Öne Çıkanlar

1703 yılında Erzurum’da doğmuş, 1780’de ölmüştür. 1752’de İstanbul’da Sultan I. Mahmud Han’ın özel izniyle saray kitaplığından yararlanmıştır. İbrahim Hakkı, olgun bir düşünürdür. Yetmişten fazla eser yazmıştır. Şiirlerini İlahiname adı altında toplayan İbrahim Hakkı, ünlü eseri Marifetname’de çağının jeolojiden astronomiye, fizyolojiden psikolojiye kadar pek çok alandaki bilgilerini bir araya getirmeye çalışmıştır. Eserleri arasında en meşhuru olan Marifetname, yaşadığı dönemin bütün bilgilerini kapsayan ansiklopedik özellikte bir eserdir. 1757’de tamamlanan eser, yalın ve halkın anlayabileceği bir dilde yazılmıştır. Yazarın söylediğine göre, Marifetname 400 kitaptan yararlanılarak yazılmıştır. Bu kitapta ilk defa bir alim tarafından güneş sistemi anlatılmıştır.

Tevfiznâme’den
Hak şerleri hayr eyler
Arif anı seyreyler
Zan etme ki gayreyler
 
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler
Her dilde ânın adı
Her kuladır imdâdı
 
Her cânda anın yâdı
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler
Nâçâr kalacak yerde
 
Dermân ider ol derde
Nâgah açar ol perde
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler
(Erzurumlu İbrahim Hakkı)