Öne Çıkanlar

İslam’dan önceki Türk edebiyatı tarihin karanlık devirlerinden, İslamiyet’in kabul edildiği 8.-11. yüzyıla kadar sürer. Destanlar bu dönemde oldukça yaygın olduğundan bu döneme “destan dönemi” de denir.

İslamiyet’in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatının Genel Özellikleri

  • Bilinmeyen dönemlerde başlayan bu dönem, 11. yüzyılın ortalarına kadar sürmüştür.
  • Yabancı etkilerden uzak kalmış bir edebiyat dönemidir.
  • Dönemin oluşumunda Şamanizm, Maniheizm ve Budizm gibi dinlerin etkisi vardır.
  • Biçim, ölçü ve dil bakımından tamamen yerli (milli) özellikler taşır.
  • Göçebe kültüre ait bir edebiyattır.
  • Yazılı eser çok azdır; genellikle sözlü bir edebiyattır.
  • Aşk, doğa sevgisi ve kahramanlık konuları işlenmiştir.
  • Yabancı sözcüklere hemen hemen hiç rastlanmayan bir öz Türkçe ile oluşturulmuştur.
  • Çoğunlukla anonim ürünleri içerir.
  • İslamiyet’in kabulünden önceki Türk edebiyatı sözlü ve yazılı olmak üzere iki bölümde incelenir:

a. Sözlü Edebiyat

b. Yazılı Edebiyat