Öne Çıkanlar

GÜNDEM MADDELERİ:

 1. Açılış, yoklama ve yazman ve zümre başkanının belirlenmesi,
 2. Zümre toplantılarıyla ilgili mevzuatın okunması ve gerekli açıklamalarda bulunulması, (Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 07.09.2013 tarihli 28758 sayılı Resmi Gazete) Bir önceki toplantıya ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması,
 3. Eğitim ve öğretim ile ilgili mevzuat, Türk Millî Eğitiminin genel amaçları, (1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunun 2, 3 ve 28. maddeleri) Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım derslerinin programında belirtilen amaç ve açıklamaların okunarak planlamanın bu doğrultuda yapılması,
 4. Yeni öğretim yılında ulaşılması öngörülen hedeflerin belirlenmesi,
 5. Bakanlığımız Ortaöğretim Kurumları  Yönetmeliğinin(07.09.2013 tarihli 28758 sayılı Resmi  Gazete) öğrenci başarısı ve bunda kullanılacak yöntem ve tekniklerle ilgili maddelerinin okunması ve açıklanması .
 6. Derslerin müfredat programlarının incelenmesi (T.T.K.’nın 14.07.2005 tarih ve 197 sayılı kararı) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 14.08.2011 Tarih ve 114 Sayılı kararının incelenmesi.(14.08.2011 Tarih ve 114 Sayılı Karar.Türk Edebiyat, Dil ve Anlatım derslerinin değişen müfredatı)
 7. T.T.K.nin (14.07.2005 tarih ve 197 sayılı karar) Türk Edebiyatı dersi öğretim programı doğrultusunda Atatürkçülük ile ilgili bölümlerin okunup incelenmesi.  “Atatürk İnkılâp ve İlkelerinin Öğretim Esasları Yönergesi” (2104 Sayılı TD) ile “Öğretim Programlarında Yer Alması Gereken Atatürkçülükle İlgili Konular” ve bunların plânlanması; (2488 sayılı Tebliğler Dergisi)
 8. Yıllık ve günlük planların hazırlanması (2551 sayılı Tebliğler Dergisindeki esaslar)
 9. Öğretim metotlarının tespiti ve derslerde kullanılacak teknikler.
 10. Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ortak bir anlayışın, birlik ve beraberliğe yönelik belirleyici kararların alınması, (İlgili mevzuat, Yazılı sınav sayısı ve haftalarının belirlenmesi, proje ve performans ödevlerinin belirlenmesi, Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım derslerinde süreci değerlendirmeye yönelik kararlar alınması,)Öğrenciler proje ve performans ödevlerinin  verilme, toplanma zamanları, konularının tespiti. Ölçme değerlendirmede birlik ve beraberliği sağlayıcı hususların belirlenmesi.
 11. Derslerle ilgili kaynakların, araç ve gereçlerin belirlenmesi.
 12. Öğrencilerin YGS-LYS’deki geçen yıllara ait başarı durumlarının değerlendirilmesi ve YGS-LYS amaçlı başarıyı artırmaya yönelik tedbirlerin alınması.
 13. Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği
 14. Öğrencilerin Türk Dilini doğru telaffuz, vurgu ve tonlama ile konuşmayı; yazılı anlatımda doğru söz dizimi, kelime seçimi ve noktalama işaretlerini fonksiyonlarına uygun olarak kullanmayı davranış haline dönüştürebilmelerini hedefleyen ortak tutum ve davranışların belirlenmesi;
 15. Dilek ve temenniler.

2016-2017 Edebiyat Grubu Dersleri 1.Dönem Zümre Toplantı Tutanağı İndir! (Nezahat AKBABA)