Öne Çıkanlar

Enderunlu Fazıl

Osmanlı döneminde toplatılan ilk kitap olan Zenanname‘yi (Kadınlar Kitabı) yazan şairdir. Doğum tarihi bilinmeyen Enderunlu Fazıl, 1810 yılında vefat etmiştir. İstanbul’da iyi bir eğitim alan sanatçı Halep defterdarlığı gibi önemli görevlerde de bulunmuştur.

Edebi Kişiliği

  • Mesnevi tarzında yazdığı manzum hikâyelerle tanınmıştır.
  • Mahallileşme ve halka yaklaşma akımının önemli temsilcilerinden sayılır.

Eserleri:

Divan, Hubanname, Defter-i Aşk, Çenginame, Zenanname