Öne Çıkanlar

Dosya içeriği:

Mısra sonlarında anlamları ve görevleri farklı olan ses benzerliklerine kafiye denir.

Söze güzellik ve ahenk katmak amacıyla belli seslerin sıkça tekrar edilmesine aliterasyon denir.

Bireylerin veya toplumun aksayan yönlerini eleştirmek amacıyla yazılan şiirlere satirik şiir denir. Bu tarz şiirlerde bazen güldürü öğeleri de kullanılır.

Recaizade’nin önderliğinde Servet-i Funun Dergisi etrafında toplanan bazı gençler Tevfik Fikret’in derginin başına getirilmesiyle edebi bir topluluk özelliği kazanır.

Servet-i Funun’un dergisinin kapanmasından sonra II. Meşrutiyet’in ilanıyla ortaya çıkan özgür ortamda her hangi bir edebi topluluk yoktu. Bu değerlendirmek için bir araya gelen Tahsin Nihat, Faik Ali, Emin Bülent, Ahmet Haşim, Fazıl Ahmet, Refik Halit, Yakup Kadri, Cemil Süleyman gibi birkaç şair ve yazarın oluşturduğu topluluktur.

LYS Edebiyat Bilgileri İndir!