Öne Çıkanlar

GÜNDEM MADDELERİ:

1. Açılış ve yoklama.

2. Yeni zümre başkanının ve toplantı yazmanının seçimi.

3. Zümre öğretmenler kurulu esaslarıyla ilgili görüşme.

4. Bir önceki öğretim yılının değerlendirilmesi.

a) Başarı durumu.

b) Bir önceki zümre kararlarının incelenmesi, alınan kararların değerlendirilmesi.

5. Amaçlar:

a) Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları. (1739 sayılı Kanun’dan)

b) Ortaöğretim Kurumlarının Amaçları. (07 Eylül 2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmi Gazete’den)

6. Atatürk İlke ve İnkılâplarının öğretilmesi. (2104 ve 2488 Sayılı Tebliğler Dergilerindeki konuların

işlenişi.)

7. Yıllık ve günlük ünite ders planları. (2551 sayılı Tebliğler Dergisinin Plan ve Çeşitleri ile ilgili 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Maddeleri)

a) Ders müfredatın ve çalışma takviminin incelenmesi; yeniden belirlenen  ders, teneffüs ve dinlenme saatlerinin görüşülmesi.

b) Derslerimizin genel amaçlarının okunması, müfredatının yıllık planlara uygulanması,  konuların işlenişi ve süresi.

c) Gezi, gözlem, deney vs.

d) Diğer zümre öğretmenleriyle yapılacak işbirliği.

8. Dersin İşlenişi.

a) Yöntem ve teknikler.

b) Derslerimizde yararlanılacak araç ve gereçler.

c)   Diğer konular:

15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Etkinlikleri: Milli Birlik ve Dayanışma Bilincinin Oluşturulması.

Müfredatın uygulanmasıyla ilgili  diğer görüşler.

9. Öğrenci merkezli öğrenmenin bir gereği olarak, öğrencinin sınıftaki rolü ve etkinliği konusunda uygulanabilir kararların alınması.

10. Proje ve performans  çalışmalarının değerlendirilmesi.

a) Proje (tasarı) ve Performans (başarım) çalışmaları ve bu çalışmaların nasıl değerlendirileceği ilgili esaslar.

b) Proje ve performans  konularının tespiti.

c) Her iki yarıyılda okunacak romanların tespiti.

11. Ölçme ve değerlendirme.

a) Ortaöğretim Sınıf Geçme Yönetmeliğinin sınıf geçme ile ilgili maddelerinin incelenmesi.

b) Yazılı  yoklamaların zamanı ve sorulacak sorular.

c) Sınavların değerlendirilmesi esasları.

d) Dönem notunun tespiti.

12. Sosyal ve kültürel etkinlikler. (13/1/2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmî Gazete’den)

13. Başarıyı artırıcı çalışmalar.

a) Okul başarısının artırılmasına yönelik çalışmalar.

b) YGS ve LYS başarılarının artırılmasına yönelik çalışmalar.

c) Öğretmen olarak görevlerimiz.

14. Zümre toplantımızda yararlanılan kaynaklar.

15. Alınan kararlar.

16. Dilekler ve kapanış.

2016-2017 Edebiyat Grubu Dersleri Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı İndir! (Ahmet TOK)