Öne Çıkanlar

İtalyan Edebiyatının Özellikleri

 • İtalya, Rönesans’ın doğduğu yerdir.
 • Dante, Petrarca ve Boccacio 14. yüzyılda halk dilini yazı dili haline getirerek İtalyan edebiyatının oluşmasını sağlamışlardır.

İtalyan Edebiyatının Sanatçıları

DANTE (1265 – 1321)

 • İtalyan edebiyatının en büyük şairidir.
 • Rönesans’ın hazırlayıcılarındandır.
 • Eserleri: İlahi Komedya (Terza-rima nazım şekliyle yazılmıştır.), Yeni Hayat

PETRARCA (1304 – 1374)

 • Latince, İtalyanca şiirleri vardır.
 • Lirik bir şairdir.
 • Eserleri: Türküler (İtalyanca) Afrika (Latince)

BOCCACİO (1313 -1375)

 • “Decameron”daki öyküleriyle çağdaş öykünün kurucusu sayılmaktadır.
 • Bu kitaptaki öykülerde dönemine egemen olan dini konular yerine günlük hayat işlenmiştir.
 • Eseri: Decameron

ARİOSTA (1474 – 1553)

 • Rönesans döneminin önemli sanatçılarındandır.
 • Çılgın Orlando adlı yapma destanı ile tanınmıştır.
 • Bu destanda Hıristiyanlarla Müslümanlar arasındaki sa­vaşları anlatır.
 • Eseri: Çılgın Orlando

TASSO (1544 – 1595)

 • Rönesans’ın önemli destan şairidir.
 • Kurtarılmış Kudüs adlı yapma destanı ile tanınmıştır. Bu eserde I. Haçlı Seferi’nde Kudüs’ün alınışını anlatır.
 • Eseri: Kurtarılmış Kudüs