  7-C  8-E  9-D  10-B  11-C  12-D  13-A  14-C  15-C  16-A