Öne Çıkanlar

1. Aşağıdaki parçalardan hangisi tanrısal (ilahi, hâkim) anlatıcının bakış açısıyla oluşturulmuştur?

 1. Bu dakikalar, odamda, arkam pencereye dönük, eski koltuğa gömülür otururdum. Gözlerimi kapar, dışarıdaki akşamı tekrar eden içimi seyrederdim.
 2. Kapıyı açıp içeri girdim. Umduğum kadar bakımsız değildi. Her şey yerli terinde: Dut ağacı, taş duvar, köşede kullanılmayan sarnıç… Toprak kokusunu içime çekince heyecanım yatıştı.
 3. Ağlamak istemiyorum. Ağlarsam burnum akacak, burnumu çekersem annem ağladığımı bilecek. Uyuyamayacak, uyuyamazsa yarın güçsüz kalacak.
 4. Tekrar yola koyulduk, bir hayli daha çıktık. Dönüp boğazın geldiğimiz tarafına baktığım zaman ovayı epeyce aşağılarda, adamakıllı küçülmüş olarak görüyordum.
 5. Koşar adım sokaklardan geçti. Evine, çocukluğuna gitmek istiyordu. Aklından "Ya beni tanımazlarsa?" sorusu geçti bir an. Cevap vermek istemedi bu soruya. Koşmaya devam etti.

 

2. Aşağıdakilerden hangisi masalların özelliklerinden değildir?

 1. Dinî ve millî unsurları ön planda tutmaları
 2. Kişilerinin olağanüstü niteliklere sahip olması
 3. Çoğunlukla anonim olmaları
 4. Ders verici niteliklerin bulunması
 5. Zaman ve mekân bakımından soyut olmaları

 

3.      I.     Sıradan kişilere yer verilmemesi

        II.     Üç birlik kuralına uyulması

       III.     Kişilerin her türlü davranışlarının sahnede gösterilmesi

       IV.    Kaba sözlere yer verilmemesi

        V.    Konunun günlük hayattan alınması

Yukarıdakilerden hangisi trajedi ve komedinin ortak özelliğidir?

A) I.              B) II.             C) III.              D) IV.                E) V.

 

4. Aşağıdakilerden hangisi dramın özelliklerinden değildir?

 1. Hem nazım hem de nesir olarak yazılabilmesi
 2. Üç birlik kuralına uyma zorunluluğunun bulunmaması
 3. Her kesimden insanın yaşamının ele alınabilmesi
 4. Güldürü öğesine yer verilmemesi
 5. Yaşamın, bütün yönleriyle yansıtılmaya çalışılması

 

5.             Yedi yıldır ne getirdin başıma

                Genç yaşımda ağu kattın aşıma

                Gülemeden geldim ben bu yaşıma

                Zalim seni nice rüsva etmeyim

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 1. Düz uyak düzeni vardır.
 2. Hece ölçüsü kullanılmıştır.
 3. Yarım uyak kullanılmıştır.
 4. Redif kullanılmıştır.
 5. 4+4+3 şeklinde duraklanmıştır.

 

6. Aşağıdaki dizelerin hangisinde kullanılan kafiye diğerlerinden farklıdır?

 1. Kalbim yine üzgün seni andım da derinden

Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden

 1. Senden boşalan bağrıma gözyaşları dolmuş

Gördüm ki yazın bastığımız otlar solmuş

 1. Dün kahkahalar yükseliyorken evinizden

Bendim geçen ey sevgili sandalla denizden

 1. Laleyi, sümbülü, gülü hâr almış

Zevk ü şevk ehlini ah u zâr almış

 1. Ben gün gibi yorgun o sebular gibi ince

Birden bire düştük gibi bir gizli sevince

 

7. Aşağıdaki dizelerden hangisinde zamir kullanılmamıştır?

 1. Lacivert elbiseli, keskin bakışlı adam kimdir biliyor musunuz?
 2. Doldursun bütün bu sahili Marikkule.
 3. Balıkçıların torik yakalamasına onlardan çok sevinmişti.
 4. Burada omuz omuza dalgıcı seyrederlerdi.
 5. Bende hiç tükenmez bir hayat vardı.

