Öne Çıkanlar

Sabahattin Eyüboğlu

1908 Akçaabat doğumlu sanatçı, yüksek öğrenimini Atatürk’ün talimatıyla Avrupa’ya eğitime gönderilecek gençler arasında sınava girerek, Dijon, Lyon ve Paris üniversitelerinde, filoloji, edebiyat ve estetik alanlarında yapmıştır. İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünde doçent olarak akademik kariyerine başlayan sanatçı, yurdun çeşitli yerlerinden çalıştıktan sonra 27 Mayıs 1960 müdahalesinde 147’ler içinde yer almıştır. Sanatçı, 13 Ocak 1973’te İstanbul’da vefat etmiştir.

Edebi Kişiliği:

  • Deneme, çeviri, eleştiri ve inceleme alanlarında eser vermiştir.
  • Sanat, edebiyat konularında denemeler yazmıştır.
  • Çeviri alanında önemli eserler vermiştir. Montaigne’in “Denemeler’ini Türkçeye çevirmiştir.
  • Ömer Hayyam’ın “Rubailer”ini, La Fontaine’in “Fabllarını ve Eflatun’un “Devlet” adlı yapıtlarını Türkçeye çevirmiştir.
  • Yapıtlarıyla edebiyatımızın ve dilimizin gelişmesine katkıda bulunmuştur.
  • Toplumsal sorunlarımızı ve sanat sorunlarını güçlü bir kültürle araştırmıştır.
  • Türk tarihi içinde Anadolu’nun en bilinçli yorumcularındandır.
  • Türk kültürünü Anadolu hümanizması kavramıyla açıklamış, yeni bir kültür yorumu ortaya koymuştur.
  • Eski Yunan ve Anadolu uygarlıklarıyla ilgili çalışmalar yapmıştır. Sanat tarihi ile ilgili çalışmalar yapmıştır.

Eserleri:

  • İnceleme-Deneme-Eleştiri: Mavi ve Kara, Sanat Üzerine Denemeler, Yunus Emre’ye Selam, Pir Sultan Abdal, Anadolu Ormanları, Anadolu Yolları, Siyah Kalem, Hitit Güneşi, Surname