Öne Çıkanlar

1. O, bu tür şeylerden korkmayan … biridir.

Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa “tehlike yaratmama, korkutmalara aldırış etmeme” anlamına gelir?

A) gürültüye pabuç bırakmayan

B) gözü kara

C) gözü pek

D) baskı altına alan

E) kafasının dikine giden

 

2. O, sanatında makyaja hiç yer vermemiştir.

Aşağıdakilerden hangisi, bu cümledeki altı çizili söze anlamca en uzaktır?

A) Doğal olmaya özen göstermiştir.

B) Onun şiirlerinde duygular, bütün yabancı öğelerden, fazlalıklardan arınmıştır.

C) Düşüncelerini, duygularını anlatırken süse, gösterişe kesinlikle yer vermez.

D) Yalın bir anlatımı vardır.

E) Kişilerin ruhsal yapılarını anlatmada üstüne yoktur.

 

3. Bizim mahallede, gözünü budaktan sakınmayan biri olarak bilinir.

Cümlesindeki altı çizili sözün cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Biz her türlü tehlikeyi göze almıştık.

B) Dostlarınızı kırmamaya yemin etmiştik.

C) Toplumun bir kesitini sunuyordu program.

D) Salonu heyecanlı bir kalabalık doldurmuştu.

E) Baharda hayat canlanır her taraf yeşillenir.

 

4. Anlatılanları koyunun kaval dinlediği gibi dinliyor.

Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

A) Sabahtan beri önemsiz şeyler üzerinde tartışıp duruyoruz.

B) Yalan yanlış bilgilerle doğru bir karara varamazsınız.

C) Konferansı bir şeyler anlamadan saatlerce dinledik.

D) Bütün olanlardan sonra hiçbir şey olmamış gibi davranıyordu.

E) Geçen ayki olaydan sonra benimle konuşmamaya başladı.

 

5. “Kartala ok değmiş, o da kanadımdandır, demiş.”

Bu cümlede altı çizili söz grubunun anlamı aşağıdaki atasözlerinin hangisinde vardır?

A) Akrabanın akrabaya ettiğini akrep etmezmiş.

B) Terzi kendi söküğünü dikemez.

C) Mum dibine ışık vermez.

D) Bir çiçekle bahar gelmez.

E) Ağaca bakan keçinin dala çıkan oğlağı olur.

 

6. Edebiyat tarihinde her yeni akım, şiire yeni bir sınır getirdi. Bu sınırı azami derecede genişletmek, daha doğrusu, şiiri sınırlayan bu zincirleri kırmak bize nasip oldu.

Bu parçada altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şiiri daha da güzelleştirmek.

B) Şiirin biçimini tekrar değiştirmek.

C) Şiiri akımların kurallarından kurtarmak.

D) Şiiri ülke dışına çıkarıp evrensele ulaştırmak.

E) Eski ve yeni şiir anlayışını birleştirmek.

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük nicelik bildirmektedir?

A) Büyüklerinin yanında böyle iri laflar söylememelisin.

B) Daha çok kısa dizelerle örerdi şiirini.

C) Çok ince düşünüp örnek olmalısınız gençlere.

D) Bütün mahalleyi renkli kişiliğiyle eğlendiriyordu.

E) Bu yazının usta bir kalemden çıktığı belli.

 

8. Önerileriniz yamalı bohça gibi.

Bu cümlede altı çizili sözlerle anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Maddi çıkar gözetmeyen

B) Tutarsız ve birbirine uymayan

C) Birçok detaydan oluşan

D) Çeşitli aşamalar gerektiren

E) Benzer düşünceleri yineleyen

 

9. Denir ki: Bilginlerle düşüp kalkan hükümdar, hükümdarların en iyisidir. Yine denir ki: Hükümdarlarla düşüp kalkan bilginler bilginlerin en kötüsüdür.

Yukarıdaki parçada altı çizili sözün cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Halkıyla ters düşen, sürekli kavga halinde olan bir yazar, daha mı çok okunur?

B) Sait Faik, balıkçılarla arkadaşlık eden, dostluk kurabilen bir yazarımızdır.

C) Başarıya giden yol, düştüğün zaman kalkmaktan geçer.

D) Çıkarları doğrultusunda hareket edenler, bir gün toplumdan dışlanırlar.

E) Halkın değerli bulduğu bilim adamları kendilerini bilime adayanlardır.

 

10. Şeyh Gâlip’in eserlerindeki sembolik kavramlar, demirden leblebi gibidir.

Bu cümledeki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gâlip’in eserlerinin çok nitelikli olduğu

B) Gâlip’in eserlerinin kolay anlaşılır olmadığı

C) Gâlip’in akıcı bir anlatıma sahip olduğu

D) Gâlip’in kullandığı sembollerde seçici davrandığı

E) Gâlip’in yaşadığı dönemde kıymetinin anlaşılmadığı

 

11. Aşağıdakilerin hangisinde deyimin açıklaması yanlış verilmiştir?

A) Eli kalem tutmak: Bir konu üzerinde gereği gibi yazı yazabilmek

B) Eli kolu bağlı kalmak: Yapması gereken işi, engeller yüzünden yapamaz durumda olmak

C) Eli koynunda kalmak: Çaresizlikten bir iş yapamaz durumda bulunmak

D) Eli maşalı: Çok çalışkan, işgüzar, hamarat

E) Eli kulağında: Olması, gerçekleşmesi çok yakın

 

12. Keyif; vücut esenliği, canlılık, tasasızlık, hoşça vakit geçirme ve zevk anlamlarına gelir. Bu kelimeyle kurulmuş çok güzel deyimlerimiz vardır. Örneğin; yaptığı her işi zevkine uygun haline getirene keyif ehli(I), can sıkısından kurtulup neşelenmeye keyfi yerine gelmek(II), birinin dilediği gibi iş yapmasına karışmaya hakkımızın olmamasına keyfinin kahyası olmamak(III), can sıkıcı bir haber almaya keyfi kaçmak(IV), sinirli insanlara keyfi bozuk(V) deriz.

Yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış deyimlerden hangisi yanlış açıklanmıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

13. Konuşmasında sözcükleri farklı söyleyişlerle yineleyerek bazı kavramların altını çiziyordu adeta.

Bu cümlede altı çizili sözün cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Sonunda bazı gerçekleri görmüştüm.

B) Duymak istemediklerini sana söylemek zorundayım.

C) Doğruları, tartıştıktan sonra benimsiyordu.

D) Sistemli çalışmanın önemini vurgulayan bir konuşma yaptı.

E) Tutarlı davranışlarıyla güvenilir bir kişilik sergiliyordu.

 

CEVAP ANAHTARI

1-A  2-E  3-A  4-C  5-A  6-C  7-B  8-B  9-B  10-B  11-D  12-E  13-D