Öne Çıkanlar

Eski Yunan Edebiyatının Özellikleri

 • M.Ö. 9. yüzyılla MS. 2. yüzyıl arasını kapsar.
 • Destan (epik şiir), didaktik ve pastoral şiir, tragedya, ko­medya, fabl, tarih, biyografi, felsefe, söylev türlerinde eserler verilmiştir.
 • Dönemin en önemli ürünleri İlyada ve Odysseia destan­larıdır.
 • Felsefe alanında Sokrates, Eflatun (Devlet adlı eseri önem­lidir.) ve Aristo (Poetika) önemli isimlerdir.
 • Söylev türünde Demostones en önemli isimdir.
 • Gezi yazısı türündeki önemli isim Anabasis (On Binlerin Dönüşü) adlı eseriyle Ksenefon’dur.

Eski Yunan Edebiyatının Önemli Sanatçıları

HOMEROS

 • M.Ö. 9. yüzyılda yaşamıştır.
 • Eski Yunan’ın en önemli şairidir.
 • İlyada ve Odysseia’yı derlemiştir.
 • İlyada, M.Ö. 1200’lü yıllarda Yunanlılarla Troyalıların sava­şını anlatır.
 • Odysseia’da, İlyada destanında da önemli bir yeri olan Kral Odiyyesseus’un, savaş sonrasında, kral­lığına düşman olanlarla mücadelesi anlatılır.
 • Eserleri: İlyada, Odysseia

HESİODOS

 • M.Ö. 8. yüzyılda yaşamıştır.
 • Didaktik şiirin kurucusudur.
 • Eseri: İşler ve Günler

SAPPHO

 • M.Ö. 6. yüzyılda yaşamıştır.
 • Lirik şiirin kurucusudur.
 • Yazdığı aşk şiirlerinden çok azı günümüze kalmıştır.

AİSOPOS (EZOP)

 • M.Ö. 6. yüzyılda yaşamıştır.
 • Fabl türünün kurucusudur.
 • Eseri: Fabllar

HERODOTOS

 • M.Ö. 8. yüzyılda yaşamıştır.
 • “Tarihin Babası” olarak anılır.
 • Tarih türünün kurucusu kabul edilmektedir.

AİSKHYLOS

 • M.Ö. 525- 456 yılları arasında yaşamıştır.
 • Tiyatronun, Tragedyanın ilk büyük şairidir.
 • Eserleri: Agamemnon, Yalvaran Kızlar, Persler, Zincire Vurulmuş Prometheus

SOPHOKLES

 • M.Ö. 495 – 406 yılları arasında yaşamıştır.
 • Tragedyanın en büyük şairidir.
 • Eserleri: Kral Oidipus, Elektra, Trakhisli Kadınlar, Antigone, Oidipus Kolonos’ta

EURİPİOES

 • M.Ö. 480 – 406 yılları arasında yaşamıştır.
 • Tragedya şairidir.
 • Eserleri: İphigenia Aulis’te, Medelia, Hippolytos, Elektra, Andromache, Drestes

ARİSTOPHANES

 • İlk büyük komedya şairidir.
 • Döneminin toplumsal yaşamını konu edinmiştir.
 • Eserleri: Eşekarıları, Atlılar, Kurbağalar, Kuşlar, Barış, Bulutlar