Öne Çıkanlar

Bilimsel veya güncel bir konuda, konunun uzmanı olan kişilerce yapılan açıklayıcı, öğretici konuşmalardır. Konferans, bilim, sanat, edebiyat gibi farklı alanlarda, uzman bir kişinin belli bir konuyu açıklamak veya öğretmek için bir topluluk karşısında yaptığı konuşmadır. Konferansta dil, anlatılan konuya, dinleyicilere göre değişir. Önemli olan, konuşmacının anlaşılır olması, konuyu belirgin yönleriyle vermesi, uzun ve karmaşık cümlelerden kaçınmasıdır.

Konferans sonunda dinleyiciler soru sorabilir. Bu durumda konuşmacı, sorulara hazırlıklı olmalı, sorulan herhangi bir tartışmaya kapı aralamayacak şekilde cevaplamalıdır. Ancak sorulara ayrılan süre çok uzun olmamalıdır.

Konferansın özellikleri şunlardır:

  • Hazırlıklı olarak yapılan konuşmalardır, daha çok akademik ortamlarda yapılır.
  • Amaç dinleyicilere bir düşünceyi aşılamak ya da on­ları bir hedefe yönlendirmek değil, belli bir konuda bilgi­lendirmektir.
  • Konferans veren kişi, hitabet yeteneğinden çok bil­gisini ve düşüncelerini ortaya koymalıdır.
  • Bilimsel toplantılarda söylenen ve akademik hitabet türüne giren söylevler de konferans sayılır.