Öne Çıkanlar

Naili

İstanbul’da doğan ve asıl adı Mustafa Çelebi olan Nailî, iyi bir eğitim görmüş, divan katipliği gibi değişik memuriyetlerde bulunmuş, 1666 yılında İstanbul’da ölmüştür.

Edebî Kişiliği

  • Gazel tarzına yeni bir söyleyiş, yeni bir tarz, yeni bir hava getirmiştir.
  • Sebk-i Hindi tarzının divan edebiyatındaki ilk temsilcisidir.
  • Bu akımın etkisiyle şiirlerine anlamı yoğun bir şekilde yerleştirmiştir.
  • Şiirlerinde ağır bir dil kullanmıştır.
  • Farsça üçlü, dörtlü tamlamalardan yararlanmıştır.
  • Şiirde dış ahenkten çok, iç ahenge ağırlık vermiştir.
  • Sözcük ve deyimlerin seçilişine büyük dikkat göstermiş, şiirlerini bir kuyumcu titizliğiyle işlemiştir.
  • Şiirlerinde gereksiz hiçbir sözcük kullanmadığı gibi, uzun da yazmamış, veciz söylemeyi başarmıştır.
  • Şiirlerinde anlama ve üsluba çok önem vermiştir.
  • Daha çok gazelleri ile tanınmıştır.

Eseri:

Divan