Öne Çıkanlar

Altın Anahtar

Altın Anahtar

İkinin üstünde bütünlük oluşturan dizelere “bent (küme, bölüm)” denir.

Ahmet Haşim’e ait olan aşağıdaki “Karanfil” şiiri üçer dizelik iki bentten oluşmuştur.

Yârin dudağından getirilmiş
Bir katre alevdir bu karanfil
Rûhum acısından bunu bildil

Düştükçe vurulmuş gibi yer yer
Kızgın kokusundan kelebekler
Gönlüm ona pervane kesildi