Öne Çıkanlar

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük ötekilerden farklı görevde kullanılmıştır?

A) Buradaki işlerini bitirmeden yurt dışına çıkmayacakmış.

B) Geç saatlerde tamamlanan görüşmeden yine bir sonuç çıkmadı.

C) Kitaptaki bütün şiirleri okumadan kararını vermişti.

D) Sabahtan beri hiç durmadan dikiş dikiyordu.

E) Olayın aslını anlatmadan daha fazla duramayacaktı.

 

2. Aşağıdaki dizelerden hangisinde “isim fiil”, “sıfat fiil” ve “bağ fiil” bir arada kullanılmıştır?

A) Okşar gibi sessizce esip çizmede rüzgâr, / Durgun suların üstüne yer yer kırışıklar.

B) Söylenecek son söze en güzel örnek: / Ağaçlara benzeyip, ayakta ölmek.

C) “Gelmesine gelir, ama durmaz / Gidiverir.” diye dövünmek boş.

D) Önümden gelip geçen insan değil makine, / Nerede sıcaklığı o bizim sokakların?

E) İşte karşımdasın çiçekli bir dal gibi, / Ufku bir uçtan bir uca kuşatma hilal gibi!

 

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde iki bağfiil (ulaç) kullanılmıştır?

A) Aldığı kitabı bitirmeden bırakmazdı.

B) İhtiyar adam, bizi karşısında görünce çok şaşırdı.

C) Bu sabah kimseye haber vermeden otelden çıkıp gitmiş.

D) Gazetedeki haberi görür görmez oturduğu yerden fırladı.

E) Her gün akşam yemeğinden sonra, balkona çıkıp otururdum.

 

4. Bağfiiller, fiilleri zaman ya da durum yönüyle belirten fiil soylu sözcüklerdir.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, bağfiil olan sözcük bu işlevlerinin dışında kullanılmıştır?

A) Kimseyi tanımadığından nereye oturacağına karar veremedi.

B) Saatlerce dil dökerek, babasından gezi için izin alabildi.

C) Bu insanlarla boş yere uğraşıp kendinizi zor duruma sokmayın.

D) Küçük kız, dedesinin geldiğini öğrenince çok sevindi.

E) Adam, mektubu okur okumaz telefona sarıldı.

 

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sıfat fiil, sıfat göreviyle kullanılmıştır?

A) Postacının geldiğini haber vermek için eve koştu.

B) Programda okuyacağı şiirleri, iki gün önceden belirledi.

C) Toplantıya katılmayanların listesini çıkarmıştı.

D) Böyle bir ortamda nasıl çalışacağını bilmiyordu.

E) Otobüs durağında gördükleri, yüreğine çok dokunmuştu.

 

6. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?

A) Akıl olmayınca başta, ne kuruda biter, ne yaşta.

B) Akan çay, her zaman kütük getirmez.

C) Ahmağa yüz, abdala söz vermeye gelmez.

D) İşin yoksa şahit ol, borcun yoksa kefil ol.

E) Ağaran baş, ağlayan göz gizlenmez.

 

7. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde birden çok fiilimsi vardır?

A) Ağaca dayanma, kurur; adama dayanma, ölür.

B) İnsan bilmediğini ayağının altına alsa başı göğe erer.

C) Irmaktan geçerken at değiştirilmez.

D) Her gün gezen kırda, bir gün uğrar kurda.

E) En kolay iş yemek, çiğnemeden yutulmaz.

 

8. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde, iki farklı fiilimsi kullanılmıştır?

A) Korkulu rüya görmektense uyanık yatmak iyidir.

B) Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli.

C) Kimi köprü bulamaz geçmeye, kimi su bulamaz içmeye.

D) Kurda konuk giden, köpeğini yanında götürür.

E) Hak deyince akan sular durur.

 

9. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde ötekilerde olmayan bir fiilimsi vardır?

A) Herkesin geçtiği köprüden sen de geç.

B) Hasta olmayan sağlığın kadrini bilmez.

C) Can çıkmayınca huy çıkmaz.

D) Canı kaymak isteyen mandayı yanında taşır.

E) İstediğini söyleyen istemediğini işitir.

 

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “isim fiil, sıfat fiil, bağ fiil bir arada kullanılmıştır?

A) Yayınevinin kapısından girerken görevliye, Naci Bey’le görüşeceğimi söyledim.

B) Yazdığım bütün şiirleri görmek istediğini söyleyince çok şaşırdım.

C) Dosyanın içinden rastgele bir şiir seçti, şiiri yüksek sesle okumaya başladı.

D) Okuduğu şiirleri beğendiğini konuşmasından anlamıştım.

E) Tam çıkacağım sırada, şiir dosyasını kendisine bırakmamı söyledi.

 

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bağfiil zaman bildirmemektedir?

A) Üsküdar’a gidecek son vapur sekizi yirmi geçe kalkıyormuş.

B) Ortalık kararmadan bütün çocuklar evlerine gitmişti.

C) Böyle düzenli çalıştıkça daha iyi notlar alırsın.

D) Okullar tatil olunca, adeta şehrin nüfusu azalıyor.

E) Okula giderken, yolda Burak’la karşılaştık.

 

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde adlaşmış sıfat-fiil kullanılmıştır?

A) Yağmur başladığında, biz feribota yeni binmiştik.

B) Postacı geldiğinde evde kimse yoktu.

C) Adam içeri girdiğinde sırayla herkesin yüzüne baktı.

D) Zil çaldığında bütün öğrenciler bahçede oynuyordu.

E) Niye kızıyorsunuz, çocuğun anlattığında kötülük yok ki!

 

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük ötekilerden farklı görevde kullanılmıştır?

A) İki taraf arasındaki anlaşmadan bizim haberimiz yoktu.

B) Bu kitaptaki yazıları okumadan, ekonomi konusunda konuşmayın.

C) O evrakları almadan buradan gitmeyeceğim.

D) İki dakika olsun konuşmadan oturmayı bilmiyordu.

E) Kalabalığın arasına karışmadan vapura yetişmek istiyordu.

 

14. Aşağıdaki dizelerin hangisinde sıfatfiil ötekilerden farklı görevde kullanılmıştır?

A) Hurdaya çıkmış gemiler gibiydi

B) Duymadığımız şarkılar söyledi bize

C) Var mı senin için gözyaşı döken?

D) Söylenecek sözümüz var bizim de

E) Büyür içinde, geldiği yerlerin özlemi

 

15. Harputlu Nazmi, fidanların dikileceği yeri kendisi seçti. Mete Burnu sırtlarında Helyosto ile geceleri konuşmak için mühendislerin keşif yaptıkları yer… Daha aşağıda üzüm kütüklerinin sıralandığı toprak saha görünüyordu. Fidanların dikilmesi işinde arkadaşlarının yardım edeceğini düşünüyordu.

Bu parçada kaç fiilimsi vardır?

A) 3   B) 4   C) 5   D) 6   E) 7

 

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bağfiil eki farklı türde bir sözcüğe eklenmiştir?

A) Bu yıl fırsat varken biraz daha kitap okuyun.

B) Kitap okurken rahatsız edilmekten, hiç hoşlanmazdı.

C) Her şey yolunda gidiyorken beklenmedik bir şey oldu.

D) Araştırmalar bitmişken yeniden başa dönmek zor olacak.

E) Biz tam işyerinden çıkacakken, iki adam geldi.

 

CEVAP ANAHTARI

1-B  2-B  3-C  4-A  5-B  6-D  7-E  8-E  9-C  10-B  11-C  12-E  13-A  14-C  15-D  16-A