Öne Çıkanlar

1. —- akımında insanın doğal ve toplumsal kişiliğinin oluşmasında çevrenin büyük etkisi bulunduğu göz önünde tutularak çevre tasvirlerine çok önem verilir. Yazar, yapıtlarında kişiliğini gizler, gerçek yaşamdaki olay ve kişileri yan tutmayan bir gözle inceler, bu gözlemlerini yapıtında işler.

Bu parçada boş bırakılan yere, verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Romantizm

B) Romantizm

C) Sembolizm

D) Sembolizm

E) Natüralizm

 

2. Aşağıdakilerden hangisi parnasizm akımına bağlı sanatçılardan değildir?

A) Banville   B) Gautier   C) Lisle   D) Prudhomme   E) Baudelaire

 

3. Realizmin öncüsü ve kurucusu olmuştur. Bireyin yaşamıyla toplumun yaşamını, tarihle toplum gerçeğini bir bütün içinde yansıtmıştır eserlerinde. Tam bir gözlemcilikle yapmıştır bunu. Yapıtlarını "İnsanlık Komedisi" adı altında bir araya getiren sanatçı, yapıtlarında aynı kahramanlara tekrar tekrar yer verme düşüncesini de geliştirmiştir.

Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Victor Hugo

B) Emile Zola

C) Honore de Balzac

D) Gustave Flaubert

E) Guy de Maupassant

 

4. "Şiirin müzikal bir değeri vardır. Bu yüzden şiirde anlam kapalı olmalıdır. Şiirden herkes kendine göre bir yorum çıkarmalıdır. Şiirlerimde bu amaçları gerçekleştirebilmek için Ahmet Haşim gibi, söz sanatlarından ve sembollerden çokça yararlanıyorum." sözlerini söyleyen sanatçı aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisine uygun nitelikte eser vermektedir?

A) Klasisizm

B) Klasisizm

C) Realizim

D) Realizm

E) Sürrealizm

 

5. Fransız edebiyatının en büyük komedi yazarlarından biri olan —- tarafından yazılan Tartuffe oyunu, sahnelendiği zaman Fransa'da yer yerinden oynamış, kilise kurumuna saldırıldığı gerekçesiyle oyun yasaklanmıştır.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Montesquieu        

B) Voltaire

C) Moliâre     

D) Diderot

E) Rousseau

 

6. Fotoğrafçı da, ressam da yaşamdan beslenir. Fotoğrafçı, yaşamı, doğayı olduğu gibi yansıtır. Fotoğrafını çektiği manzaralara, varlıklara müdahalede bulunamaz. Ressam ise gözlemlediklerini tıpkı yaşamdaki gibi vermez. Onu düş gücüyle, duygularıyla yoğurarak tuvaline yansıtır.

Bu parçada anlatılanlara göre edebiyat akımları göz önünde bulundurulduğunda, fotoğrafçı ve ressamın temsil ettiği edebiyat akımları aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Romantizm – sembolizm

B) Klasisizm – empresyonizm

C) Realizm – romantizm

D) Romantizm – sürrealizm

E) Realizm – klasisizm 

 

7. Sanatçının büyük yapıtlarından kabul edilen Diriliş, üçüncü ve son romanıdır. Yazar, eseri geçirdiği ruh ve inanç buhranı içindeyken kaleme almıştır. Romanını, "modern" kilisenin ikiyüzlülüğü, gerçek Hıristiyan ruhundan uzaklaştığı ve insan yapımı yasaların asla adil olamayacağı temeli üzerine kurmuştur. Roman, insan ruhunun, vicdanın, inancın ve o dönemin toplumunun gerçekçi ve iyi bir resmi olarak ün toplamıştır. Ruha, vicdan azabına, insan fıtratına dair; dirilip doğruları yapmanın mümkün olup olmadığı, fıtri olarak kötülüğü barındıran insanın kötülüğü düzeltip düzeltemeyeceği gibi sorular soran ve bunlara kurgu içinde farklı cevaplar veren bir kitaptır, "Diriliş".

Bu parçada sözü edilen eser aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?

A) Schiller     

B) Tolstoy

C) Stendhal   

D) Turgenyev

E) Dostoyevski

 

8. Aşağıdakilerden hangisi Shakespeare'in yapıtlarından biri değildir?

A) Hamlet      

B) Othello

C) Macbeth    

D) Kral Oidipus

E) Romeo ve Juliet

 

9. (I) 18. yüzyılın sonunda başlayan Romantizm, kendisinden önceki klasisizme bir tepki olarak doğmuştur. (II) Victor Hugo'yla büyük ün kazanan romantizm, insan özgürlüğünün önündeki her şeye karşı çıkar. (III) Romantikler eserlerinde duygu, coşku ve sembole aşırı yer vermişlerdir. (IV) Bu sanatçılar insanın duygularını, düş gücünü hayata geçirmeyi ve insanı düzeltmenin toplumu düzeltmekle olabileceğini savunmuşlardır. (V) Sanatçıları arasında Balzac, Stendhal, Tolstoy, Turgenyev, Dostoyevski gibi isimler vardır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı söz konusudur?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

10. Bu akım, 1830'lu yıllarda klasisizme tepki olarak doğmuştur. Victor Hugo'nun "Hernani" adlı oyunuyla bir edebiyat akımı olarak başarıya ulaşmıştır. Bu akımda, hayal ve fanteziye geniş yer verilmiştir. Yazarlar eserlerinde kişiliklerini gizlememişler, olaylar karşısında duygu ve görüşlerini açıkça anlatmışlardır. Zıtlıkların uyumunu ilke olarak benimseyen sanatçılar hayatı güzel, çirkin bütün yönleriyle vermeye çalışırlar. Edebiyat dilindeki kalıplaşmış kelimeler yerine, günlük konuşma dilini kullanmayı benimsemişler, her sınıftan insanı da eserlerine konu olarak almışlardır.

Bu parçada sözü edilen edebî akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Natüralizm

B) Realizm

C) Romantizm           

D) Sembolizm

E) Sürrealizm

 

11. Aşağıdakilerden hangisi romantizm akımına bağlı sanatçılardan biri değildir?

A) Goethe

B) Victor Hugo

C) La Fontaine

D) Lamartine

E) A. Dumas Pere

 

12. Bu akımla birlikte, duygu ve hayaller, yerini toplum ve insan gerçeklerine bırakır. Konular gerçekten alınır. Yaşananlar ve gözlenenler bütün çıplaklığıyla anlatılır. Bunun sağlanması için gerektiğinde anket gibi yöntemlere bile başvurulmuştur. Gerçeğin anlatılması için kişilerin psikolojileri, onların kişiliklerini etkileyen çevre, içinde bulundukları ortam ayrıntılarıyla verilir. Bu akıma bağlı yazarların okuyucuyu eğitme gibi bir amaçları yoktur. Onlar gözlem, araştırma ve belgelere dayanarak, yaşananı nesnel bir şekilde aktarmayı amaçlarlar.

Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Klasisizm  

B) Romantizm

C) Realizm     

D) Sembolizm

E) Sürrealizm 

 

CEVAP ANAHTARI

1-D  2-E  3-C  4-D  5-C  6-C  7-B  8-D  9-E  10-C 11-C  12-C