Öne Çıkanlar

İsmet Özel

1944 yılında Kayseri’de dünyaya gelen sanatçı, ilk ve orta öğrenimini Kastamonu, Çankırı ve Ankara illerinde tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinde okumuş, ancak Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı’ndan mezun olmuştur. Bir zaman Devlet Konservatuarında Fransızca okutmanlığı da yapmış olan İsmet Özel birçok dergi ve gazetede yazılar yayımlamıştır. İlk kitabı “Geceleyin Bir Koşu”yu 1966 yılında, büyük yankılar uyandıran ikinci kitabı “Evet, İsyan”ı ise 1969 yılında da yayımlamıştır. 1975 yılında, sol anlayıştaki düşüncelerini bırakarak büyük bir fikri ve ruhi bir değişim yaşamıştır. Bu tarihten sonra hayatına ve yazınsal yaşamına benimsediği İslami hayatın doğruları ile devam etmiştir. Yazdığı eserlerle ödüller de alan sanatçı halen Çengelköy’deki evinde düşünce ve sanat hayatına devam etmektedir.

Edebi Kişiliği:

 • Sosyalist dünya görüşünü terk ederek 1970’li yıllardan itibaren İslamcı bir çizgiyi benimsemiştir.
 • İlk şiirlerinde İkinci Yeni grubunun anlayışı etkisinde kalmıştır. Sonraları ise bu şiir anlayışını eleştirerek yazın hayatımız açısından yeni sayılabilecek bir söyleyişle toplumcu şiire yönelmiştir.
 • Sosyalist dünya görüşünden İslamcı görüşe geçmiş olsa bile mizacına uygun olarak bütün şiirlerinde bir isyan, öfke, başkaldırı görülebilmektedir.
 • İsmet Özel düşüncelerinin iyi bir savunucusu olduğu halde şiirlerini fikirleri doğrultusunda bir silah olarak kullanmamış, sosyalist dünya görüşünü ya da İslami anlayışını bir propaganda aracı gibi şiirlerinde dile getirmemiştir.
 • Az şiir yazmaya çalışmış ve mısralarını özenle seçmiştir.
 • Kafiye, redif gibi şiirin ahenk unsurlarından yararlanmış ve kelime oyunlarına başvurmuştur.

Kısaca özetleyecek olursak;

 • İlk şiirlerinde İkinci Yeni etkisi vardır. Marksist/toplumcu bir anlayıştadır. Önceleri sembollere bağlı şiirler yazmıştır.
 • Militan adlı dergiyi çıkarmıştır.
 • 12 Mart 1971’den sonra Marksist anlayışını bırakmıştır. 1974’te Diriliş’te yayımlanan “Amentü” ile İslam anlayışına yönelmiştir. Mistik bir anlayışa geçmiştir.
 • Her iki dönemde de sert bir üslup kullanmıştır. Şiirlerindeki ton daima yüksektir. Şiirinin dokusu, imge örgüsü farklı özellikler taşır.

Eserleri:

 • Şiir: Geceleyin Bir Koşu, Evet İsyan, Cinayetler Kitabı, Cellâdıma Gülümserken, Erbain, Bir Yusuf Masalı, Çatlayacak Kadar Aşk
 • Düzyazı: Üç Mesele, Şiir Okuma Kılavuzu, Zor Zamanda Konuşmak, Taşları Yemek Yasak, Sorunca Söyleyen, Cuma Mektupları, Surat Asmak Hakkımız, İrtica Elden Gidiyor, Waldo Sen Neden Burada Değilsin, Henry Sen Neden Buradasın (1-2)