Öne Çıkanlar

Mehmet Fuat Köprülü

Fuat Köprülü 1890’da İstanbul’da doğdu. 1909 yılında Fecriati topluluğuna katılan ve bu topluluk içinde şiirler yazan sanatçının, 1913 yılına kadar Servet-i Fünun dergisinde şiirleri yayımlandı. Bu yıllarda “Milli Edebiyat” ve “Yeni Lisan” akımlarına karşıydı. Ziya Gökalp’le tanıştıktan sonra Milli Edebiyat akımını benimsedi. Türkçülük akımının da etkisiyle Türk tarihinin ilk dönemlerine kadar indi ve ilk Türk topluluklarının tarih ve edebiyatlarını inceledi. Sanatçı 1966 yılında vefat etmiştir.

Edebi Kişiliği

 • “Türk Edebiyatı Tarihinde Usul” adlı bir makale yayımlayarak tarih inceleme metotlarını açıkladı.
 • İlk önemli eseri olan “Türk Edebiyatı’nda İlk Mutasavvıflar”ı yayımladıktan sonra Edebiyat Fakültesi dekanı oldu, Türkiye Tarihi adlı kitabını çıkardı.
 • 1925’te Türkiyat Mecmuası’nı çıkarmaya başladı, ünü giderek dünyaya yayıldı, birçok uluslararası kongreye Türkiye temsilcisi olarak katıldı.
 • 1928’de Türk Tarih Encümeni başkanlığına seçildi.
 • 1931’de Türk Hukuk Tarihi Mecmuası’nı çıkarmaya başladı; 1932-1934 arasında o döneme kadar ihmal edilen bir araştırmanın sonucu olarak “Divan Edebiyatı Antolojisi”ni çıkardı.
 • Türk Edebiyatı ve Türk Halk Edebiyatı alanlarında çok verimli çalışmalar yapan Fuat Köprülü, ardında 1500’ü aşkın kitap ve makale bırakmıştır.

Kısaca özetleyecek olursak;

 • Ordinaryus profesördür.
 • Değişik üniversitelerde profesör olarak çalışmış, dışişleri bakanlığı da yapmıştır.
 • Tarih ve edebiyat araştırmacısıdır.
 • Önce Fecriati’de yer almış, sonra Milli Edebiyat topluluğunda yer almıştır.
 • Genç Kalemler dergisinin başyazarlığını yapmıştır.
 • Edebiyat ile ilgili incelemelerle de ilgilenmiştir.
 • Divan ve halk şairi üzerinde incelemeler yapmıştır.
 • Hece ölçüsüyle duygu yüklü şiirler yazmıştır.
 • Asıl önemi bilim adamı kişiliğinden kaynaklanır.
 • Türkçü bir tarih ve bilim görüşünden yola çıkmıştır.
 • Türk edebiyatı ve tarihiyle ilgili ilk bilimsel çalışmaları o yapmıştır.
 • Türk tarihinin ilk dönemlerine kadar inmiş; ilk Türk topluluklarının tarih ve edebiyatlarını incelemiştir.

Eserleri: 

 • Araştırma-İnceleme: Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Türk Edebiyatı Tarihi, Türk Saz Şairleri, Divan Edebiyatı Antolojisi, Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar, Mili Edebiyat Cereyanının İlk Mübeşşirleri ve Divan’ı Türk-i Basit, Türkiye Tarihi, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu