Öne Çıkanlar

GÜNDEM MADDELERİ:

1. Açılış ve Yoklama,

2. Zümre Başkanının, Yedek Başkanın ve Kurul Yazmanının Seçimi,

3. Zümre Toplantılarıyla İlgili Mevzuatların Okunması ve Gerekli Açıklamalarda Bulunulması,

a. 25.08.2017 Tarihli 12827610 Sayılı MEB Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesinin İncelenmesi, Değerlendirilmesi ve Toplantının Bu Yönergeye Uygun Şekilde Yapılması,

b. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği  (Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 07.09.2013 tarihli 28758 sayılı Resmi Gazete, 01.07.2015 tarih ve 29403 sayılı Resmi Gazete, 28.10.2016 tarihli ve 29871 sayılı Resmî Gazete, 26 Mart 2017 tarihli ve 30019 sayılı Resmi gazete )

4. Bir Önceki Toplantıya Ait Zümre Kararlarının İncelenmesi, Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Uygulamaya Yönelik Yeni Kararların Alınması,

5. 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılıyla İlgili Planlamaların; Eğitim ve Öğretimle İlgili Mevzuatlara, Okulun Kuruluş amacı ve Türk Dili ve Edebiyatı Dersleri Öğretim Programına Uygun Yapılması,

6. Eğitim ve Öğretim İle İlgili Mevzuat, Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları, (1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunun 2, 3 Ve 28. Maddeleri)  Türk Dili ve Edebiyatı ,Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım Derslerinin Programında Belirtilen Amaç ve Açıklamaların Okunarak Planlamanın Bu Doğrultuda Yapılması,

7. Bir Önceki Öğretim Yılı Ders Başarısının Değerlendirilmesi ve Yeni Öğretim Yılında Ulaşılması Öngörülen Hedeflerin Belirlenmesi,

8. Bakanlığımız Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin (07.09.2013 Tarihli 28758 Sayılı Resmi Gazete) Öğrenci Başarısı ve Derslerde Kullanılacak Yöntem ve Tekniklerle İlgili Maddelerinin Okunması ve Açıklanması,

9. Yeni Müfredat Programının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi (T.T.K.’nin 17.07.2017 tarih ve 67 sayılı kararı)

10. Değerler Eğitimi ve “Atatürk İnkılâp ve İlkelerinin Öğretim Esasları Yönergesi” (2104 Sayılı TD) ile “Öğretim Programlarında Yer Alması Gereken Atatürkçülükle İlgili Konular” (2488 sayılı Tebliğler Dergisi)  ve Bunların Plânlanması;

11. Çalışma Takviminin İncelenmesi ve Ders Saatlerinin Görüşülmesi,

12. Türk Dil ve Edebiyatı, Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım Dersleri Öğretim Programında Belirtilen Kazanım ve Davranışlar Dikkate Alınarak Derslerin İşlenişinde Uygulanacak Yöntem ve Tekniklerin Belirlenmesi,

13. Ünitelendirilmiş Yıllık Planların ve Günlük Ders Planlarının Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar, (2551, 2575 sayılı Tebliğler Dergilerindeki esaslar ve Öğretim programları)

14. Öğrenci Başarısının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesinde Ortak Bir Anlayışın, Birlik ve Beraberliğe Yönelik Belirleyici Kararların Alınması,

(İlgili mevzuat, Yazılı ve Uygulamalı sınav sayısı ve haftalarının belirlenmesi, proje ve performans görevlerinin belirlenmesi, ölçeklerin hazırlanması, sınav analizlerinin yapılması ve Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım derslerinde süreci değerlendirmeye yönelik kararlar alınması)

15. Öğretim Programları, Okul ve Çevre Şartları Dikkate Alınarak Eğitim Kurumlarının Kademe ve Türüne Göre Proje Konuları İle Performans Çalışmalarının Belirlenmesi, Planlanması ve Bunların Ölçme ve Değerlendirmesine Yönelik Ölçeklerin Hazırlanması,

(Öğrencilere Proje ve Performans Görevlerinin Verilme, Toplanma Zamanları ve Konuların Tespiti, Uygulama sınavı esasları ve ölçekler.)

16. Öğrencilerin YGS-LYS’ deki Geçmiş Yıllara Ait Başarı Durumlarının Değerlendirilmesi ve YGS-LYS Amaçlı Başarıyı Artırmaya Yönelik Tedbirlerin Alınması,

17. Öğretim Alanı İle Bilim ve Teknolojideki Gelişmelerin İzlenerek Uygulamalara Yansıtılması, Bilim ve Teknolojideki Gelişmelerin Derslere Yansıtılmasını Sağlayıcı Kararlar Alınması,

18. Öğrencilerde Girişimcilik Bilincinin Kazandırılmasına Yönelik Çalışmaların Yapılması,

19. Derslerin Daha Verimli İşlenebilmesi İçin İhtiyaç Duyulan Kitap Araç Gereç ve Benzeri Öğretim Materyallerinin Belirlenmesi,

20. Diğer Zümre ve Alan Öğretmenleriyle Yapılabilecek İşbirliği ve Esaslarının Belirlenmesi,

21. Öğrencilerin Türk Dilini Doğru Telaffuz, Vurgu Ve Tonlama İle Konuşmayı; Yazılı Anlatımda Doğru Söz Dizimi, Kelime Seçimi Ve Noktalama İşaretlerini Fonksiyonlarına Uygun Olarak Kullanmayı Davranış Haline Dönüştürebilmelerini Hedefleyen Ortak Tutum Ve Davranışların Belirlenmesi,

22. Sosyal Etkinlikler, Destekleme ve Yetiştirme Kursları, Proje, Hizmet İçi Eğitim ve Bu Etkinliklerin Planlanması,

23. Özel Eğitim İhtiyacı Olan Öğrenciler İçin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları (BEP) İle Ders Planlarının Görüşülmesi,

24. İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirlerinin Değerlendirilmesi,

25. Aylık Toplantıların Planlanması, E-Zümreye İşlenmesi,

26. Dilek ve temenniler.

2017-2018 Edebiyat Grubu Dersleri 1.Dönem Zümre Toplantı Tutanağı İndir! (Ekrem YEKREK)