Öne Çıkanlar

İnsanların ve olayların gülünç yönlerini ortaya koymak, izleyenleri güldürmek ve düşündürmek amacıyla yazılmış tiyatro eseridir. Her gülünç şeyin altında ders alınacak acı bir gerçeğin olduğuna inanılır.

Komedinin özellikleri şunlardır:

  • Konusunu, yaşanılan hayattan ve günlük olaylardan alır.
  • Kişiler halktan ve yüksek zümreden her çeşit insan olabilir.
  • Her türlü söze şakaya yer verilir.
  • Kişilerin her türlü davranışları sahnede gösterilir.
  • Birbirini izleyen diyalog ve koro bölümlerinden oluşur.
  • Manzum olarak yazılır.
  • Üç birlik kuralına uyulur.
  • İnsan karakterinin gülünç ve eksik yanlarını anlatanlara karakter komedyası, toplumun gülünçlüklerini anlatanlara töre komedyası, olayların merak uyandıracak şekilde işlendiği eserlere entrika komedyası adı verilir.
  • Komedi türü 17. yüzyıldan sonra düzyazıyla yazılmaya başlanmıştır.
  • Türün yazarları, Yunan-Aristophanes, Fransız Moliere’dir.