Öne Çıkanlar

1. Bugün sen bir bakışsın, ben ondan sızan yaşım

Sana bütün ömrümce bir arkadaşım.

Yukarıdaki mısralarda bulunan altı çizili sözcüklerin türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Zamir, zamir, sıfat, sıfat, isim

B) Zarf, zamir, sıfat, sıfat, isim

C) İsim, zamir, zarf, sıfat, isim

D) Zarf, sıfat, sıfat, sıfat, isim

E) Zarf, zamir, zamir, sıfat, isim

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin nasıl yapıldığı belirtilmiştir?

A) Saatlerce ağlamaktan, gözleri şişti.

B) Bu gece hiç uyku tutmadı.

C) Kütüphanede uzun süre bekledik.

D) Öğretmen içeri gülümseyerek girdi.

E) Eve yaklaşınca araba biraz yavaşladı.

 

3. Altı çizili sözcüklerden hangisi farklı görevde kullanılmıştır?

A) Bahçe kapısından içeri

B) Askerler, kahramanca ileriye atıldılar.

C) Gece, geç vakitlerde dışarıya çıktı.

D) Biraz sonra içeriye polisler girdi.

E) Karşıdan bir araba geliyordu.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı kullanılmamıştır?

A) Gece gündüz demez, ders çalışırdı.

B) Yarın arkadaşlarla parkta buluşacağız.

C) Olanları sonra anlatacağım.

D) Biraz önce buradan geçtiler.

E) Sabahları erken kalkar, kitap okurdu.

 

5. Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerin hangisi farklı türde kullanılmıştır?

A) Sokağına adımı yazdım satır satır.

B) Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden.

C) Gökyüzünde top top bulutlar sallanıyordu.

D) Yutuyorduk nefes nefes hedefi.

E) Ben zamanları içmişim asır asır.

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ce, -ca” ekini alan sözcük farklı görevde kullanılmıştır?

A) Zarf konusunu kısaca anlatır mısın?

B) Uzunca bir burnu vardı onun.

C) Onun yanına sessizce sokuldum.

D) Yaptıklarını mertçe anlatmalısın.

E) Onlarla dostça konuşmalıyız.

 

7. Daha görkemli bir yapıya kavuştuk.

Bu cümlede geçen “daha” sözcüğünün kullanımı, aşağıdakilerin hangisiyle anlamca ve görevce özdeştir?

A) Başkan daha gelmedi.

B) Daha telefonlar bağlanmadı.

C) Daha güzel bir araba aldık.

D) Daha banyo yapmamış.

E) Daha yemek pişmedi.

 

8. Güzel düşün, iyi hisset, yanılma, aldanma.

Ne varsa doğrudadır, doğruluk şaşar sanma.

Bu mısralardaki altı çizili sözcüklerin türleri, aşağıdakilerin hangisidir?

A) Sıfat, sıfat, fiil, isim

B) Zarf, zarf, fiil, isim

C) Zarf, zarf, fiil, fiil

D) İsim, sıfat, fiil, isim

E) İsim, zarf, fiil, isim

 

9. “Eğri oturup doğru konuşalım.” cümlesinde geçen “doğru” sözcüğü aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisiyle türce özdeş değildir?

A) Çocuk, parkta için için ağlıyordu.

B) Bu olay karşısında sakin davrandı.

C) Adam yanımızdan sessizce uzaklaştı.

D) Büyükçe bir salona geçmeliyiz.

E) Rüzgâr tatlı tatlı

 

10. Aşağıdakilerin hangisinde yer – yön zarfı kullanılmamıştır?

A) Kahvelerini içtikten sonra dışarı çıktılar.

B) Kamyon mağazadan içeri girdi.

C) Onu evde bulamayınca geri döndük.

D) Bu hastalık, ileri yaşlarda belirir.

E) Başkanla görüşebilmek için yukarı çıktık.

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı kullanılmıştır?

A) Böyle yaramaz çocuk görmedim.

B) Geceyi beklemek zorunda kaldık.

C) Her sabah banyo yapardı.

D) Kışı dört gözle bekliyorduk.

E) Sizi sevenleri nasıl aldattınız?

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde durum zarfı kullanılmıştır?

A) Geceleri, oldu bitti severim.

B) Çok güzel bir bahçesi vardı.

C) Bize niçin haber vermediniz?

D) Murat, çok heyecanlı bir çocuktur.

E) İyi bir İnsandı, bizi dostça karşıladı.

 

13. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük zarf değildir?

A) Dargın ayrılmayalım güzelim.

B) Dalgın biri, adını dahi unutur.

C) Öğretmen çok kızgın görünüyordu.

D) Okuldan üzgün ayrılmış.

E) Çocuk şaşkın şaşkın dolaşıyordu.

 

14. Altı çizili sözcüklerden hangisi zarf değildir?

A) Babam usulca yerinden doğruldu.

B) Kadınlar sessizce konuşuyorlardı.

C) Buradan dostça ayrılalım.

D) Sertçe bir koltuğa oturdum.

E) Ensesine hafifçe

 

15. Aşağıdaki cümlelerde kullanılan ikilemelerden hangisi farklı görevde kullanılmıştır?

A) Adamın yüzüne dik dik bakıyordu.

B) Hızlı hızlı yürüyordu bana yetişmek için.

C) Dün, onunla sokak sokak dolaştık.

D) Çocuk mışıl mışıl uyuyordu.

E) O gün deste deste yufka yapıldı.

 

16. “Yalnız” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı görevde kullanılmıştır?

A) Çok okuyor; yalnız bir şey anlamıyor.

B) Koskoca evde yalnız yaşıyordu.

C) Her sabah yalnız koşardı bu yolda.

D) Rahatsız olmamak için yalnız çalışırdı.

E) Dedesi, bu çiftlikte yalnız oturuyormuş.

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ile” sözcüğü başka bir sözcükle birleşerek durum bildiren bir zarf olmuştur?

A) Babasıyla Erzurum’a gitmiş.

B) Ahmet, kardeşiyle oturuyor.

C) Öfkeyle yerinden kalktı.

D) Almanya’ya uçakla gidersiniz.

E) Oraya arabayla gidemeyiz.

 

18. “-siz” ekini alan sözcük aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı görevde kullanılmıştır?

A) Öğrencilerimize tarafsız davranmalıyız.

B) Eşsiz manzaralara sahip bir belde idi.

C) Korkusuz politikacılara ihtiyacımız var.

D) Saygısız adam, millete hakaret etti.

E) Ona, sonsuz saygı duyuyorum.

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-li” ekini almış sözcük, farklı görevde kullanılmıştır?

A) Galeride gösterişli arabalar vardı.

B) Tuzlu su genzimi yaktı.

C) Sebzeli çorba nefis olmuştu.

D) Sonunda bir pilli bebeğim oldu.

E) Ustam farklı davranıyor bize.

 

20. “Boş” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı görevde kullanılmıştır?

A) Günümüz gençliği boş yetişmemeli.

B) Salonda boş yer bulamadık.

C) Çocuklar boş arsada top oynuyorlar.

D) Defterin boş sayfalarını karalıyordu.

E) Boş kafaları doldurmak gerekir.

 

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş bir belirteç yoktur?

A) Onu delice seviyorum, diyordu.

B) Bazı konularda bilinçsiz davranıyoruz.

C) Bu soruları dikkatli çözmelisiniz.

D) Demli çay midemi bozdu.

E) Bu işten şimdilik vazgeçtim.

 

22. Sıyırdım güzel heykelinden tülü

Ve saksında buldum dikensiz gülü

Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Ad

B) Bağlaç

C) Sıfat

D) Zarf

E) Eylem

 

23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ancak” sözcüğü belirteç olarak kullanılmıştır?

A) Bu boşluğa ancak bir araba sığar.

B) Gözünü ancak bir avuç toprak doyurur.

C) Ne kızıyorsun ancak gelebildim.

D) Cebimdeki para ancak bana yeter.

E) Sorularını çözerim; ancak zamanım yok.

 

24. Aşağıdakilerin hangisinde ikileme diğerlerinden farklı görevdedir?

A) Zaman, ayaklarımda tükendi adım adım.

B) Ağıtlar yakar bana bülbüller birer birer.

C) Gözlerim parça parça, kırık aynalar gibi.

D) Damar damar hep seninle doluyum.

E) Tereddüt oymak oymak kemirdi gururumu.

 

CEVAP ANAHTARI

1-B  2-D  3-A  4-A  5-C  6-B  7-C  8-B  9-D  10-D  11-C  12-E  13-B  14-D  15-E  16-A  17-C  18-A  19-E  20-A  21-D  22-D  23-C  24-C