 

8. Karnı acıkan bir kedi avlanmaya çıkmış. Sinsi sinsi etrafı kolaçan etmiş. Tam bir kuşu gözüne kestirirken bir köpek görmüş. “Hemen kaçmalıyım, yoksa bu dünyadaki son anlarım” diye içinden geçirmiş. Kedicik kuşun dolgunluğuna bakakalarak: “Bugün de aç kaldım.” demiş.

Yukarıdaki anlatım aşağıdaki yazı türlerinden hangisine örnek gösterilebilir?

 1. Masal            
 2. Senaryo                         
 3. Fabl
 4. Tiyatro                   
 5. Hikaye

 

9.      I.     Elin kapısında kul kardaş olan

                Burnu sümüklü hem gözü yaş olan

                Bayramdan bayrama bir tıraş olan

                Berber dükkânında oğlan beğenmez

 

          II.   Koç yiğitler melemeli dev gibi

                Düşman kanı devrilmeli dağ gibi

                Dest vurun avını almış bey gibi

                Haykırı haykırı çalın kılıncı

Yukarıdaki numaralanmış şiirler hangi şiir türlerinin örneği olabilir?

        I.Şiir                                                II.Şiir

 1. Didaktik                         Lirik
 2. Epik                               Pastoral
 3. Satirik                            Didaktik
 4. Epik                               Satirik
 5. Satirik                            Epik

 

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde iki farklı zamir kullanılmıştır?

 1. Onu kapıda görünce hepimiz çok şaşırdık.
 2. Birinin yaptığını hemen hepsi tekrarlıyordu.
 3. Onun, aslında bizi çok sevdiğini bitiyoruz.
 4. Bunu buradan al, onların üstüne koy.
 5. Yarın nereye gidileceğini kim biliyor?

 

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde belirtme sıfatı kullanılmamıştır?

 1. Kırıcı söz söylememeye özen gösteriyordu.
 2. Yalnız kendini düşünürdü, öteki öğrencilere hiç bakmazdı.
 3. Akşama kadar 10-15 sayfalık yazıyı bitirememişti.
 4. Hangi soruları soracağına karar veremiyordu.
 5. Her insanın kendine özgü yaşam anlayışı vardır.

 

12. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde sıfat kullanılmamıştır?

 1. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın.
 2. Biri bilmeyen, bini hiç bilmez.
 3. Alıcı kuşun ömrü az olur.
 4. Alçak yerin tepeciği, dağ görünür.
 5. İyi olacak hastanın, hekim ayağına gelir.

 

13. Aşağıdaki dizelerin hangisinde dört öğesi de bulunan bir teşbih vardır?

 1. Bir çığ gibi büyür öfkeler zamanla
 2. Aşkın bedendeki titrek eliyim
 3. Kalbim, dili bağlı yetim bir çocuk
 4. Yaralı yüreğinle sürgün yolcularındansın
 5. Uçurum kenarında bulunur soğuk yürekler

 

14. Onun öykülerinin en önemli özelliği anlatımdaki yalınlıktır; anlattıkları zenginleşen duyarlıklardan ve üstü kapalı kırgınlıklardan örülüdür.

Bu cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 1. Soyut isimler kullanılmıştır.
 2. İyelik eki almış birden çok sözcük vardır.
 3. "duyarlıklardan" sözcüğü hem çoğul, hem durum eki almıştır.
 4. Yalın hâlde kullanılmış sözcükler vardır.
 5. Topluluk ismi kullanılmıştır.

 

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "araba" sözcüğü başka bir kelimeyle birleşerek belirtisiz isim tamlaması oluşturmuştur?

 1. Bir saat sonra Yalova'dan bir araba vapuru olduğunu sanıyorum.
 2. Çıkışın kolay olması için arabanızı uygun bir yere park edin.
 3. Avrupa'da, eski arabaların sergilendiği bir müzeyi gezmiştik.
 4. Önümüzdeki arabanın ışığını fark edemeyince az kalsın çarpıyorduk.
 5. Lisede iken "Sarı Arabalar" isimli bir hikâye kitabı okumuştum.

 

16. Aşağıdakilerden hangisinde zincirleme isim tamlaması kullanılmıştır?

 1. Bir huzur ahengine dalmış gönüllerimiz.
 2. Yaşamın en güzel noktasında durmuşuz.
 3. Çok uzak bir âlemin rüzgârını anarız.
 4. Gurbet akşamlarının sabahında buluşuruz.
 5. Bakarsın, bülbüller mahzun; bakarsın, güller açar. 

