Öne Çıkanlar

Özdemir Asaf

11 Haziran 1923’te Ankara’da doğan Özdemir Asaf’ın gerçek adı Halit Özdemir Arun’dur. Bir süre Galatasaray Lisesinde okuyan sanatçı, 1942 yılında Kabataş Erkek Lisesinden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesinde, önce Hukuk Fakültesine, sonra İktisat Fakültesi ve Gazetecilik Enstitüsü’ne devam ettiyse de 1947’de yüksek öğrenimini yarıda bırakmıştır. Kısa bir süre sigorta prodüktörlüğü yapan Özdemir Asaf, “Zaman” ve “Tanin” gazetelerinde çevirmen olarak çalışmış ve çeşitli dergilerde yazılar yayınlamıştır. Sanat Basımevi’ni kurarak matbaacılık yaşamına da giren sanatçı, 1955’te Yuvarlak Masa Yayınları’nı kurmuştur. Şiir, öykü, denemeler yazan sanatçı 28 Ocak 1981’de İstanbul’da ölmüştür.

Edebi Kişiliği:

  • Sözcük oyunlarına dayalı kapalı şiirler yazan Özdemir Asaf; şiirlerinde çevre, eşya, insan ve anılar üzerine bilmeceyi andıran soyut düşünceleri dile getirmiştir.
  • Garip’le İkinci Yeni’yi kaynaştıran bir şiir yapısı olmasına rağmen iki akımdan da ayrı soyut bir şiire yönelmiştir.
  • Özdemir Asaf’ın şiirlerinin temelini hayattan düşünce ve felsefeye, felsefeden de eşyaya ve hayata geçiş yapan bir anlayış oluşturur.

Kısaca özetleyecek olursak;

  • Şiirlerini döneminden ayrı bir dil ve söyleyiş tarzıyla yazmıştır.
  • Dize sayısını çoğu kez en aza indirmiştir. Şiirlerinde imajsız, anlamsız, yer yer ironik söyleyişe özen göstermiştir. Şiirlerde “sen-ben ikilemi”ni ele almıştır.
  • Yaşadıklarını, çevresindeki olayları soyutlaştırarak düşünce planına aktarmıştır.

Eserleri:

  • Şiir: Dünya Kaçtı Gözüme, Sen Sen Sen, Bir Kapı Önünde, Yuvarlağın Köşeleri (Özdeyişler-Etika), Benden Sana Mutluluk, Nasılsın, Yalnızlık Paylaşılmaz, Çiçekleri Yemeyin, Yumuşaklıklar Değil, Bir Kapı Önünde, Lavinia
  • Düzyazı: Ça
  • Hikâye: Dün Yağmur Yağacak