Öne Çıkanlar

1. Aşağıdaki cümlelerde geçen sıfat-fillerden hangisi adlaşmamıştır?

A) Bu havada yola çıkan delidir.

B) Çalışan her zaman kazanır.

C) Denize girecekler buraya gelsin.

D) Gelen, gideni aratır.

E) Çıkmadık canda umut vardır.

 

2. Aşağıdaki atasözlerinde geçen eylemsilerden hangisi, ad tamlaması oluşturmuştur?

A) Alışmış kudurmuştan beterdir.

B) Sevenin kulu, sevmeyenin sultanıyım.

C) Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz.

D) Derdini saklayan dermanını bulamaz.

E) İş bilenin, kılıç kuşananındır.

 

3. Aşağıdakilerin hangisinde tezlik anlamı veren bir eylemsi vardır?

A) Afyon’a iner inmez beni aradı.

B) Sıkıla sıkıla yanıma geldi.

C) Dershaneye giderken beni de al.

D) Hiç durmadan soru çözüyormuş.

E) Sıcağı hissedince, uyumuşum.

 

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi eylem değildir?

A) Bulutlar sarartacak alnımızı biraz daha.

B) O, bir kuştu, o bir melekti.

C) Süzülür her sabah erken.

D) Her şey yankılanır onun sesinden.

E) Elinin dokunmuş olduğu her şey ürperir.

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil (bağ-fiil) yoktur?

A) Kitaplarını alıp dışarı çıktı.

B) Sen gideli bir yıl oldu.

C) Gidiyorum gurbeti gönlümde duya duya.

D) Ben severim okuyanı, yazanı.

E) Eve vardığımda herkes uyumuştu.

 

6. Aşağıdaki cümlelerde kullanılan ünlemlerden hangisi cümleye “sürerlik” anlamı katmıştır?

A) Tanımadığın kimselerle sakın konuşma!

B) Gecenin yarısına kadar bekle ha bekle!

C) Hey! Sana söylüyorum arkadaş.

D) Aaa! Hep sen mi konuşacaksın?

E) Ah! Nerede o güzel günler?

 

7. “Ancak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı görevde kullanılmıştır?

A) Ev; boyarım, ancak ücreti peşin isterim.

B) Seni ancak bu adam durdurabilir.

C) Bu yalnızlığa ancak sen dayanabilirsin.

D) Bu kapıyı ancak bu anahtar açabilir.

E) Kalem aşısını ancak o yapabilir.

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ile (-la, -le) bağlaç olarak kullanılmıştır?

A) Öfkeyle kalkan, zararla oturur.

B) Kara toprak yeşil ile barışır.

C) Soğuk, sıcak taşlar ile konuştum.

D) Arkadaşlarıyla tiyatroya gitmiş.

E) Oturmasıyla kalkması bir oldu.

 

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ekeylem kullanılmamıştır?

A) İnsan bir yanınca Kerem misali yanmalı.

B) Eviniz kutu gibi küçücük bir evdi.

C) Tenin buğdaysı, boyun bir başak kadardı.

D) Ne vefalı komşumuzdun sen, Fahriye Abla.

E) Senden başka yoktu benim sevgilim.

 

10. Manda yuva yapmış söğüt dalına

Yavrusunu sinek kapmış gördün mü

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Tamlayanı düşmüş ad tamlaması vardır.

B) Belirtisiz ad tamlaması vardır.

C) Birden çok çekimli eylem kullanılmıştır.

D) Basit yapılı eylem vardır.

E) Ortaç kullanılmıştır.

 

11. Yalancı dünyaya konup göçenler

Ne söylerler ne bir haber verirler

Üzerinde türlü otlar bitenler

Ne söylerler ne bir haber verirler.

Yukarıdaki dörtlükte, aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Sıfat-fiil

B) Bağlaç

C) Ad-eylem

D) Belirtme sıfatı

E) Çekimli eylem

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ad-eylem” yoktur?

A) Okumanın yararlarını anlattı.

B) Bu kitapları taşımak kolay değil.

C) Üzülmeyi bırak, yaşamaya bak.

D) Okumuş adamdan zarar gelir mi?

E) Güzele bakmak sevaptır.

 

13. Sıfat tamlamaları cümlede sıfat öbeği veya zarf öbeği görevi yapabilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya bir örnek yoktur?

A) İki ay beklediniz, iki gün bekleyemiyorsunuz.

B) Bu sabah saat sekizde evden ayrıldı.

C) O, zor günlerin adamıdır, hemen pes etmez.

D) Okul için yüz ton kömür alındı.

E) Emekli öğretmen komşumuz hastaneye kaldırıldı.

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat öbeği vardır?

A) Bu adamların iz süreceklerini görünce tüylerim ürperdi.

B) Kapaklandığım yerde dirseklerim ıslak toprağa dayalı bir halde uzun süre yattım.

C) Irmağı geçtikten sonra çalılıklar arasından vadiyi aştık.

D) O, beyaz yazmasını bağlamıştı başına yalnız yazma geriye doğru kaymıştı.

E) Dağların tepesinde çakan şimşekler, göz kamaştırıcı birer ışık demeti olmuştu.

 

15. Tut ki ben beyaz peynirim, zeytinim

Al, ekmeğine katık et beni

Bu dizelerde kaç tane çekimli eylem vardır?

A) 1   B) 2   C) 3   D) 4   E) 5

 

16. Sevdiklerim göçüp gidiyorlar birer birer

Ay geçmiyor ki almayayım gamlı bir haber

Yukarıdaki mısralarda, aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Bağ-fiil

B) Zarf

C) Bağlaç

D) Sıfat

E) Ad-eylem

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yüklem bir ek vasıtasıyla geçişli eyleme dönüştürülmüştür?

A) Bebeği ninni söyleyerek uyuttu.

B) Bu soruları, geçen hafta yazdırdı.

C) Birkaç bardak çay içirdik.

D) Gazete ve dergileri toplattırdı.

E) O evi, bize zorla sattırdılar.

 

18. Konuyu enine boyuna tartıştık.

Bu cümlenin yüklemi, çatı bakımından aşağıdaki cümlelerden hangisininkiyle benzerlik göstermektedir?

A) Onu bu olayda da korumuştu.

B) Çocuk kafesteki kuşları uçurdu.

C) Elbise ona çok yakışmıştı.

D) Çamlar birkaç yılda nasıl da gelişti.

E) Bu yiğitler vatanları uğrunda savaştılar.

 

19. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, çatı bakımından ötekilerden farklıdır?

A) Perdeler güzelce ütülenmişti.

B) Sınıflar temizlenmiş ve süslenmişti.

C) Sınav sonuçlarını belirten liste asılmıştı.

D) Annesinin arkasından saatlerce ağlamıştı.

E) Evdeki halı ve kilimler toplanmıştı.

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yüklemin kipi “-miş”li geçmiş zamanın hikâyesidir?

A) Kül rengi sulara kirli bir gün ışığı dökülecektir.

B) Belediye meydanında sergi açılmıştı.

C) Bu semtte dükkânlar erkenden kapanırdı.

D) Bizi sinemada görmüş onun kardeşi.

E) Verdiğim sorulan bir türlü çözemiyormuş.

 

CEVAP ANAHTARI

1-E  2-B  3-A  4-B  5-D  6-B  7-A  8-E  9-A  10-E  11-C  12-D  13-C  14-D  15-C  16-E  17-A  18-E  19-D  20-B