 

17. Çeşme bir gün yanındaki selviye:

"Buz gibi suyum akar, içip kanarsın; bir kere olsun kıymet bilmezsin." dedi.

Bu parçada görülen en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Teşbih
 2. Mecaz-ı mürsel
 3. İntak
 4. Hüsn-i talil
 5. Telmih

 

18.           Ezel kâtipleri tahrir edince

                Benim ikbalimi kâre yazmışlar

                Âşıkı maşuka tasvir edince

                Beni bir vefasız yâre yazmışlar

Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?

 1. Pastoral şiir
 2. Didaktik şiir
 3. Epik şiir
 4. Lirik şiir         
 5. Dramatik şiir

 

19.           (I)Tutmadı ellerim sıcak ellerini

                Duymadım aşk denen (II)tatlı sözleri

                (III)Taşıdım gönlümde acı (IV)izleri

                (V)Yorgunum dostlarım, yorgunum artık

                Vefasız yıllara dargınım (VI)artık

Numaralanmış sözcüklerden hangilerinin kökü fiil (eylem) değildir?

 1. I. ve II.  
 2. III. ve IV.  
 3. V. ve VI.  
 4. III. ve VI.
 5. II. ve IV.  

 

20. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "kitap" sözcüğü türün tümünü anlatacak biçimde kullanılmıştır?

 1. İlter'in okuduğu kitap ilgimi çekmişti.
 2. Bu kitabı dün biri sınıfta unutmuş.
 3. Bir kültürün yaşamasında en etkin öge kitaptır.
 4. Matematik kitabını nerede bıraktığını hatırlamıyordu.
 5. İki haftadan beri elinde aynı kitabı gezdiriyor.

 

21.           Ah bu türküler, (I)köy türküleri

                (II)Olgun bir karpuz gibi yarılır içim

                (III)İşte söz, işte ses, işte biçim

                (IV)Uzun kavak gıcım gıcım gıcılar

                İliklerine kadar (V)işlemiş sızı.

Numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi sıfat göreviyle kullanılmıştır?

 1. I. ve II.  
 2. II. ve III.  
 3. IV. ve V.  
 4. II. ve IV.  
 5. III. ve V.

 

22. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir isim, birden çok sıfatla nitelenmiştir?

 1. Bilgi üretme ve üretilen bilgiyi topluma sunma üniversitenin temel hedefi olmalıdır.
 2. Üniversiteyi bitiren kişiler, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek için yine üniversiteden yararlanabilmelidir.
 3. Toplumun ve bireyin sorunlarına çözüm bulmak üniversitelerin görevlerindendir.
 4. Üniversite eğitiminde, gelişmiş sistem ve kaynaklardan yararlanılmalıdır.
 5. Üniversiteler bilimsel ve güvenilir bilginin merkezi olmalıdır.

 

23. Aşağıdakilerin hangisi pastoral bir şiirden alınmış olabilir?

 1. Yüreğim alev alev yanıyor hasretinle

Gözlerimden hayalin gitmiyor bir an bile

 1. Kıskanırım kendimden o güzel gözlerini

Sevginle coşuyorum ne zaman görsem seni

 1. Gözlerinin İçine başka hayal girmesin

Bana alt çizgiler dikkat et silinmesin

 1. Sürünün köpeği suda boğulmuş

Derde düştü bizim köyün çobanı

 1. Geçen günlere yazık yazık etmişsin gönül sen

Öyleyse hiç sevmemiş sevilmemişsin gönül sen

 

24. Aşağıdakilerden hangisi klasik komedyanın özelliklerinden biri değildir?

 1. Konularını günlük yaşamdan alması
 2. Seyirciyi güldürerek düşündürmeyi amaçlaması
 3. Kahramanlarını daha çok sıradan insanlardan seçmesi
 4. Üç birlik kuralına uyulması
 5. Yüksek ve soylu bir üslup kaygısı güdülmesi

 

25.           Bağdat'ın kapısın Genç Osman açtı.

                Gören kâfirlerin tedbiri şaştı.

                Kelle koltukta üç gün savaştı.

                Cenneti alaya göçtü Genç Osman

Yukarıdaki şiirin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lirik şiir  

B) Epik şiir 

C) Satirik şiir  

D) Pastoral şiir  

E) Didaktik şiir

 

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (Test) İndir!

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Cevapları (Test) İndir!