Öne Çıkanlar

Kültür-Edebiyat kulübün amacı Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilerin Atatürk İlke ve İnkılâplarına, Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak yetişmelerine, yeteneklerini geliştirerek gerekli donanımı kazanmalarına katkıda bulunmaktır.

Bu amaçlar doğrultusunda;

– Ders dışı zamanlarda yapılacak bu etkinliklere öğrencilerin geniş ölçüde katılımını sağlamak,

– Aile, vatan ve millet sevgisini yücelten duydular aşılamak,

– Türk Dilini, Türk Tarihini, Türk Büyüklerini ve ulusal değerleri tanıtıp sevdirmek,

– Türk Millî Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda öğrencilerin millî ve estetik duygularını güçlendirmek,

– Öğrencilere okuma yazma ve karşılaştırma alışkanlığı kazandırmak, yazma becerilerini geliştirmek,

– Öğrencilere izlenimlerini, duygu ve düşüncelerini etkili bir biçimde anlatabilme gücünü kazandırmak,

– Öğrencilerin estetik ve insansal, ulusal duygularını geliştirip kökleşmesini sağlamak,

– Okul içine yönelik tüm dersleri kapsayan bir duvar gazetesi çıkarmaktır.

2012-2013 Kültür Edebiyat Kulübü Yıllık Çalışma Planı İndir!