Öne Çıkanlar

GÜNDEM MADDELERİ:

1. Açılış, yoklama, yazman seçimi, 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılına ait okul Öğretmenler Kurulunda belirlenen “Çalışma Takviminin” incelenmesi, gündem maddelerinin belirlenmesi,

2. Bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi. Uygulamaya yönelik yeni kararların alınması,

3. İl/İlçe düzeyinde uygulama birliğinin sağlanması,

4. Öğretim programlarında belirlenen ortak hedeflere ulaşılması,

5. Güncellenen Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programının İncelenmesi ve değerlendirilmesi, (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim terbiye Kurulu Başkanlığının 19.01.2018 Tarih ve 39 Sayılı Kararı)

6. Öğretim programlarının çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, yıllık plan ve ders planlarının hazırlanması ve uygulanmasında konu ve kazanım ağırlıklarının dikkate alınması,

7. Atatürkçülükle ilgili konuların görüşülmesi, yıllık planlara yerleştirilmesi esaslarının değerlendirilmesi.

8. Derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi,

9. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) ile ders planlarının görüşülmesi.

10. Diğer zümre ve alan öğretmenleriyle yapılabilecek işbirliği ve esaslarının belirlenmesi,

11. Öğretim alanı ile bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara yansıtılması,

12. Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması,

13. Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi,

14. Öğretim Programları, Okul ve Çevre Şartları dikkate alınarak proje konuları İle performans çalışmalarının belirlenmesi, planlanması ve bunların ölçme ve değerlendirilmesine yönelik ölçeklerin hazırlanması,

15. Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi, sınav analizlerinin yapılması,

16. Okulumuzda, ilçe düzeyinde yapılan sınavlar ve ortak sınavlar ile merkezi ortak sınavların  planlanması.

17. Öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı durumları.

18. Okulda, çevrede Türkçenin doğru ve güzel kullanılması konusunda diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği konularının görüşülmesi, bu konudaki çalışmaların planlanması,

19. Özel günler ve haftalarla ilgili kutlamaların, etkinliklerin planlanması,

20. Aylık zümre toplantı tarihlerinin belirlenmesi,

21. İş sağlığı ve güvenliği konusunda alınacak tedbirler,

22. İlin/ilçenin eğitim ihtiyacı belirlenerek bu ihtiyacın karşılanmasına yönelik il milli eğitim müdürlüğüne sunulacak öneriler,

23. Dilek ve temenniler.

2018-2019 Türk Dili ve Edebiyatı Dersleri Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı İndir! (Mehmet COŞKUN)