Öne Çıkanlar

1. Oh ( ) yine sabah oldu bak ( ) Acem Hasan Efendi çayı demlemiştir ( ) Şu simitçi de nerede kaldı ( )

Boş bırakılan yerlere, sırasıyla hangi noktalama işaretleri konulmalıdır?

A) (!) (.) (.) (?)

B) (:) (.) (.) (?)

C) (!) (:) (.) (!)

D) (;) (.) (!) (?)

E) (,) (!) (.) (?)

 

2. "Özne ile yüklem arasına başka sözcükler girmişse, özneden sonra virgül kullanılır."

Bu kurala göre aşağıdakilerden hangisinde özneden sonra virgül kullanmak gerekmez?

A) Çocuk okulda olanları evde annesine anlatırdı.

B) İrem sabahleyin sınıfa girince gözleriyle İpek'i aradı, sonra dışarı çıktı.

C) Mehmet Alt geçen yılki C sınıfının en başarılı öğrencisiydi.

D) Öğrenciler ders biter bitmez koşarak kantine çıktılar.

E) Okula yeni kaydolan öğrenci sınıfta en arkadaki boş sıraya oturmuştu.

 

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde virgül (,) yanlış kullanılmıştır?

A) "Anamın Kitabı"nda çocukluk anılarını, "Vatan Yolunda"da savaş günlerini anlatmıştır.

B) Yakup Kadri, "Gençlik ve Edebiyat Hatıraları"nda bir dizi edebiyatçının portresini çizer.

C) Bu yapıtta, yirmici yüzyılın başındaki, İstanbul ve semtleri anlatılır.

D) Yazar, ilk romanından başlayarak bütün romanlarında İstanbul'un tarihi dönemlerini işler.

E) Bu dönemde İstanbul'da yaşam, özellikle yüksek zümrelerde, tümüyle Batılılaşmıştır.

 

4. 1905'te Mısır'a giden Yakup Kadri, orada üç yıl kaldı (I) 1908'de yeniden Türkiye'ye dönmüş (II) Peyam, İkdam gibi gazetelerde yazarlığa başlamıştı (III) Bir yıl sonra Fecr-i Ati topluluğuna katıldı (IV) Milli Mücadele başlayınca 1921'de Ankara'ya geçti (V)

Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine nokta (.) konulmamalıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

5. Bir bilim adamı Einstein'a (I):"Bir mil kaç fittir?" diye sormuş (II). Einstein beynimizi ezberden çok düşünmek için kullanmamız gerektiğine işaret ederek (III);Bilmiyorum (IV), herhangi bir kaynak kitaptan hemen bulabileceğim bilgiyle beynimi neden doldurayım ki (V)?" diye cevap vermiş.

Numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

6. Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) Kısaltmalara ve rakamlara getirilen ekler, kesme işareti (') ile ayrılır.

B) İki noktadan sonra tam bir yargı, cümle yoksa büyük harfle başlanmaz.

C) Seslenme sözlerinden sonra virgül (,) kullanılır.

D) İkilemelerin arasına herhangi bir noktalama işareti konulmaz.

E) Yabancı sözcüklerin okunuşları tırnak (" ") içinde verilebilir.

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş parantezle belirtilen yere noktalı virgül (;) getirilmelidir?

A) Arkadaş edinirken yavaş ol ( ) değiştirirken daha da yavaş.

B) Bir dostun üzüntüsüne herkes katlanır ( ) başarılarına ise ancak yüksek ruhlar sevinir.

C) Dostunuzu sık sık ziyaret edin ( ) çünkü üzerinde yürünmeyen yollar, diken ve çalılıklarla kaplanır.

D) Cesaret hiç korkmamak değil ( ) korkuya rağmen bir şeyler yapabilmektir.

E) Alışkanlıklar önce örümcek ağı gibidir ( ) sonra elektrik kablolarına döner.

 

8. Aşağıdaki durumlardan hangisinde virgül (,) kullanılmaz?

A) Sıralı cümlelerin arasında

B) Özne ile yüklem arasına sözcükler girmişse, özneden sonra

C) Aralarında karşıtlık bulunan sözcüklerin arasında

D) Eş görevli sözcüklerin, söz gruplarının arasında

E) Cümledeki arasözlerin başında ve sonunda 

 

9. Aşağıdakilerin hangisinde boş parantezle belirtilen yere iki nokta (:) getirilmelidir?

A) Hayatı seviyorsanız zamanı boş yere harcamayın ( ) Çünkü hayatın dokusu odur.

B) Egoistlerin iyi bir yanı vardır ( ) Başkaları hakkında konuşmazlar.

C) Düşünceleriniz ne ise hayatınız da odur ( ) Hayatınızın yönünü değiştirmek istiyorsanız, düşüncelerinizi değiştirin.

D) Düşünme zor iştir ( ) Muhtemelen bu nedenle, çok az kişi düşünür.

E) İnsanlar yanlış yapabilir ( ) Yalnız büyük insanlar yanlışlarını anlar.

 

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna üç nokta (…) konması yanlış olur?

A) Çocuğun, bizi görünce nasıl sevindiğini, size nasıl anlatsam

B) Yıllar süren bir emeğin karşılığı bu mu olmalıydı

C) Çantasından bir sürü ıvır zıvır çıktı; reklam broşürleri, tebeşir parçaları, küçük kalemler

D) Akşama kadar ayaktaydım; öyle yorgunum ki

E) Yaşlı kadının nasıl üzüldüğünü bir görseniz

 

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti getirilmez?

A) İzmir'e taşındığımızda ben kaç yaşındaydım, şimdi hatırlamıyorum

B) Siz buraya ilk kez Halil Rıfkı ile mi geldiniz

C) Bu saatte gidersek yer bulabilir miyiz, ne dersiniz

D) Orada yer yoksa başka bir yere mi gidelim

E) Bizim çok vaktimiz yok; raporun hazırlanması ne kadar sürer

 

12. Aşağıdaki dizelerden hangisinin sonuna üç nokta (…) konulmalıdır?

A) Dünya o kadar büyük ki; / Bir noktayım ortasında, ne yapsam

B) Bazen de o kadar küçülüyor ki dünya, / Devrilecek sanıyorum, kımıldarsam

C) Hem o kadar aydınlık ve seslisin ki; / Çılgınca coşturuyorsun bizleri

D) Sabah, bir yeni dünya gibi geliyorsun / Öylesine süslü, öylesine sâdesin ki

E) O kadar fenayım ki ben / Delice niyetlerimle

 

13. Oturduğu bahçe katına bin beş yüz lira kira ödeyen bir dostum ( ) bize evini gururla gezdiriyor ( ) pencereler balkonlar yere kadar cam ( ) Bahçede çim ( ) çim ortasında azman kaktüs ( )

Gözü okşamıyor mu ( ) Burada değil, belki Teksas'ta…

Bu parçada boş parantezle belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilemez?

A) Nokta

B) Soru işareti

C) Üç nokta

D) Noktalı virgül

E) Virgül

 

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ayraç işareti yanlış kullanılmıştır?

A) Garipçiler (Orhan Veli, Oktay Rıfat, Melih Cevdet) şiirin konusunu genişletmeyi başarmışlardır.

B) Roman kahramanlarından Ömer Bey, her konuşmasına (Efendime söyleyeyim.) sözüyle başlar.

C) Karadeniz'deki bu iki kentin (Giresun, Ordu) arasına havaalanı yapılacaktı.

D) Bu roman (Mai ve Siyah), Halit Ziya'nın edebiyat dünyasında tanınmasını sağladı.

E) O yıllarda liselerde, riyaziye (matematik) dersi okutulurdu.

 

15. Olay yerine gelen güvenlik görevlilerinin (I) gözaltına aldığı suçlu (II) adama (III) yardım etmek için (IV) bahçeye girdiğini (V) söylüyordu.

Bu cümledeki anlam karışıklığının giderilmesi içici numaralanmış yerlerden hangisine mutlaka virgül (,) konması gerekir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yazım ve noktalama bakımından doğrudur?

A) Hiçbir şey yapmadan, her gün bu oda da mı oturuyorsunuz?

B) Hiç birşey yapmadan, her gün bu odada mı oturuyorsunuz?

C) Hiçbir şey yapmadan, hergün bu oda da mı oturuyorsunuz?

D) Hiç bir şey yapmadan, her gün bu oda da mı oturuyorsunuz?

E) Hiçbir şey yapmadan, her gün bu odada mı oturuyorsunuz?

 

CEVAP ANAHTARI

1-E  2-C  3-C  4-B  5-C  6-E  7-C  8-C  9-B  10-B  11-A  12-D  13-A  14-B  15-B  16-E