Öne Çıkanlar

Arif Nihat Asya

7 Şubat 1904’te İstanbul Çatalca’da doğan sanatçı İstanbul Üniversitesi Yüksek öğretmen Okulu Edebiyat Bölümü’nü bitirmiş ve Adana, Malatya, Edirne, Tarsus, Ankara ve Kıbrıs’taki liselerde edebiyat öğretmenliği yapmıştır. Adana milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de bulunan sanatçı, milletvekilliğinden sonra tekrar öğretmenliğe dönmüş ve Ankara Gazi Lisesi edebiyat öğretmeni iken 1962’de emekliye ayrılmıştır. 5 Ocak 1975’te Ankara’da yaşamını yitirmiştir.

Edebi Kişiliği:

 • Adana’nın kurtuluş günü nedeniyle kaleme aldığı ünlü “Bayrak” şiirinden dolayı “Bayrak Şairi” olarak anılmıştır.
 • Aruzla başladığı şiir hayatına hece ile devam etmiş ve hece ölçüsünde büyük başarı kaydetmiştir. Aruzla yazdığı şiirleri arasında en çok rubaileri ile beğeni toplamıştır. Hece ve aruzla yazdıkları dışında serbest şiir alanında da güzel örnekleri vardır.
 • Yaşadığı topraklan “vatan” olarak düşünmesi ulusalcı düşüncelerle yüklü şiirler yazmasını sağlamış, “toplum için sanat” anlayışıyla kaleme aldığı şiirlerinde konuda olduğu kadar “sanat” endişesiyle biçime de önem vermiştir.
 • Şiirlerinin dili halk değişlerinden de yararlandığı, herkese hitap eden, son derece canlı bir dildir.
 • Lirik, epik ve didaktik tarzda yazdığı şiirleri “destanî şiirler, mistik şiirler ve yurt güzellemeleri” olarak üç bölümde incelenmektedir. Din konularında yazdığı şiirler yanında nükteye ve yergiye önem verdiği şiirler de kaleme almıştır.
 • Nesir türünde de eserler vermesine rağmen asıl şöhretini yazdığı şiirlere borçludur.

Kısaca özetleyecek olursak;

 • Hem hece hem aruz ölçüsünü kullanmıştır.
 • Ölçüsüz ve kafiyesiz şiirler de yazmış, bu şiirlerinde bile iç ahengi oluşturmuştur.
 • Şiirlerinde milli tarih ve kültürden yararlanmıştır.
 • Kahramanlık, bayrak, vatan, millet, tarih, din, aşk ve doğa güzellikleri şiirlerinin başlıca konularıdır.
 • Divan şiiri nazım biçimlerinden rubaiyi sıkça kullanmıştır.
 • Edebiyatımızda “bayrak şairi” olarak tanınmıştır.
 • Halk ve divan şiiri biçimlerinin yanında modern şiir biçimlerini de kullanmıştır.

Eserleri:

 • Şiir: Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor, Dualar ve Âminler, Kökler ve Dallar, Kundaklar, Takvimler, Emzikler, Basamaklar, Köprüler, Yürek, Heykeltraş, Aynalarda Kalan Kubbe-i Hadra, Fatihler Ölmez, Takvimler, Rubaiyyat-ı Arif I, Rubaiyyat’-ı Arif II (Kıbrıs Rubaileri), Rubaiyyat-ı Arif III(Nisan), Rubaiyyat-ı Arif IV(Kova Burcu), Rubaiyyat-ı Arif V (Avrupa’dan Rubailer)
 • Mensur Şiir: Ayetler, Yastığımın Rüyası
 • Özdeyişler: Kanatlar ve Gagalar
 • Düzyazı: Enikli Kapı, Terazi Kendini Tartmaz, Aramak ve Söylememek, Kanatlarını Arayanlar, Sevgi Mektupları