Öne Çıkanlar

9.Sınıflarda Türk edebiyatı ile dil ve anlatım derslerinin birleştirilerek Türk dili ve edebiyatı dersi olması ve bu dersin tür merkezli program dâhilinde hazırlanması bu ders için ürün dosyası hazırlama çalışmasını zorunlu hale getirmiştir.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programı, okuma çalışması olarak farklı eserlerden örneklerin işlenmesinin yanı sıra öğrencilere yılda en az iki kitabın (her dönem bir kitabın) okutulmasını ve kitap okumaya dair yol gösterici çalışmalar yapılmasını esas almaktadır. Buna göre Türk Dili ve Edebiyatı dersi kapsamında her dönemde bir kitap olmak üzere öğrencilerin iki şiir, iki hikâye, iki roman, bir tiyatro ve bir deneme kitabı okuması sağlanacaktır. Ayrıca hikâye yazma çalışması, şiir dinletisi hazırlama, roman türüne ekleme çalışması, sunu hazırlama, hazırlıklı konuşma etkinliği, hikâye, roman, şiir inceleme çalışmaları, kısa oyun yazma ve sahneleme çalışması, senaryo yazma ve kısa film çekme etkinliği, blog oluşturma vb. çalışmaların sağlıklı değerlendirilebilmesi ve hızlı bir şekilde uygulanabilmesi için ürün dosyası şart olmuştur.

Peki, ürün dosyası hazırlamanın faydaları nelerdir?

Şöyle ki, uygulanan ve uygulanacak olan ürün dosyalama sistemiyle öğrencilerin hem derse ilgisi hem de başarısı artar. Dersler daha eğlenceli ve son derece verimli geçer.

Bu sistem müfredatta bulunmasına rağmen ancak bugüne kadar ciddi anlamda uygulanamamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın da öngördüğü kazanımlara uyarak, öğrencilere defter yerine ürün dosyası tutturmak daha faydalı olacaktır. Defter yerine geçen ürün dosyaları, ders kitabındaki bütün etkinlikler ve ünite değerlendirme sorularının, uygulamalı olarak kâğıda dökülmüş hallerini içerir. Ayrıca müfredattaki bütün konuların özünü içeren notlar, evraklar, ders içindeki testlerin cevap anahtarları ve ders dışı etkinlikler yer alır. Dosyalardaki etkinlikler ve performans görevleri, dersin görselliğini arttırdığı gibi öğrencinin sorumluluk duygusunu da güçlendirip el becerisini geliştirir ve sonuç olarak öğrencilere özgüven kazandırır.

Milli Eğitim ders kitaplarından oluşan YGS ve LYS’ye yardımcı ünite değerlendirme sorularının da dosyalarda bulunması öğrencilere büyük kazanımlar sağlar. Öğrenciler zevkle hazırladıkları dosyaları lise boyunca saklayarak bilgilerini taze tutarlar ve öğrencilerimiz bu sayede, istedikleri zaman konu tekrarı yapabilir. Derste defter tutarak kaybedilecek zamanda konu tekrarları yapılır. Dönem içinde ders ve konu anlatımında geriye dönmek ve tekrar etmek zorunda kalmadan kendi başlarına da eksiklerini giderebilirler.

Ürün dosyalarından, ders işlemede gerekli motivasyondan çok daha fazlası alınabilir, dosya içindeki etkinliklerin en güzellerini seçip her hafta farklı öğrencilere sınıf panosu hazırlama görevi verilebilir. Bu tür çalışmalar okulun başarısına katkı sağlar ve nitelikli öğrenciler yetiştirilmesine destek olur.

Ekrem YEKREK
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni