Öne Çıkanlar

Altın Anahtar

Altın Anahtar

1. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde, altı çizili söz sözde özne değildir?

A) Ay ışığında ceviz silkilmez.

B) Irmak kenarına çeşme yapılmaz.

C) İki baş, bir kazanda kaynamaz.

D) Bir pire için bir yorgan yakılmaz.

E) Buğday yanında acı ot da sulanır.

 

2. Aşağıdaki dizelerden hangisinin yükleminde çatıdan söz edilemez?

A) Sabahleyin gökyüzü parlak, ufuk açıktı.

B) Güneşli bir havada yaylımız yola çıktı.

C) Çiçekliyor duvarı ocağın akisleri.

D) Bu akisle duvarda çizgiler beliriyor.

E) Kalbime ateş gibi şu satırlar giriyor.

 

3. Dil ile düğümlenen, diş ile çözülemez.

Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi, öznesine göre çatı yönüyle bu cümle ile özdeştir?

A) Sözcükler, deneyimlerin unutulmamasını sağlar.

B) Düşünce iyi anlatılamazsa, yapılması gereken işler doğru yapılamaz.

C) Kelimelerin de tecrübeler kadar önemli olduğunu anlamak, bana yıllara mal oldu.

D) Çok bilenler konuşmaz, çok konuşanlar bilmez.

E) Ya sus ya da susmaktan değerli şeyler söyle.

 

4. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin yüklemi edilgen fiil değildir?

A) Başa gelmeyince bilinmez.

B) Denize düşen yılana sarılır.

C) Dilenci bir olsa, şekerle beslenir.

D) Beyden gelen bey sayılır.

E) İnsan sözünden, hayvan yularından tutulur.

 

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "sınıf başkanı" sözü, sözde özne göreviyle kullanılmıştır?

A) Senin arkadaşın Deniz, sınıf başkanı seçildi.

B) Sınıf başkanı, en yüksek notu aldığı için seviniyor.

C) Müdür yardımcısı, sınıflara listeleri dağıtacak bir sınıf başkanı arıyor.

D) Eksik kitapları alması için, sınıf başkanı görevlendirildi.

E) Sınıf başkanı olmadan, kimse listeye adını yazdıramıyordu.

 

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne-yüklem ilişkisi yönünden ötekilerden farklıdır?

A) Sınavla ilgili düşüncelerinize bütün öğretmenler katılıyor.

B) İzmir'deki toplantıya mutlaka siz de katılmalısınız.

C) Pazardan aldığımız balın içine şeker katılmış.

D) Ana caddedeki insan seline biz de katıldık.

E) Bahçede oynayan çocukların oyununa büyükler de katıldı.

 

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde gizli özne, sözde özne göreviyle kullanılmıştır?

A) Her fırsatta, yaptıklarıyla övünüyor.

B) Arkadaşlarına haksızlık yapmakla suçlanıyor.

C) Saatin sekizi geçtiğini fark edince aceleyle giyindi.

D) Bizim işyerine tam iki yıl sonra internet bağlandı.

E) Sözleşmeler ve öteki belgeler, dün akşam Ankara'ya gönderildi.

 

8. "Planlama konusunda nihayet anlaştılar." cümlesindeki özne – yüklem ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Yabancı dil konusunda, daha sonra yine tartışalım.

B) Bekçiyi gören çocuklar kaçıştılar.

C) Bu kitapları size, en kısa sürede ulaştırırım.

D) İzmir'de başlarına gelenleri düşününce birbirlerine bakıp gülüştüler.

E) Erken çıkan görevliler, son otobüse yetiştiler. 

 

9. I. Öğretmeni gelmeyen sınıftaki öğrenciler bağrışıyordu.

II. Yolun karşısından geçen arkadaşıyla selamlaştı.

III. Bir yanlışlık olduğu konusunda sizinle birleşiyoruz.

IV. Son yolcu vapuru da iskeleye yanaştı.

V. Bu konulardaki düşüncelerinizi bizimle paylaşın.

Numaralanmış cümlelerden hangilerinde karşılıklı yapma anlamı yoktur?

A) I. ve II.   B) III. ve V.   C) II. ve V.   D) I. ve IV.   E) II. ve V.

 

10. Aynanın karşısına geçip uzun uzun süsleniyor.

Bu cümlenin yüklemiyle aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi arasında çatı yönünden benzerlik vardır?

A) Saatlerce, görevlinin gelmesi beklendi.

B) İstanbul, geceleri denizden çok güzel görünür.

C) Pazar dağıldıktan sonra, bütün sokak temizlendi.

D) Balkondaki çiçekler her sabah sulanacak.

E) Programa kimlerin katıldığı kimseye söylenmedi.

 

11. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde altı çizili söz, sözde öznedir?

A) Alet işler, el övünür.

B) Arşın malı, kantar ile satılmaz.

C) Borç, iyi güne kalmaz.

D) Bir koyundan iki post çıkmaz.

E) Atılan ok geri dönmez.

 

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi çatı bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Dün akşamki konuşmamızdan alınmış.

B) Gelmeyenler arasında senin adın da okunmuş.

C) Ay, bu akşam daha parlak ve güzel görünüyor.

D) Depremden sonra İzmir'e taşındılar.

E) Ders başlamadan önce hepiniz burada bulunmalısınız.

 

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde özne de sözde özne de yoktur?

A) Böyle gürültülü bir yerde durulmaz.

B) Kaybolan tarihi eserler, bütün ülkelerde aranıyor.

C) Bu binalar, değerinden çok ucuz fiyata satıldı.

D) Öğleye kadar evin bütün odaları temizlendi.

E) İlk gün, öğrencilere okumanın önemi anlatıldı.

 

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükleminde, "karşılıklı" ya da "birlikte" yapma anlamı yoktur?

A) Dostlarla bir araya gelip geçmişi andıkça gülüşürüz.

B) Hiç kimseye söylemeden, rüyalarda buluşuruz.

C) Gidenlerin ardından belki biz de yetişiriz.

D) Bir araya gelince saatlerce konuşuruz.

E) Eski dostlarla, ancak cenaze merasimlerinde görüşürüz.

 

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, özne-yüklem ilişkisi yönüyle farklıdır?

A) Erdem Bey, geçen yıl aramıza katıldı.

B) Okuyacakları kitaplar çocuklara dağıtıldı.

C) Sergilenen tabloların tümü, ilk gün satıldı.

D) Toplantının ne zaman yapılacağı haber verildi.

E) Yarışma için, her sınıftan üç öğrenci seçildi.

 

16. I. Dün, iskelede bir ilkokul arkadaşımla karşılaştım.

II. Ben, yarına kadar size telefonla ulaşırım.

III. Gölgesine sığındığımız çınarın dallarında serçeler ötüşüyordu.

IV. Parayı alan çocuk, hemen kalabalığa karıştı.

V. Kimseyle anlaşamayan inci, bu arkadaşıyla çok iyi anlaşıyordu.

Numaralanmış cümlelerden hangi ikisinde, karşılıklı yapma anlamı vardır?

A) I. ve II.   B) III. ve IV.   C) II.ve V.   D) II. ve IV.   E) I. ve V.

 

CEVAP ANAHTARI

1-C  2-A  3-B  4-B  5-D  6-C  7-B  8-A  9-D  10-B  11-B  12-B  13-A  14-C  15-A  16-E